Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Apr 21 pol>eng uszczelnienie podatku plugging tax leaks pro closed no
- Apr 6 eng>pol taxable costs wydatki podlegające opodatkowaniu pro closed no
- Feb 28 eng>pol tax credits vs income tax reductions ulgi podatkowe vs. sumy odliczone na podatki pro open no
- Jan 12 pol>eng władztwo daninowe the right of the state to impose financial duties (taxes) on citizens pro closed no
- Jul 18 '19 pol>eng rachunek raportowany automatic exchange of financial account information pro closed ok
- Jul 17 '19 pol>eng rezydencja podatkowa (place of) residence for tax purposes/tax residence pro closed ok
4 May 29 '19 pol>eng wydatkowany dochód spent income pro closed ok
- May 9 '19 pol>eng urządzenie przemysłowe equipment used in industrial processes pro just_closed no
4 Mar 27 '19 eng>pol elect to treat or use an item zdecydować, czy traktować lub wykorzystać dany składnik majątkowy jako pro closed ok
4 Feb 25 '19 eng>pol excise duty point moment powstania obowiązku podatkowego w akcyzie pro closed ok
4 Feb 20 '19 pol>eng objetych spisem z natury comprising the physical inventory pro closed ok
4 Jan 12 '19 eng>pol allowed as federal income rather than które są dozwolone jako odliczenia od federalnego podatku dochodowego pro closed ok
- Nov 24 '18 pol>eng submitted with przedstawione razem z (organem administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika) pro closed no
4 Oct 12 '18 eng>pol Holding, Movement and Duty Point składowanie, przemieszczenie, punkt poboru podatku akcyzowego pro closed ok
- Oct 12 '18 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Sep 5 '18 eng>pol parcel invoice list przewozowy paczki pro closed no
4 Aug 21 '18 eng>pol Federal Withholding Tax Tape potrącony podatek federalny przechowany na taśmie (nośniku magnetycznym) pro closed ok
- Aug 12 '18 eng>pol basis period okres sprawozdawczy pro closed no
- Mar 19 '18 pol>eng przedmiot opodatkowania object of taxation pro closed ok
4 Feb 15 '18 eng>pol superannuation vs company pension payments składki na północnoirlandzki plan emerytalny NHS vs. pracowniczy (firmowy) plan emerytalny pro closed ok
4 Nov 20 '17 pol>eng Seniorat seigniorage pro closed ok
- Oct 25 '17 pol>eng skutki finansowe the financial consequences of pro closed no
- Sep 12 '17 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Aug 7 '17 eng>pol total basis for steptax łączna podstawa opodatkowania w celu ustalenia przedziału w skali podatkowej/progu podatkowego pro closed ok
- Jun 17 '17 eng>pol drawback entry podanie o zwrot cła pro closed ok
- May 30 '17 rus>eng сертификаты обеспечения на сумму кратную customs bonds for the sum that is an integral multiple of XXX pro closed ok
4 May 23 '17 eng>pol secured roll wykaz/listing nieruchomości o wartości wystarczającej na uiszczenie podatku od nieruchomości pro closed ok
4 May 21 '17 eng>pol unsecured property tax bill rachunek podatkowy za majątek niezabiezpieczony nieruchomością/za osobisty majątek ruchomy pro closed ok
4 Apr 21 '17 eng>pol Contracted-out Money Purchase Stakeholder Pension Schemes only tylko poza państwowe plany emerytalne o zdefiniowanej składce w systemie udziałowym pro closed ok
4 Apr 6 '17 pol>eng podatek kwotowy lump-sum tax/fixed tax/head tax pro closed ok
- Jan 13 '17 eng>pol handling goods obchodzenie się z towarem pro closed no
4 Nov 18 '16 eng>pol Plain Paper Removal Note Form C130 formularz C130 na papierze zwykłym upoważnienia do odbioru towaru z magazynu tranzytowego pro closed ok
4 Oct 3 '16 eng>pol Declariation on VAT eligibilty oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT pro closed ok
- Aug 5 '16 eng>pol Notified Jurisdictional Area Powiadomiony Obszar Jurysdykcyjny zgodnie z postanowieniami Indyjskiego Prawa Podatkowego pro open no
4 Jul 29 '16 eng>pol allowance korekta przychodów pro closed ok
- May 12 '16 eng>pol DAN- Deferment Approval Number numer konta odroczenia zaplaty cła (ang. Deferment Approval Number) pro closed ok
4 May 10 '16 pol>eng przesunięty rok obrotowy shifted fiscal year pro closed ok
- Apr 27 '16 eng>pol tax exit services doradztwo podatkowe dla pracowników oddelegowanych za granicę pro closed ok
- Nov 12 '15 pol>eng przypis podatkowy (impose) a surtax pro closed no
4 Nov 2 '15 eng>pol tax units jednostki towaru podlegające opodatkowaniu pro closed ok
- Oct 21 '15 pol>eng zwaloryzowany kapitał początkowy initial capital adjusted for the cost-of-living index pro closed ok
4 Oct 5 '15 eng>pol own shares position pozycja w akcjach własnych pro closed ok
NP Sep 19 '15 pol>eng samowymiar self-assessment pro closed ok
4 Aug 12 '15 eng>pol Day-to-day payroll codzienne sporządzanie/prowadzenie listy płac pro closed ok
- Aug 12 '15 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Jul 24 '15 eng>pol retrieval output of gasoil proces odzysku oleju napędowego pro open no
- Jul 15 '15 pol>eng ulga górska alpine farming tax relief pro closed no
3 Jun 21 '15 pol>eng dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma transported or non-transported goods pro closed ok
- May 8 '15 pol>eng skrót złożonego dokumentu summary of the submitted document pro just_closed no
4 Apr 24 '15 eng>pol endue tax należny podatek pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search