Risk management for outsourcers/bg

From ProZ.com Wiki

Jump to: navigation, search


Note: This article is a joint project of ProZ.com members and guests. All translators are invited to contribute freely. (Click "Edit" above; you must be logged in.)
If you don't know how wiki formatting works, see: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Cheatsheet


Contents

Преглед

На изпълнителите на проекти се налага да вземат предварителни мерки преди да приемат оферта за работа, но и възложителите на езикови проекти също трябва да следват определени стъпки, за да избегнат или поне да ограничат рисковете.

Стъпки за подбор на професионалистите, предлагащи езикови услуги

Възложителите на езикови проекти могат да предприемат следните действия, с помощта на които да открият професионалисти, с които да установят успешни делови отношения:

 • Определяне на задачите на проекта
 • Подбор на потенциални изпълнители в зависимост от нуждите на проекта
 • Запис и съгласуване на изискванията към поръчката
 • Осигуряване на резервен изпълнител
 • Готовност за поддържане на връзка с изпълнителя
 • Проверка на изпълнения проект / корекция на превода
 • Отзиви за работата

Определяне на задачите на проекта

Преди да започне търсенето на подходящ изпълнител, възложителят първо трябва да определи задачите на конкретния проект:

 1. Какво е нужно: превод, редакция, корекция или др.?
 2. Какво ще е предназначението на преведения текст (напр. публикация, лична кореспонденция, вътрешно фирмени нужди, лично ползване)?
 3. Каква е предметната област на проекта?
 4. Какъв е обемът на проекта?
 5. Спешен ли е проектът?
 6. Съответства ли обемът на проекта на времето, с което разполагаме за завършване, корекция и доставка?
 7. Какъв е крайният срок за доставка?
 8. Има ли изисквания за частична доставка (напр. част от задачата да се достави предварително)?
 9. Има ли изисквания за езиков вариант (бразилски португалски, опростен китайски и т.н.)?
 10. Има ли изискване езикът да е майчин за преводача?
 11. Има ли изисквания за използване на софтуер за компютърно подпомогнат превод (CAT)?
 12. Какъв е бюджетът?

След като си отговори на горните и други, свързани с проекта въпроси, възложителят има възможност да потърси потенциалните изпълнители, отговарящи на тези критерии.

Подбор на потенциални изпълнители в зависимост от нуждите на проекта

Подборът на подходящите изпълнители включва определяне на кръг от специалисти, чийто умения и таланти съвпадат с изискванията на проекта. Някои от нещата, на които възложителят трябва да обърне внимание преди да определи на кого ще възложи проекта са:

 • Специализация / опит (услуги, езикови двойки и област на специализация)
 • Личност на изпълнителя
 • Местонахождение и готовност за работа
 • Квалификация / сертификати
 • Отзиви от клиенти
 • Тарифи и методи на разплащане

Специализация / Опит

Търсене на изпълнители на езикови услуги, специализирали или поне с опит в областта, в която е проектът. Специалист, който вече е работил по проекти в областта на фолклора има по-големи шансове да предложи по-бърз и по-точен превод (такива специалисти вероятно вече са запазили глосар със специфични термини и ще спестят време, ако се наложи да търсят значението или еквивалента на даден термин).

В профилите на сайта ProZ.com областите на специализация са изброени в раздела "Познания". Ако изпълнителите на услуги са активни потребители на сайта, можете да видите дали са получили KudoZ точки в областта си, като посочите с мишката всяка от областите на специализация. Тези точки се получават от изпълнителите, които помагат на други преводачи при превода на трудни термини, което показва, че те познават терминологията в дадената област.

По същия начин потенциалните кандидати би трябвало за предпочитане да са специалисти в езиковата двойка на проекта Ви. Ако проектът Ви е в езиковата двойка испански-италиански, търсете кандидати, които имат опит в превода на текстове от изпански на италиански. Дори и кандидатите да имат голям опит в превода от италиански на испански, или италианският им е роден език, опитът им в езиковата двойка, която Ви интересува ще Ви помогне да прецените нивото, на което те биха изпълнили поръчката Ви. В ProZ.com езиковите двойки са изброени в полето "Работни езици" в ляво на страницата на профила; в повечето случаи отгоре надолу -- двойките, в които изпълнителят е специализирал са най-отгоре в списъка. Вземете под внимание и KudoZ точките и информацията за услугите, които се виждат при посочване на всяка от двойките с мишката.

Накрая се убедете, че потенциалните изпълнители имат опит в предлагането на услугата, която Ви интересува. Докато повечето изпълнители предлагат преводачески улуги, не всеки преводач е специалист в локализацията на уеб страници или работа със субтитри. В профилите на сайта ProZ.com услугите се намират в раздела "Услуги".


Други раздели в профилите на сайта ProZ.com, които могат да Ви помогнат да прецените познанията на изпълнителите в дадената езикова двойка, област и услуга:

 • Портфолио: разгледайте портфолиото, за да разберете дали изпълнителят е публикувал образци на преводи в тази езикова двойка, област и услуга.
 • История на проектите: разгледайте историята на проектите на кандидата, за да разберете дали е работил по проекти в нужната Ви двойка, област и услуга, и дали е получил отзиви от възложителите на тези проекти или колеги, които са работили заедно с него по проектите.
 • За мене: разгледайте раздела "За мене" за повече информация за опита и специализацията му.
 • Девиз: вижте девиза на кандидата --краткото изречение точно под профилното име--за да видите дали споменават специализацията си.
 • Терминологични речници: вижте дали потенциалните кандидати са написали някакви статии в областта, която Ви е нужна или са създали терминологичен речник в езиковата двойка и областта на Вашия проект.
 • Софтуер: разгледайте раздела "Софтуер" в профила на кандидатите, за да се уверите, че умеят да боравят с инструментите или софтуера за Вашия проект, ако има такива.
 • Групи: вижте дали потенциалните кандидати са част от група преводачи, работеща в нужната Ви езикова двойка и област.
 • Уебсайт: Вижте уебсайта на кандидата, проверете дали информацията в профила в ProZ.com съвпада с информацията на уебсайта му.

Личност на изпълнителя

След като сте определили потенциалните кандидати, съответстващи на нуждите на проекта Ви (езикова двойка, област на специализация, необходим софтуер), проверете личността на кандидатите. Тъй като възлагането на работа по езикови проекти най-често стават онлайн и възложителят и изпълнителят нямат възможност да се срещнат лично, Вие като възложител ще трябва да се убедите, че зад имейл адреса, кандидатурата или профила стои реален изпълнител на езикови услуги.

Ако публикувате обява за работа и изберете като опция за получаване на оферти :"Директно имейл съобщение", уверете се преди възлагането на задачата по проекта, че съобщението, което сте получили действително е изпратено от изпълнителя на услуги, който го е подписал. Можете да се убедите, че кандидатурата, която сте получили действително е изпратена от реален изпълнител на услуги, а не от някой, който се представя за такъв, като потърсите кандидата и се свържете с него/нея директно през профилната му страница. (Вече има случаи на възложители, получили кандидатури за работа през имейл от скамъри, които копират името на реален изпълнител на услуги и се представят за него/нея, за да получат работата, след което доставят ниско качество, само за да получат парите).

За да избегнете получаването на оферти по имейл от нереални кандидати, ProZ.com Ви предлага да използвате онлайн системата за получаване на заявки за работа. По този начин получените оферти автоматично се свързват с профила на изпълнителя на услуги, което позволява на възложителя да провери профилната информация и да се убеди в професионалните им умения. Ако вместо това претърсвате каталога на езикови професионалисти, непременно проверете профила им и се убедете в тяхната специализация.

При всички случаи, преди да възложите проект на потенциален кандидат, проверете дали опитът му е тясно свързан с професионалната му идентичност. Недействителните преводачи рядко имат профил с отзиви на клиенти, готови отново да работят с тях или с потвърдена информация за дипломите им.

Местонахождение и готовност за работа

Преди да решите кой от потенциалните кандидати ще спечели проекта, проверете местонахождението и готовността им за работа. При работа в мрежата часовият пояс играе важна роля. Дори ако повечето преводачи с лекота работят през ноща, някои от тях може да имат повече фиксирано работно време. Убедете се, че местонахождението им и часовият пояс не влияят върху крайния срок и че преводачът е на разположение за навременното завършване на проекта, без значение в коя точка на света се намира или в коя част на денонощието.

В профилите в ProZ.com местоположението се вижда точно под името на собственика на профила и под раздел "Контакт", докато готовността е показана в Календара на заетостта вляво на профилната страница. (Забележете, че все пак някои от изпълнителите не желаят тази информация да е публично достъпна).

Квалификация / сертификати

Друга част от информацията, която възложителите е добре да проверят преди да възложат работа по проект, е дали потенциалните кандидати са представили свидетелства, потвърждаващи професионалната им квалификация. И въпреки, че свидетелствата за професионална квалификация може и да не са изключително изискване, възложителите на езикови проекти разполагат с възможността да проверят това. Свидетелствата за професионална квалификация (напр. сертификати, издадени от образователни институции след завършване на курс за преводачи) в сайта на ProZ.com се намират в раздел "Обучение по превод". Въпреки това, забележете, че потребителите на сайта могат да обявят колкото пожелаят свидетелства за квалификацията си, но само тези, които са маркирани като "verified" са потвърдени като валидни и съществуващи от сътрудниците, поддържащи работата на сайта.

В ProZ.com можете и да потърсите професионалисти, които са доказали, че съответстват или надхвърлят професионалните стандарти и при това условие са придобили правото да членуват в Мрежата на сертифицирани специалисти на Proz.com (ProZ.com Certified PRO Network).Тези членове са преминали през подбор от специална група експерти, съставена от членове на екипа сътрудници, поддържащи работата на сайта и са доказали професионални способности, надеждност като делови партньори и че активно участват в живота на онлайн мрежата от специалисти. Членовете на мрежата на Certified PRO имат червена значка с буква "Р" пред профилното си име.

Отзиви от клиенти

Отзивите от клиенти са много полезни при оценка на опита на кандидата. Проверката на отзивите, оставени от други възложители, работили преди с кандидата, може да докаже надеждността му, например дали е спечелил доверието на тези възложители с качествено изпълнение на поръчката и следвайки принципите на професионализма.

Отзивите за кандидата, публикувани от други възложители и описващи надеждността му, се намират в раздела"WWA (Willingness to Work Again)" в горния десен ъгъл на профилната му страница.

Отзиви от клиенти по специфични проекти можете да намерите и в раздела "История на проектите" където се намира и обратната връзка от страна на преводача.

Тарифи и методи на разплащане

Накрая непременно проверете минималните тарифи на потенциалните кандидати, за да се убедите, че са подходящи за бюджета Ви и че цената, която ще им предложите е в съответствие с минималните тарифи в страната им и за съответната услуга. Така, като възложителите не обичат да получават запитвания от кандидати за работа, когато не могат да предложат такава, и изпълнителите, от своя страна, не приемат с радост предложения с тарифи под техните минимални. На сайта ProZ.com минималните тарифи на езиковите специалисти са посочени в раздела "Тарифи" на съответния профил. Ако публикувате обява за работа вместо да се свържете директно с потенциалните кандидати, непременно обърнете внимание на автоматичните предупреждения, които системата ще Ви покаже, ако тарифата, която предложите е под минимума (обявен от общността чрез профилите).

Имайте предвид също, че може да се наложи да се коригират тарифите в зависимост от разплащателния метод, който използвате (особено ако е включена такса за трансфера). Така че, поискайте от потенциалните кандидати потвърждение за това, че действително могат да получават плащания чрез разплащателния метод, който използвате. Разделът "Методи на разплащане" в профилите на ProZ.com ще Ви даде тази информация.

Запис и съгласуване на изискванията към поръчката

След като сте избрали няколко кандидата между потенциалните въз основа на изискванията към поръчката и уменията и готовността им за работа и сте решили на кого ще възложите проекта, задължително писмено уточнете параметрите на задачата (напр. изискванията) и ги изпратете на избрания кандидат, така, че двустранно да се споразумеете за това какво е нужно да се свърши, кога и на каква цена. Това всъщност представлява PO (поръчка или на английски Project Order). РО е документ, съдържащ информация за съответния проект и е споразумение между възложителя и изпълнителя на услугата. РО може да се прикачи като имейл (като .txt, .doc или .pdf файл например) или дори да е част от имейл съобщението и трябва да включва следната информация:

 • Заглавие на проекта
 • Включени езикови двойки, като е уточнен изходният и целевият език и езикови варианти
 • Услугата (превод, корекция и т.н.)
 • Обем на проекта (думи, страници, часове и др.)
 • Тарифа (на дума, страница, час) и обща сума за плащане (с включена валута)
 • Метод и срок за плащане
 • Краен срок за доставка
 • Изходен и краен формат на проекта.
 • Метод за доставка (имейл, поща, съобщение в социалните мрежи и др.)


Чрез предварителното съгласуване на тези условия и срокове (преди изпълнителят да е започнал работа по проекта), възложителят и изпълнителят могат да са сигурни, че и двете страни разбират същината на проекта и споразумението и да избегнат недоразумения, прерастващи по-късно в по-сериозни проблеми (недоставяне, неплащане и др.).

Осигуряване на резервен изпълнител

Възложителите също трябва да са подготвени за неочакваното. Изпълнителите може да не успеят да завършат проекта в срок по ред причини (срив на компютъра, нещастен случай, спиране на електричеството, природно бедствие и др.), така че възложителите винаги трябва да имат резервен списък с кандидати (може би няколко от тези, които не са получили предложение за работа в първия кръг), от който да изберат един, който да довърши проекта и да го достави навреме до клиента. Имайте предвид, че докато навременното завършване на проекта е отговорност на изпълнителя, доставката на проекта в срок до крайния клиент е отговорност на възложителите.

Готовност за поддържане на връзка с изпълнителя

Препоръчително е възложителите да са на разположение на изпълнителите през цялото време. Това също е добра стратегия за спестяване на време, средства и главоболия. Ако е възможно, ежедневно обменяйте информация с изпълнителя, предложете му помощта си, уверете го, че сте на разположение в случай, че има проблеми. Но, внимание! - Избягвайте все пак да безпокоите изпълнителя с ненужни имейли или телефонни разговори. Ако изпълнителят, който сте избрали е професионалист, вероятно няма да има нужда да контактувате с него толкова често.

Проверка на изпълнения проект / корекция на превода

Независимо колко сте уверени в изпълнителя, който сте избрали за проекта си, винаги правете окончателна проверка преди да доставите работата до крайния клиент. За целта може да се наложи да повторите всички изброени стъпки за да откриете професионален коректор. В случай на несъответствия между резултатите, доставени от първия изпълнител и доставените от изпълнителя, извършил корекцията, непременно направете нужното, за да бъдете на разположение, за да посредничите разумно за избягване на по-нататъшни конфликти.

Отзиви за работата

Накрая, ако сте довлни от получените услуги, непременно отсавете коментар за изпълнителя, за да помогнете на други възложители като Вас да намерят добър професионалист за проектите си. Използвайте опцията "Make entry"(оставете коментар) в ProZ.com , която е на разположение в блока WWA (Готовност за повторно сътрудничество) над профила на изпълнителя или просто чрез click here (трябва да сте се вписани в ProZ.com акаунта си, за да оставите коментар).

Обобщение

Описаните горе стъпки са обобщени тук: here.

Други полезни ресурси


Note: This article is being localized into Bulgarian by Ivelina Drakova-Eismann, Patricia Peacock and Pablo Villadangos, all members of the ProZ.com Certified PRO Network.

Wiki articles are joint projects of ProZ.com members and guests. So, all translators are invited to contribute freely. (Click "Edit" above; you must be logged in). If you don't know how wiki formatting works, see: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Cheatsheet

Discussion related to this article

Please note that ProZ.com forum rules apply to this area.

Personal tools