Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jan 26 eng>pol site specific contract of employment letter Umowa o pracę ze szczegółowo określonym/sprecyzowanym miejscem jej wykonywania pro closed ok
4 Oct 27 '19 pol>eng udzielić zabezpieczenia należności to give/provide/furnish payment security/payment pro closed no
4 Sep 14 '19 pol>eng zobowiązania gwarancyjne z tytułu poręczenia Security obligations deriving from surety bond pro closed no
- Aug 24 '19 eng>pol Re-letting reserve Rezerwa z tytułu niewykorzystanej/niewynajętej powierzchni pro closed ok
- Aug 24 '19 eng>pol Re-letting reserve Rezerwa na poczet zwiększenia powierzchni najmu pro closed ok
4 Aug 24 '19 eng>pol fit-out retention deposit Kaucja/zabezpieczenie na poczet pokrycia kosztów prac wykończeniowych/aranżacyjnych pro closed no
4 Aug 13 '19 eng>pol Failure to Deliver Not Remedied Uchybienie obowiązkowi dostarczenia/doręczenia, które nie zostało naprawione/usunięte pro closed ok
4 Jun 16 '19 eng>pol plead an actual practice deviating from Żadna ze Stron nie może powoływać sie na rzeczywistą/faktyczną praktykę/działanie... pro closed no
4 Sep 30 '18 pol>eng nie popadać w opóźnienie shall not be treated/construed as delay/default in payment pro closed no
4 Sep 27 '18 eng>pol For and in consideration of Za wynagrodzeniem w wysokości pro closed no
- Aug 2 '18 eng>pol without limitation w szczególności pro closed ok
4 Aug 5 '18 eng>pol Conducting Officer dyrektor (współ)administrujący/zarządzający [lub] dyrektor - członek komitetu zarządzającego pro closed no
4 Aug 5 '18 eng>pol to (be) exceed (ed) nie spowoduje przekroczenia/naruszenia/zniesienia jakichkolwiek ograniczeń dot. jego uprawnień pro closed no
4 Jul 19 '18 pol>eng Przeroby Progress of works pro closed no
4 May 19 '18 eng>pol (duty to) tolerate Obowiązek tolerowania/znoszenia/godzenia się na pro closed no
- Mar 14 '12 eng>pol temporary association of the parties tymczasowe zrzeszenie gospodarcze/interesów gospodarczych pro closed ok
4 Mar 9 '12 eng>pol prejudicial acknowledgement uznanie o negatywnych skutkach prawnych pro closed ok
4 Mar 9 '12 eng>pol interpreted as to contain any admission or waiver nie może być interpretowane/nie powinno być rozumiane jako obejmujące jakąkolwiek formę uznania lub pro closed ok
4 Mar 2 '12 eng>pol Documents Transfer Agreement Umowa o zapewnienie wsparcia technicznego i przekazywaniu dokumentów pro closed no
4 Mar 1 '12 eng>pol presentation, promise, undertaking or consent oświadczenia, zapewnienia, zobowiązania, deklaracje lub zgody pro closed ok
4 Feb 29 '12 pol>eng UMOWA NIEODWOŁALNEGO ZABEZPIECZENIA PROWIZJI Agreement on granting irrevocable security/guarantee of commission (payment) pro closed ok
4 Feb 17 '12 eng>pol tu: administration order postanowienie sądu o ustanowieniu zarządcy/nadzorcy sądowego pro closed no
4 Feb 17 '12 eng>pol execution enforced on property egzekucja prowadzona z jakiegokolwiek składnika majątkowego (lub nieruchomości) pro closed no
4 Feb 16 '12 eng>pol a result of what he deliberately fails to earn wynagrodzenia, z którego otrzymania świadomie zrezygnował pro closed no
4 Feb 16 '12 pol>eng uzasadnione stosunkiem prawnym/treścią stosunku prawnego z it finds its basis (grounds) in the (contents of) legal bond between pro closed ok
4 Feb 10 '12 eng>pol shall be deemed to be in arrears zostanie uznany za pozostającego w zwłoce z płatnościami pro closed no
4 Jan 11 '12 pol>eng wyłączność na współpracę on a non-exclusive basis pro closed ok
4 Nov 23 '10 pol>eng umowa zlecenia kupna/sprzedaży akcji contract for placing shares buy/sell order pro closed no
- Oct 23 '09 eng>pol "to pursue the justified interests" bronić swoich uzasadnionych interesów / dochodzić swoich uzasadnionych roszczeń pro open no
- Jul 8 '09 pol>eng najwyższa staranność highest possible (utmost) professional skill and care pro closed ok
- Jun 2 '09 pol>eng usługa objęta fakturą service covered by the invoice pro closed ok
4 Jun 2 '09 pol>eng stanowi rażące naruszenie umowy shall constitute material breach of contract pro closed no
4 May 28 '09 pol>eng debt collection and disposal umowa zlecenia windykacji wierzytelności i zarządzania portfelem wierzytelności pro closed no
4 May 28 '09 eng>pol Engagement Zlecenie / Udzielenie zlecenia pro closed ok
4 May 15 '09 eng>pol fixed penalty notice mandat karny według taryfikatora pro closed no
4 May 13 '09 eng>pol comfort letter list gwarantujący pro closed ok
- Feb 10 '09 eng>pol preliminary injunctions zabezpieczenie powództwa / zarządzenie tymczasowe pro closed ok
4 Jan 12 '09 eng>pol public service obligation contract umowa o świadczenie (powszechnych) usług użyteczności publicznej pro closed no
3 Dec 11 '08 eng>pol for other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which w zamian za należyte (w odpowiedniej wysokości) i prawidłowe świadczenie wzajemne (wynagrodzenie) pro closed no
4 Dec 10 '08 eng>pol Single Site, Collective or National Agreement umowa zakładowa, układ zbiorowy, umowa zawarta na szczeblu krajowym pro closed ok
4 Nov 5 '08 eng>pol The debtor cannot call itself on set-off Dłużnik nie może powoływać się na prawo potrącenia pro closed ok
4 Sep 26 '08 eng>pol contract enforceable against creditors umowa skuteczna w stosunku do wierzycieli stron pro closed no
4 Sep 19 '08 eng>pol in rem ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości pro closed no
4 Sep 1 '08 eng>pol cure breach usunąć skutki naruszenia umowy pro closed no
4 May 19 '08 pol>eng udzielenie zamówienia publicznego awarding public procurement contract pro closed no
4 Apr 17 '08 eng>pol non-solicitation agreement porozumienie o zakazie pozyskiwania pracowników pro closed ok
- Feb 21 '08 pol>eng Territory and Field of Right Application Terytorium i dziedziny świadczenia usług/zakres świadczonych usług pro closed ok
4 Jan 31 '08 eng>pol Without prejudice to the foregoing z zastrzeżeniem powyższych postanowień pro closed ok
4 Jan 24 '08 pol>eng środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość means of distance communication pro closed ok
4 Jan 16 '08 eng>pol Insolvency Administrator zarządca/nadzorca sądowy powołany w związku z postępowaniem dotyczącym niewypłacalności pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search