Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Mar 2 '16 deu>pol Buchnummer numer identyfikacyjny więźnia pro closed no
- Dec 1 '15 pol>deu sprawa z odwołania Klage zur Feststellung des Vorliegens einer Behinderung und des Grades der Behinderung pro open no
4 Feb 27 '12 deu>pol Gegenstand der Wahrnehmung przedmiot postrzegania pro closed ok
4 Feb 5 '12 deu>pol Ermittlungansätze Przesłanki dochodzenia pro closed no
3 Feb 5 '12 deu>pol einstellen umorzenie pro closed no
- Jan 2 '12 pol>deu skierować sprawę na drogę postępowania sądowego gerichtliche Schritte einzuleiten pro open no
- Nov 18 '11 deu>pol Stadtvertretung Stadtvertretung pro closed no
- Oct 19 '11 deu>pol ohne Verhandlung zur Sache durch Urteil wydanie orzeczenia o bezzasadności skargi (bez rozprawy) pro open no
- Oct 17 '11 deu>pol auf die Familie losgehen Szykanować rodzinę pro closed ok
4 Aug 23 '10 deu>pol Organisationsverschulden zawinienie organizacyjne pro closed no
- Apr 2 '10 deu>pol Einzelprokura prokura jednoosobowa pro closed ok
4 Mar 29 '10 deu>pol Nichtzulassungsbeschwerde zażalenie na odrzucenie rewizji pro closed no
4 Mar 17 '10 deu>pol Revisionsaufsichtsbehörde Urząd nadzoru nad spółkami rewidentów i rewidentami gospodarczymi pro closed ok
4 Feb 22 '10 pol>deu określić zakres sumy współczynników korygujących Summe der Korrekturbeiwerte pro closed no
4 Feb 22 '10 pol>deu Analiza zachowań rynku lokalnego Analyse des Verhaltens des lokalen Marktes pro closed ok
4 Feb 22 '10 pol>deu w oparciu o treść powołanych przepisów in Anlehnung an die herangezogenen Vorschriften pro closed no
4 Feb 22 '10 pol>deu cena transakcyjna nieruchomości Transaktionspreis einer Immobilie/Liegenschaft pro closed ok
4 Feb 22 '10 pol>deu waga cech rynkowych Gewichtung der marktspezifischen Eigenschaften pro closed ok
4 Feb 22 '10 pol>deu Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) allgemeine landesweite Regeln für die Bewertung pro closed ok
4 Feb 22 '10 pol>deu Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Polnische Allianz der Immobiliengutachterverbände pro closed ok
4 Feb 22 '10 pol>deu Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych (SZRM) Berufsstandards der Immobiliengutachter pro closed ok
4 Oct 6 '08 pol>deu rozmijać się z rzeczywistym stanem rzeczy entsprechen nicht den Tatsachen pro closed no
2 Oct 6 '08 deu>pol Sachrechte prawo materialne pro closed no
4 Oct 5 '08 pol>deu przestępstwo poświadczenia nieprawdy Falschbeurkundung pro closed ok
- Jul 18 '08 deu>pol Abnahmefiktion fikcyjny odbiór (robót) pro closed no
- Jul 15 '08 deu>pol Selbstvornahme zlecenie usunięcia usterki osobie trzeciej na koszt wykonawcy pro open no
4 Jul 7 '08 deu>pol zdanie do przyjęcia pro closed ok
3 Apr 11 '08 deu>pol in natürlicher Handlungseinheit poprzez dokonanie kilku czynności pro closed no
4 Apr 12 '08 deu>pol Laufbahnprüfung Sprawdzenie przebiegu kariery zawodowej pro closed no
4 Apr 9 '08 deu>pol fideikommissarische Substitution substytut fideikomisowy pro closed ok
4 Apr 8 '08 deu>pol Geschäftsstück dokument pro closed no
4 Apr 7 '08 deu>pol St.F Pierwotna wersja ustawy pro closed ok
3 Apr 7 '08 deu>pol Einziehung gerichtlicher Verwahrnisse konfiskata depozytu więziennego pro closed no
Asked | Open questions | Answered  Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search