Risk management for outsourcers/sv

From ProZ.com Wiki

Jump to: navigation, search

Template:Språk

Kategori: Riskhantering

Notera: Den här artikeln är skapad som ett gemensamt projekt av ProZ.com-medlemmar och -gäster. Alla översättare är välkomna att fritt komma med bidrag till artiklarna. (Klicka på "Edit" uppe; du måste vara inloggad.)
Om du inte vet hur wikiformatering fungerar finns det information om det här: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Cheatsheet

Notera: Den här artikeln håller på att översättas till svenska. En del av texten är därför fortfarande på engelska. Den svenska översättningen beräknas vara klar söndagen den 22 april 2012.

Contents

Översikt

Leverantörer av språktjänster uppmanas att vidta vissa försiktighetsåtgärder innan de tar emot ett jobb; på samma sätt bör de som köper översättnings- och andra språktjänster följa vissa steg för att undvika eller åtminstone minimera riskerna.

Steg för steg: att hitta en professionell tjänsteleverantör

De som köper språktjänster uppmanas att följa stegen nedan för att hitta professionella tjänsteleverantörer och för att affärsrelationen mellan tjänsteleverantör och köpare ska bli lyckad:

 • Identifiera de jobbspecifika kraven
 • Hitta potentiella leverantörer av språktjänster utifrån de jobbspecifika kraven
 • Kom överens om vad som gäller för jobbet, skriv ner och spara det
 • För säkerhets skull: ha en annan översättare du kan kontakta
 • Var tillgänglig för den du köper tjänster av
 • Se till att jobbet kontrolleras/språkgranskas
 • Ge respons

Att identifiera de jobbspecifika kraven

Innan köparen börjar leta efter lämpliga tjänsteleverantörer bör denna först ha klart för sig vilka de jobbspecifika kraven är:

 1. Är det ett översättnings-, redigerings-, korrekturläsnings-, eller annat jobb?
 2. Vilket är syftet med måltexten (ska den t.ex. publiceras, användas för personlig kommunikation, för internt bruk inom ett företag, för privat bruk)?
 3. Vilket är ämnesområdet?
 4. Hur stort är projektet?
 5. Är det bråttom?
 6. Är tiden anpassad till storleken på jobbet, som ska genomföras, sedan korrekturläsas och därefter levereras?
 7. När ska jobbet vara klart och levereras?
 8. Ska jobbet levereras i olika delar (ska t.ex. en del av jobbet levereras redan då det är klart, före sista leveransdag)?
 9. Finns det några språkvarianter att beakta (brasiliansk portugisiska, förenklad kinesiska, amerikansk eller brittisk engelska, finlandssvenska, o.s.v.)?
 10. Krävs det en person som har språket som modersmål?
 11. Kräver jobbet någots slags översättningsprogram (CAT-program, Computer Aided Translation)?
 12. Hur ser budgeten ut?

Då frågorna ovan – och andra relevanta frågor – har fått sina svar, är köparen redo att börja leta efter potentiella tjänsteleverantörer som motsvarar kraven på jobbet.

Att hitta potentiella leverantörer av språktjänster

Att hitta lämpliga tjänsteleverantörer innebär att man måste få de jobbspecifika kraven att passa ihop med tjänsteleverantörens kunskaper och kompetens. Här följer en del av det som köparen måste kontrollera innan denna bestämmer sig för vem som får jobbet:

 • Specialområden/erfarenhet (tjänster, specifika för språkparet och ämnesområdet)
 • Identitet
 • Land/plats och tillgänglighet
 • Meriter/intyg
 • Respons från kunder
 • Priser och betalningsmetoder

Specialområden/Erfarenhet

Leta efter tjänsteleverantörer som är specialiserade inom, eller åtminstone har erfarenhet av, ämnesområdet. En som redan har gjort några projekt som handlar om t.ex. folklore gör förmodligen en bättre översättning, och på kortare tid, om jobbet handlar om folklore (kanske har de här översättarna en egen ordlista som gäller ämnet folklore och de kan på så sätt spara lite tid då de ska hitta betydelsen av och en motsvarighet till en viss term).

I profilerna på ProZ.com finns expertisområdena listade under "Expertis". Om personen ifråga använder ProZ.com-sidan aktivt kanske du ser att hon eller han har tjänat ett visst antal KudoZ-poäng inom sitt/sina expertisområde(n), och KudoZ-poängen för varje expertisområde visas då man för musen över de här områdena. KudoZ-poäng tjänar man in då man hjälper andra ProZ.com-användare att översätta svåra ord och uttryck och det här visar att man känner till terminologin inom ett visst område (eller åtminstone kan ta reda på den).

På samma sätt som de potentiella kandidaterna bör vara experter inom rätt ämnesområde bör de helst vara specialister i det språkpar som är aktuellt för projektet. Om ditt jobb är en översättning från spanska till italienska, leta efter kandidater som har erfarenhet av att jobba från spanska till italienska. Fastän kandidaterna har stor erfarenhet av att översätta från spanska till italienska och fastän de har italienska som modersmål kan det hjälpa dig att bedöma vilket slags jobb de levererar om du kan se om de har jobbat med projekt i det språkpar som gäller för ditt projekt. På ProZ.com listas språkparen under "Arbetsspråk", en ruta som finns uppe till vänster i profilen. I de flesta profiler står de starkaste språkparen – de språkpar som personen är bäst på – högst upp på listan. Titta också på intjänade KudoZ-poängen och "Erbjudna tjänster" som visas då man för musen över ett språkpar.

Se slutligen också till att de potentiella kandidaterna har erfarenhet av ett leverera sådana tjänster som du står i beråd att köpa. De flesta som erbjuder språktjänster erbjuder översättningar, men alla som erbjuder översättningar är inte specialister på översättning av t.ex. webbsidor eller undertexter. På ProZ.com-profilerna syns de tjänster som profilens innehavare erbjuder under "Tjänster".


Other areas in ProZ.com profiles that will help you assess service providers' expertise in a given language pair, field or service include:

 • Portfolio: check the Portfolio section to see if the service provider has posted any sample translation in the pair, field and service you need.
 • Project history: check the project history of candidates to see if they have worked on any project in the pair, field and service you need, and if they have received any feedback from the outsourcers of those projects or the colleagues who worked with them on those projects.
 • About me: check candidates' "About me" section for further information on their experience and specialization.
 • Tagline: check candidates' taglines --the short sentence shown right below their profile names-- to see if they mention their specialization.
 • Articles, Glossaries: see if potential candidates have written any article in the field you need or if they have created any glossary in the language pair and field of your project.
 • Software: check the "Software" section of candidates' profiles to make sure they know how to use the tools or software required for your project, if any.
 • Teams: see if potential candidates are part of any team of translators working in the language pair and field you need.
 • Website: check candidates' websites, see if the information listed in their ProZ.com profiles match the information in their web pages.

Identitet

Once you have identified potential service providers based on your project needs (language pair, field of expertise, software required, etc.), check candidates' identity. Since the assignment of language projects is mostly done online and outsourcers and service providers do not generally have the chance to meet in person, as an outsourcer you will want to confirm that there is a real language service provider behind an email address, job quote or profile.

If you make a job posting and select "Direct email message" as quoting option, make sure that before assigning the project you confirm that the email message received has been actually sent by the service provider signing the message. You can confirm that the job quote received has been actually sent by a real service provider --and not by someone else impersonating a real service provider-- by searching for the service provider and contacting him/her directly via their profile page. (Cases have been reported where an outsourcer received a job quote via email from a scammer who has copied the name of a real service provider and pretended to be him/her to get the job and deliver poor quality just to get the money).

To avoid receiving emails with job quotes from unreal service providers, ProZ.com recommends the use of the online quoting system. This way, quotes received are automatically linked to the service provider's profile, allowing outsourcers to check profile information to confirm professionals' skills. If Instead you use the directory to search for language professionals, make sure you check their profile and confirm their expertise.

In any case, always investigate the experience of potential candidates before assigning a project since their experience is closely related to their professional identity. A fake translator will rarely have a profile with WWA feedback or verified credentials.

Land/plats och tillgänglighet

Before deciding who among potential candidates will win the project, check their location and availability. Time zone is important when doing business online. Even when most translators have no problem with working overnight, some professionals may have more fixed working hours. Make sure that their location and time zone does not affect your project deadline and that the translator is available to complete the project in time no matter the part of the world they are in or their time of the day.

In ProZ.com profiles, location is shown right below the profile owner's name and under the "Contact" tab, while availability is shown in the Availability calendar available to the left of the profile page. (Note that some service providers may choose to hide this information from public view though).

Meriter/intyg

Another piece of information that outsourcers are encouraged to check before assigning a project is whether the potential candidate has earned a translation-related credential or not. While translation-related credentials should not be an exclusive requirement, outsourcers of language projects have the option to require such credentials. translation-related credentials at ProZ.com (i.e. certificates issued by educational institutions upon completion of a translation-related course) are shown the "Credentials" section. However, note that site users can report as many credentials as they want and at any time, but only those who the "verified" tag next to them have been verified by site staff as valid and existing credentials.

At ProZ.com you can also search for professional service providers who have proved they meet or exceed minimum professional standards and that, given this, have earned the right to become members of the ProZ.com Certified PRO Network. These members have been reviewed by a special screening team composed of site staff members and they have proved to have translation ability, business reliability and online citizenship. Members of the Certified PRO network display a red "P" badge next to their profile names.

Respons från kunder

When assessing candidates' experience, client feedback may come in handy. By checking feedback posted by other outsourcers who have worked with a potential candidates in the past may prove candidates' reliability, i.e. that they have gained the trust of those other outsourcers for delivering good work and following professional guidelines.

At ProZ.com, feedback posted by outsourcers regarding service providers' reliability is shown in the "WWA (Willingness to Work Again)" box available at the top-right corner of profile pages.

You may also find client feedback on specific projects in the "Project history" section of profiles, together with peer feedback as well.

Priser och betalningsmetoder

Finally, make sure that you check potential candidates' minimum rates to make sure they adjust to your budget, and that the rate you are willing to offer them is in line with minimum rates in their country and for the services involved. Just as outsourcers do not like to receive job requests from service providers when you do not have a job at hand, service providers do not appreciate a job offer with rates that fall below their minimum. At ProZ.com, service providers' minimum rates are specified in the "Rates" section of their profile. If you are making a job posting instead of contacting potential candidates directly, make sure you pay attention to the automatic warnings the system will show to you if the rates you specify fall below the minimum (as reported by the community in their profiles).

Also, have in mind that rates may need to be adjusted depending on the payment method you use (specially of there are any transfer fees involved). So, confirm with potential candidates that they could in effect receive payment via the payment methods you have available. The "Payment method accepted" section in ProZ.com profiles will display this information.

Kom överens om vad som gäller för jobbet, skriv ner och spara det

Once you have selected a few candidates from among potential candidates based on job requirements and candidates' skills and availability, and you have decided who will be assigned the project, make sure you specify the job parameters (i.e. job requirements) in writing and send them to the selected candidate so that you both agree on what has to be done, when and for how much. This is what is in general called PO (or Project Order). A PO is a document that contains information relevant to a given project and that stands as an agreement between the service provider and the outsourcer. The PO can be attached to an email (as a .txt, .doc or .pdf file for instance) or even be part of an email message, and should include at least the following details:

 • Projektnamn
 • Vilka språkpar finns med, specificera käll- och målspråk och eventuella språkvarianter
 • Vilken tjänst gäller det (översättning, språkgranskning, o.s.v.)
 • Hur stort är projektet (antal ord, sidor, tecken, timmar, o.s.v.)
 • Pris (per ord, per sida, per tecken, per timme) och den totala summan (inklusive valuta)
 • Betalningsmetod, -villkor och -dag
 • Leveransdag
 • Käl- och målformat
 • Leveransmetod (e-post, post, socialt nätverk, o.s.v.)

By agreeing to these terms and conditions in advance (before the service provider starts working on a project), service providers and outsourcers may rest assured that they both understand what the project and the agreement is about and avoid misunderstandings that may later derive in more serious issues (no delivery, lack of payment, etc.).

För säkerhets skull: ha en annan översättare du kan kontakta

Outsourcers should also be prepared for the unexpected. Service providers may be unable to complete the project in time for a number of reasons (computer crash, accident, power outage, natural disaster, etc.) so outsourcers should always have a second list of candidates (maybe a few of the ones that were not offered the job in the first round) from which they can select one to complete the project and deliver to the client in time. Have in mind that while completing the job in time is a responsibility of service providers, delivering the project to the final client in time is the responsibility of outsourcers.

Var tillgänglig för den du köper tjänster av

Outsourcers are also encouraged to make themselves available to service providers at all time. This one too is a good strategy to save time, money and headaches. When possible, check with the service provider on a daily basis, offer your assistance, let him/her know that you are there in case they have any doubt. But, careful, avoid harassing the service provider with unnecessary emails or phone calls. If the service provider you select is a professional service provider, it is likely that you do not need to contact them so regularly.

Se till att jobbet kontrolleras/språkgranskas

No matter how confident you are about the service provider you chose for your project, always run a final check before delivering to the final client. For this, it is possible that you will have to follow all the previous steps to find a professional proofreader. In case of conflict between the results delivered by the first service provider and those delivered by the service provider doing the checking or proofreading, make sure you make yourself fully available to both service providers and try to reasonably mediate between them to avoid further conflict.

Ge respons

In the end, if you are satisfied with the services you received, make sure you leave feedback on the service provider to help other outsourcers like you to find a good professional for their projects. At ProZ.com, use the "Make entry" option available in the WWA box at the top of the service provider's profile or simply click here (you must be logged-in to your ProZ.com account to be able to leave feedback on service providers).

Summering

The steps described above are summarized here.

Andra användbara resurser

Kommentar: Den här artikeln har översatts till svenska av Petter Björk, medlem i nätverket ProZ.com Certified PRO Network.

Discussion related to this article

Please note that ProZ.com forum rules apply to this area.

Personal tools