Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Mar 10 '12 eng>bul always speaking имащи постоянна юридическа сила pro closed ok
- Sep 28 '10 bul>eng подобна е картината the same is the situation with easy closed ok
- Aug 31 '10 bul>eng акт за нарушение certificate of administrative offence pro closed ok
4 Aug 31 '10 bul>eng касова наличност cash on hand pro closed ok
- Aug 18 '10 bul>eng ЕИК по Булстат BULSTAT Unique Identification Code (UIC) easy just_closed no
- Jul 19 '10 bul>eng икономически обоснован economically reasonable easy closed ok
- Jun 25 '10 bul>eng виза за проектиране design permit / planning permission pro closed ok
- Jun 20 '10 eng>bul Focus group фокусна група easy closed ok
4 May 8 '10 bul>eng вземания receivables easy closed no
4 Feb 16 '10 eng>bul third party liability insurance Обща гражданска отговорност към трети лица pro closed no
4 Feb 10 '10 eng>bul points of law правни аспекти/въпроси/моменти pro closed ok
- Nov 6 '09 bul>eng оцелявам поединично it's every man for himself pro closed ok
4 Oct 28 '09 eng>bul proxy holder пълномощник easy closed ok
- Oct 28 '09 eng>bul issued and paid up capital емитиран и внесен капитал easy closed ok
- Oct 28 '09 eng>bul outstanding capital невнесен капитал pro closed ok
- Oct 21 '09 bul>eng обявявам фалит go bankrupt easy closed ok
- Oct 15 '09 bul>eng тежко финансово състояние complicated financial state pro closed ok
- Sep 25 '09 bul>eng под условие conditional agreement pro closed ok
- Sep 24 '09 bul>eng състава на обединението composition of the association pro closed ok
4 Sep 24 '09 bul>eng обединение association pro closed ok
- Sep 22 '09 bul>eng просрочена главница overdue principal (amount) easy closed no
- Sep 16 '09 bul>eng ВНД временно назначен на длъжността pro closed ok
4 Sep 9 '09 eng>bul lifting eye bolts болт с халка, рим-болт pro closed no
- Sep 3 '09 eng>bul heating oil гориво за отопление pro open no
- Aug 28 '09 eng>bul fault report отчет/доклад за неизправности easy closed ok
- Aug 15 '09 eng>bul percussion therapy ударна терапия pro closed ok
4 Aug 6 '09 eng>bul taskforce целева работна група pro closed ok
- Jul 24 '09 eng>bul externalities външни разходи pro closed ok
- Jul 10 '09 eng>bul LETTER OF AUTHORITY писмо за упълномощаване easy closed ok
4 Jun 30 '09 eng>bul invoiced at cost. фактуриране по себестойност pro closed ok
- May 13 '09 eng>bul FX foreign exchange rate easy closed no
4 Apr 22 '09 eng>bul pivot bracket шарнирна скоба pro closed ok
- Apr 22 '09 eng>bul security item елемент за сигурност pro just_closed no
- Apr 16 '09 eng>bul ramp disturbance линейно-нарастващо смущение pro closed ok
- Apr 16 '09 eng>bul working error ... in the steady state работна/оперативна грешка...в режим на покой pro closed ok
- Mar 6 '09 bul>eng декларация за липса на свързаност на лицата declaration for relatedness pro closed ok
- Mar 5 '09 eng>bul spacer batten подложен профил pro closed ok
- Feb 23 '09 eng>bul health management scheme for illness prevention Здравна схема (мярка) за предотвратяване (превенция) на заболяванията pro closed ok
- Feb 23 '09 eng>bul customer service executive Отговорник Обслужване на клиенти pro closed no
- Feb 19 '09 eng>bul registered office адрес на управление pro closed ok
- Feb 2 '09 eng>bul far more than usual далеч повече от приетото pro closed no
- Jan 26 '09 eng>bul job coach инструктор при/по трудова активност pro closed ok
- Dec 22 '08 eng>bul patch box разпределителна кутия pro closed ok
- Jan 28 '08 eng>bul Converter recycling pro open no
Asked | Open questions | Answered  Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search