Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Apr 20 '17 eng>pol unliquidated liability zasądzone zobowiązanie / zobowiązanie zasądzone pro closed no
- Dec 3 '12 pol>eng zostały mu powierzone vested in him pro closed no
4 Dec 26 '11 pol>eng w przypadku zaistnienia okoliczności if circumstances exist pro closed ok
4 Nov 22 '11 pol>eng zapis registered name pro closed ok
- Sep 27 '11 pol>eng w interesie szybkiego znalezienia in the interest(s) of finding a quick solution pro closed no
4 Jun 24 '11 pol>eng w celu umieszczenia install pro closed no
4 Jun 9 '11 pol>eng powierzenie praw do zbiorowego zarządzania Assignment of Rights to Collective Management pro closed ok
4 Jun 8 '11 pol>eng wywołanie dostawy initiation pro closed ok
4 Apr 21 '11 eng>eng Is or should shall be pro closed no
4 Mar 26 '11 pol>eng sporządzić kopię do akt make a copy for * records pro closed no
4 Mar 2 '11 eng>eng relating, but not limited, to: X, Y, Z which shall include, but not be limited to pro closed no
2 Feb 14 '11 pol>pol Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności nie należy dodawać słów „i zgody” pro closed no
4 Feb 9 '11 pol>eng zabrania się ... is prohibited pro closed no
4 Aug 28 '10 pol>eng poczucie dobrego smaku standards of good taste pro closed no
4 Jul 20 '10 eng>eng for whatever reason If, at the request of the buyer and for whatever reason, pro closed no
4 Jul 9 '10 pol>eng wnoszę o wyrażenie zgody na I request permission to pro closed no
4 Jul 1 '10 pol>eng stopień naukowy vc. tytuł naukowy academic degree, academic title pro closed no
4 Apr 30 '10 pol>eng wskaźnik zatrudnienia employment rate pro closed no
4 Apr 23 '10 pol>eng prawidłowo przygotowany i opłacony wniosek A correctly completed and paid for application pro closed no
- Apr 22 '10 pol>eng znaczenie nadane w (...) the meaning given them in pro closed ok
4 Apr 13 '10 pol>eng poprawka "porządkująca"/edycyjna minor editorial changes pro closed no
- Mar 31 '10 pol>eng niepotrzebne skreślić delete as appropriate pro closed ok
4 Mar 28 '10 pol>eng w trybie open competitive tender pro closed no
- Mar 28 '10 pol>eng udzielić zamówienia submit a tender pro closed ok
- Mar 28 '10 pol>eng przystępować do postępowania submit a tender pro closed no
4 Mar 25 '10 pol>eng znajdują odpowiednie zastosowanie shall apply as appropriate pro closed ok
4 Mar 5 '10 eng>eng receivership (cf. UK and Canadian English) Official Receiver/Trustee in Bankruptcy pro closed no
- Mar 2 '10 pol>eng pełnomocnik banku Attorney-in-Fact of the Bank pro closed no
4 Feb 19 '10 pol>eng przyjęta linia obrony the line of defence adopted pro closed no
- Feb 18 '10 pol>eng przesłuchany w charakterze podejrzanego the suspect, when questioned, pro closed no
4 Feb 11 '10 pol>eng poddać jurysdykcji submit to the jurisdiction pro closed no
- Dec 2 '09 pol>eng "klauzula bez obliga" 'without engagement' clause pro closed ok
- Dec 1 '09 pol>eng Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego the register of entrepreneurs of the National Court Register pro closed no
4 Sep 15 '09 pol>eng przesłanki do ogłoszenia upadłości preconditions pro closed no
4 Sep 15 '09 pol>eng reguluje settle pro closed no
4 Jun 8 '09 pol>eng nienaruszone have not been tampered with pro closed ok
- Oct 24 '08 pol>eng przedstawione do uzgodnienia presented for approval pro closed no
4 Oct 19 '08 pol>eng porzucone deserted pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search