https://wiki.proz.com/translator/609026?show_mode=kudoz&sub_mode=answered&dsid=75

Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 24 '17 ces>eng zádržné retention money pro closed ok
- Oct 4 '13 ces>eng člen představenstva Board member pro closed no
- Mar 5 '13 eng>slk turnover bonus nákupný bonus pro open no
- May 27 '12 ces>eng vyplývající ze smluvních podmínek arising/resulting from contractual terms pro closed no
- May 27 '12 ces>eng na základě této smlouvy hereunder pro closed no
- Apr 28 '09 ces>eng odsek paragraph pro closed no
- Nov 26 '08 eng>slk substitutes náhrada pro closed ok
- May 14 '08 eng>slk at the date hereof ku dňu uvedenému v tomto dokumente pro open no
- Mar 27 '08 deu>slk gesondert eingeräumten Garantie zvláštne poskytnutá záruka pro closed ok
4 Mar 27 '08 deu>slk Ersatz eventueller Mangelfolgeschäden ist auf unmittelbare Schäden begrenzt Náhrada prípadnej následnej škody spôsobenej chybou je obmedzená na bezprostredné škody pro closed no
4 Mar 27 '08 deu>slk freihändig unter Anrechnung auf die Kaufpreisforderung zu veräußern odpredať z voľnej ruky pri započítaní pohľadávky z kúpnej ceny. pro closed no
- Jan 18 '08 eng>ces Considerations protiplnění pro closed no
- Dec 13 '07 eng>slk Transport documents prepravné/dopravné dokumenty pro open no
- Oct 8 '07 eng>slk Contracting authority Zmluvný orgán pro closed ok
4 Oct 8 '07 eng>slk Consortium Konzorcium pro closed no
4 Oct 8 '07 eng>slk consultancy contract Zmluva o poskytovaní poradenských služieb pro closed no
- Oct 8 '07 eng>slk sub-contract Vedľajšia zmluva pro closed no
- Oct 8 '07 eng>slk sub-contractor subdodávateľ pro closed no
4 Oct 7 '07 eng>ces joint agreements kolektivní smlouvy pro closed ok
Asked | Open questions | Answered