Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jul 29 pol>eng Chirurgia krótkoterminowa w trybie jednego dnia ambulatory surgery easy open no
- Jul 29 pol>eng Chirurgia krótkoterminowa w trybie jednego dnia short-term one-day surgery easy open no
- Jul 23 pol>eng Answer hidden by answerer easy open no
- Jun 20 pol>eng wyliczony wariantowo calculated in an alternative manner easy open no
- May 28 pol>eng słabo ukształtowane wybrzeże weakly-contoured shoreline (profile) easy closed no
4 Apr 17 pol>eng czytelnicze protesty readers' protests easy closed ok
- Mar 17 pol>eng Projekt budowlany zamienny alternative construction design easy open no
- Mar 8 pol>eng "Żadnych uraz ale z pamięcią" Let the scar be the only memory of the wound. easy closed no
- Feb 2 pol>eng Komu komu bo idę do domu. Shop's closing, everything must go. easy closed no
- Feb 2 pol>eng Komu komu bo idę do domu. Come and get it, they are going fast!/while they last! easy closed no
2 Dec 17 '19 pol>eng Bryzol beef tenderloin easy closed ok
- Nov 26 '19 pol>eng nikiforyzm autodidacticism/autodidactism easy closed no
3 Nov 24 '19 pol>eng wydzielniczo czynne functioning within normal limits easy closed ok
4 Nov 21 '19 pol>eng wykonane z rendered in soft cloth easy closed ok
- Nov 14 '19 pol>eng nic nie trwa wiecznie all things must pass easy open no
4 Oct 3 '19 pol>eng ekonomiczna przydatność paszowa ziarna na paszę economic nutritive value of fodder grain easy closed ok
- Sep 28 '19 pol>eng skrót r. volume, vol., v. easy closed ok
- Sep 27 '19 pol>eng wałeczek ciasta dough strip easy closed no
- Sep 14 '19 pol>eng wprowadzenie armat Parading Artillery easy open no
- Sep 14 '19 pol>eng Answer hidden by answerer easy open no
- Sep 14 '19 pol>eng przysięgać wobec kogoś pledged to the clergy, ..., gathered at the ...to easy open no
- Sep 13 '19 pol>eng przedziały wartości skumulowanego udziału procentowego value ranges/bands of the cumulative percent share easy open no
- Sep 13 '19 pol>eng określony w danych historycznych przedział czasu specific time period in the records easy closed ok
- Aug 30 '19 pol>eng z którego dostępne jest that connects to/that opens to easy closed no
- Jun 26 '19 pol>eng bukiet soczysta pomarańcza a noseqay/bouquet/an arrangement of mouth-watering orange flowers easy closed no
4 May 20 '19 pol>eng ze sportową nutą with a sporty tone/with a sporty design easy closed ok
- May 17 '19 pol>eng Dla tych, którzy nie uznają ograniczeń For those, for whom sky's the limit// easy closed no
4 Mar 25 '19 pol>eng w szybkości dotarcia do the speed of reaching X easy closed ok
4 Jan 22 '19 pol>eng dofinansować provide supplementary financing/ complement the financing of/provide the final tranche of financing easy closed ok
4 Dec 22 '18 pol>eng dwojak double pot easy closed ok
- Nov 27 '18 pol>eng wartość ekologiczna ecological value easy closed ok
- Nov 21 '18 pol>eng efekt skażonej prawdy tainted truth effect easy open no
4 Oct 31 '18 pol>eng dogonić własne szczęście i pragnienia attain happiness and fulfill one's dreams easy closed ok
- Sep 28 '18 pol>eng Answer hidden by answerer easy closed no
4 Aug 21 '18 pol>eng łeb mi się obraca my head turns easy closed ok
- Aug 21 '18 pol>eng Answer hidden by answerer easy closed ok
4 Aug 21 '18 pol>eng zęby mi się świecą my teeth aglowing easy closed ok
- Aug 21 '18 pol>eng Answer hidden by answerer easy closed ok
4 Aug 21 '18 pol>eng za dupą kobiecą after a woman's behind easy closed ok
4 Aug 21 '18 pol>eng Oczy mi się błyszczą My eyes are asparkle/aglitter easy closed ok
NP Aug 15 '18 pol>eng brak zasilania zewnętrznego, urządzenie działa na baterii unconnected to external power source, device operating on battery power easy closed ok
4 Jul 27 '18 pol>eng posługiwać minister to easy closed ok
4 Jul 18 '18 pol>eng tytułem wynagrodzenia na podstawie§13 w sprawie maksymalnych stawek taksy notari as remuneration based on §13 regarding maximum notary fees easy closed ok
- Jun 19 '18 pol>eng prokuratura regionalna regional prosecutor's office easy closed ok
4 Jun 8 '18 pol>eng wycinanie bolca kostnego bone dowel harvesting easy closed ok
4 Jun 4 '18 pol>eng powierzyć przetwarzanie danych osobowych entrust the task of processing personal data easy closed ok
4 Jun 1 '18 pol>eng Charakterystyka wyników, sytuacji finansowej jednostki oraz istotnych pozycji sp Description of the results and the financial situation of the entity and of the important positions easy closed ok
- May 28 '18 pol>eng Oczy nie lubią takżę kurzu. Pył i drobinki unoszące się w powietrzu (...) Neither do eyes like dust. Airborne granular matter and particles... easy open no
- May 26 '18 pol>eng egzamin z odpowiedniej higieny wzroku oblewamy na samym początku An optometric examination immediately reveals that we do not maintain proper eye health. easy open no
- May 26 '18 pol>eng przedmiarowiec bill of quantities cost consultant easy closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last