Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- May 31 eng>pol legal underwriting gwarancja zgodności z prawem pro open no
4 May 27 eng>pol repalcement tenancy odnowienie umowy najmu///następcza umowa najmu pro closed ok
- May 27 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Apr 15 pol>eng uzgodniono pod względem merytorycznym agreed to with regard to the substance/content pro closed ok
4 Mar 27 pol>eng stanowisko alpinistyczne Suspended platform/cradle pro closed ok
- Mar 23 rus>eng совершать действия (или воздерживаться от совершения действий) engage in or refrain from engaging in actions pro closed no
4 Mar 23 rus>eng Комиссариат по уплате пошлин Республики Кипр Cyprus Customs and Excise Department pro closed ok
4 Mar 22 eng>pol to relinquish property zwrócić nieruchomość/obiekt pro closed ok
4 Mar 3 eng>pol acting of the involvement wyrażające zainteresowanie pro closed ok
4 Feb 21 pol>eng rekompensata za utracone korzyści z tytułu compensation for the lost benefits on account of pro closed ok
- Feb 12 eng>pol for hire z przeniesieniem praw autorskich pro just_closed no
4 Feb 12 eng>pol living stage scena do występów na żywo/występ na żywo /występ przed publicznością pro closed ok
4 Feb 10 pol>eng kierowanie/skierowanie assignment pro closed ok
4 Feb 10 eng>pol voyage contract marynarska umowa o pracę zawarta na czas podróży morskiej pro closed ok
4 Jan 26 eng>pol temporary procedure tymczasowa procedura odliczenia podatku pro closed ok
- Jan 24 eng>pol Employee Directory podręcznik/księga pracownika pro open no
- Jan 24 eng>pol Answer hidden by answerer pro open no
4 Dec 13 '19 rus>eng которая стала известна... помимо воли Заемщика that became public for reasons outside the control of the Borrower pro closed ok
- Nov 25 '19 pol>eng biorący/użyczający bailee/bailor pro just_closed no
- Nov 25 '19 pol>eng Answer hidden by answerer pro just_closed no
4 Nov 13 '19 rus>eng Передача...оформляется The transfer of (the) documents shall be formalized pro closed ok
4 Nov 2 '19 eng>pol integrally nierozdzielnie pro closed ok
4 Oct 30 '19 pol>eng wydzielenie pomieszczeń section off the premises pro closed ok
- Oct 30 '19 pol>eng lista punktów otwartych snag list pro closed ok
4 Oct 27 '19 pol>eng ze względu na brak gotowości due to lack of readiness/due to unreadiness/unpreparedness pro closed ok
4 Oct 27 '19 pol>eng warunki obowiązujące w jego domenie conditions applicable in his sphere of activity pro closed ok
4 Oct 27 '19 pol>eng docelowe miejsce pracy towaru target location for the product use/the intended place for the product use (the use of the product) pro closed ok
- Oct 24 '19 pol>eng w okresie do dwóch lat wstecz as far back as two years pro closed ok
4 Oct 24 '19 pol>eng zdolność finansowa do zaciągania zobowiązań financial capacity to incur liabilities pro closed ok
4 Oct 15 '19 eng>pol liable to indemnify odpowiedzialny za wypłacenie odszkodowania za pro closed ok
- Oct 1 '19 eng>pol Volume of the Marriage Register Book of the City księga miejskiego rejestru aktów małżeństwa easy closed ok
4 Sep 30 '19 eng>pol Special Licence specjalne zezwolenie (Arcybiskupa Canterbury) na zawarcie małżeństwa (w jakimkolwiek kościele) easy closed ok
4 Sep 26 '19 eng>pol extend to conflict objąć ...konflikt interesów, itp. pro closed ok
4 Sep 10 '19 eng>pol sunflower pellets from tree granulat z łuski słonecznika pro closed ok
- Aug 26 '19 eng>pol first-party insurance ubezpieczenie służące ochronie majątku ubezpieczonego pro closed no
- Aug 24 '19 eng>pol fit-out retention deposit zaliczka z tytułu gwarancji należytego wykonania wyposażenia lokalu pro closed no
- Aug 24 '19 eng>pol Re-letting reserve rezerwa z tytułu umowy najmu zastępczego pro closed ok
4 Aug 17 '19 rus>eng ставящего...в определенную зависимость which places the employee in a certain dependence pro closed ok
- Aug 14 '19 eng>pol final compliance date ostateczny dzień zgodności pro closed ok
4 Aug 14 '19 eng>pol Receiving Party's Replacement Cost koszty zastępcze kupującego pro closed ok
- Jul 24 '19 eng>pol scope of delivery zakres dostawy pro closed ok
4 Jul 21 '19 eng>pol Deemed Transfer Notice zawiadomienie uznane za skutecznie doręczone o zamiarze przeniesienia własności udziałów pro closed ok
4 Jul 15 '19 pol>eng woda niezbilansowana unbilled water consumption pro closed ok
4 Jul 14 '19 pol>eng sklarowany left in a clean and orderly fashion pro closed ok
4 Jun 13 '19 pol>eng pozyskać firmę procure the services of a Polish road-construction company pro closed ok
4 Jun 7 '19 eng>pol accountings in securities rozliczenia papierów wartościowych pro closed ok
4 Jun 7 '19 eng>pol register holder vs holder sekretarz ds. rejestracji właścicieli vs. właściciel instrumentów finansowych pro closed ok
- Jun 5 '19 eng>pol release of products (pisemny) dowód odbioru pro just_closed no
4 Jun 2 '19 eng>pol legend on confidential information legenda na umowie o zachowaniu poufności informacji pro closed ok
- May 21 '19 eng>pol Consideration Agreement/ Contract umowa o świadczenia wzajemne lub o odpłatne korzystanie pro open no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search