Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 26 rus>pol транскрипт диплома odpis dyplomu studenckiego/ukończenia studiów pro open no
- Oct 22 eng>pol performance anxiety trema pro open no
- Sep 28 eng>pol Dual enrollment studia równoległe//jednoczesne studia na dwóch uczelniach pro open no
- Sep 5 eng>pol evidence świadectwo pro open no
4 Sep 2 eng>pol reasoning problems zadania wymagające myślenia/rozumowania dedukcyjnego pro closed ok
4 Aug 25 eng>pol Theater Major student kierunku sztuk teatralnych pro closed ok
- Aug 25 eng>pol Multipurpouse room pokój wielofunkcyjny lub sala wielofunkcyjna easy closed no
4 Aug 19 eng>pol characteristics of effective learning cechy charakterystyczne skutecznego nauczania pro closed ok
- Aug 18 eng>pol express missing number problems algebraically napisać wyrażenie algebraicznie dla zadań z jedną niewiadomą pro closed no
- Aug 18 eng>pol cross-curricular writing międzyprzedmiotowe zadania pisemne pro closed no
- Aug 11 eng>pol Tenured professor profesor na posadzie z gwarancją zatrudnienia easy closed ok
4 Jul 31 pol>eng Pajdocentryzm i pajdokracja pedocentrism, child-centered educational approach//rule by children, paedocracy pro closed ok
- Jul 31 eng>pol Working at greater depth within the expected standard praca na wyższym poziomie w ramach oczekiwanego standardu pro closed no
- Jul 29 pol>eng Zespół Szkół school complex pro open no
- Jul 9 rus>eng с курсом ПО with residency pro closed no
- Jul 9 rus>eng Answer hidden by answerer pro closed no
4 Jul 5 eng>pol physical care routines podstawowe zasady higieny osobistej dla dzieci pro closed ok
- Jun 22 pol>eng termin zaliczenia number of terms for passing a course pro closed ok
- Jun 21 eng>pol school-based programme szkolny program szczepień//w ramach szkolnego programu szczepień pro closed no
- Jun 21 pol>eng jednostka prowadząca Ph. D.-granting unit/program//department//institution///doctoral (degree-granting) program etc. pro closed ok
4 May 30 eng>pol supported with an electronic Higher Education Achievement Report poświadczone elektroniczną wersja Raportu Osiągnięć Szkolnictwa Wyższego (ang. HEAR) pro closed ok
4 May 18 rus>eng социальное проектирование в воспитании social design in education pro closed ok
4 May 15 eng>pol special honours z (specjalnym) wyróżnieniem pro closed ok
4 May 15 eng>pol Associate in Science for Transfer (AST degree) stopień przedlicencjata w naukach ścisłych dla przenoszących się studentów (ang. AST) pro closed ok
4 May 14 eng>pol national development service narodowy system zapewnienia jakości kształcenia pro closed ok
4 May 14 eng>pol stand-alone Units kursy niepowiązane/niepowiązane ze studiami kończącymi się otrzymaniem dyplomu pro closed ok
4 May 13 eng>pol National Group Awards dyplom uzyskania tytułu zawodowego (ang. GNA) pro closed ok
4 May 12 eng>pol Higher National Units kursy na dyplom technika (HNC) i na dyplom ukończenia studiów technicznych (HND) pro closed ok
- May 1 eng>pol Children panel kolegium sądowe ds. osób niepełnoletnich easy closed no
- Mar 23 pol>eng kształtowanie channeling pro open no
4 Mar 7 rus>eng пропорционально приводится normalized proportionately/brought proportionately pro closed ok
4 Feb 23 eng>pol award for progression nagroda za postęp do dalszych studiów i szkoleń zawodowych pro closed ok
- Feb 20 eng>pol Progressors specjalista ds. przepływu/przebiegu procesu sprzedaży (pojazdów) pro open no
- Feb 20 eng>pol live brief projekt z mentorem przemysłowym pro open no
- Feb 19 eng>pol Tutoring udzielanie pomocy w nauce pro closed ok
4 Feb 18 eng>pol Resident assistant opiekun mieszkańców w akademiku//opiekun i przedstawiciel studentów w kontaktach z administracją ucz pro closed ok
- Feb 14 eng>pol Workshop in a box warsztat kompleksowy pro closed no
4 Feb 13 pol>eng Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przemysłu Spożywczego im. Bronisława Hagera w Zabrzu Bronisław Hager Basic Vocational School of Food Industry in Zabrze pro closed ok
- Feb 9 pol>eng prace z serwisem agencyjnym jobs with a news service website pro closed no
- Feb 9 pol>eng przedsiębiorczość personalistyczna person-centered entrepreneurship pro closed no
- Jan 28 rus>eng Учебная; производственная практика in-class training//on-the-job training pro closed ok
- Jan 14 pol>eng Nie wchodzę innym w paradę I like to/prefer to stay in my own lane. pro closed no
- Dec 20 '19 rus>eng практикум по культуре речевого общения (English) Communication Perspectives/A Practical Course in the Culture of Verbal Communication pro open no
- Dec 17 '19 pol>eng wartość dźwięku sound loudness pro closed ok
- Dec 17 '19 pol>eng wartość dźwięku pitch pro closed ok
- Dec 13 '19 rus>eng Общая трудоемкость образовательной программы total student-hours of the study/instructional program pro closed no
4 Nov 27 '19 pol>eng przeliczać elementy zbioru count elements of a set pro closed ok
4 Nov 19 '19 pol>eng studia jednoobszarowe single-area studies pro closed ok
- Nov 18 '19 rus>eng плотность урока lesson density/density of a lesson pro closed ok
4 Nov 12 '19 eng>pol adjunct faculty asystent/pracownik nieetatowy pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search