Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jun 15 eng>alb acute respiratory distress syndrome (ARDS) sindroma e distresit respirator akut (SDRA) pro open no
- May 23 eng>alb oropharyngeal swab tampon orofaringeal pro open no
- May 27 eng>alb lung infiltrate infiltrat pulmonar (në mushkëri) pro open no
- May 29 eng>alb upper respiratory tract symptom simptomë e rrugëve të sipërme të frymëmarrjes pro open no
- May 21 eng>alb nasopharyngeal swab tampon nazofaringeal pro open no
- May 12 eng>alb drive-thru testing testim në makinë pro open no
- May 22 eng>alb Non-Pharmaceutical interventions (NPIs) ndërhyrjet jofarmaceutike (NJF-të) pro open no
- May 19 eng>alb bacterial filtration efficiency (BFE) efikasiteti i filtrimit bakterial (EFB) pro open no
- May 16 eng>alb self-assessment tool mjet vetëvlerësimi pro open no
4 May 15 eng>alb prodrome prodrom (shenjë paraprijëse e sëmundjes) pro closed no
- May 11 eng>alb test kit komplet testi pro open no
4 May 8 eng>alb virus-host interaction bashkëveprimi virus-bartës pro closed no
4 May 7 eng>alb respiratory tract infection infeksion i rrugëve të frymëmarrjes pro closed no
4 May 3 eng>alb clinical characterization case record form (clinical CRF) formulari i regjistrimit të rasteve për tipizimin klinik (formulari CRF klinik) pro closed no
4 May 2 eng>alb reverse isolation izolim i anasjellë (i kundërt) pro closed no
- May 1 eng>alb oxygen therapy terapia me oksigjen pro open no
- Apr 22 eng>alb coordinated response përgjigje e koordinuar pro open no
- Apr 28 eng>alb hemoptysis hemoptizi pro open no
4 Apr 29 eng>alb hypoxemia hipoksemi pro closed no
4 Apr 26 eng>alb frontline worker punonjës i vijës së parë pro closed no
4 Apr 21 eng>alb herd immunity imuniteti i tufës pro closed no
- Apr 20 eng>alb antiviral drug bar antiviral pro open no
- Apr 16 eng>alb case cluster fluks rastesh pro open no
- Apr 15 eng>alb animal-to-human transmission transmetimi nga kafshët te njeriu pro open no
- Apr 13 eng>alb outbreak shpërthim pro open no
- Apr 12 eng>alb N95 respirator respirator N95 pro open no
- Apr 8 eng>alb zoonosis zoonozë pro open no
- Apr 11 eng>alb contagious ngjitëse pro open no
- Apr 9 eng>alb MERS (Middle East respiratory syndrome) Sindroma Respiratore e Lindjes së Mesme (MERS) pro open no
- Apr 9 eng>alb PPE (personal protective equipment) PMP (pajisje mbrojtëse personale) pro open no
4 Apr 9 eng>alb social distancing distancim social pro closed no
4 Apr 8 eng>alb self-isolation vetizolim pro closed no
- Apr 7 eng>alb cordon sanitaire kordon sanitar pro open no
- Mar 26 eng>alb SARS (severe acute respiratory syndrome) sindroma e rëndë respiratore akute pro open no
- Nov 5 '19 eng>alb connectomics konektomika pro open no
- Jul 12 '16 eng>alb Clinical Trial provë klinike pro closed no
4 Oct 22 '13 eng>alb longitudinal study studim i shtrirë në kohë pro closed no
4 May 22 '10 eng>alb co-morbidity bashkësëmundshmëri pro closed ok
4 Apr 28 '10 eng>alb Mongolian spot njolla mongoliane pro closed ok
4 Feb 8 '10 eng>alb gastroschisis gastroschisis (hernie abdominale) pro closed ok
4 Jan 8 '10 eng>alb guttate psoriasis psoriazë pikaloshe pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search