Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 8 eng>pol to dead-end blokować pro open no
- Aug 7 eng>pol post combustion thermal oxidation plant with regenerative thermal recovery instalacje katalitycznego dopalacza odgazów z regeneracyjnym odzyskiem ciepła pro open no
- Aug 6 eng>pol pre-finished steel coil and sheet powlekane stalowe zwoje taśm i arkusze blaszane pro open no
- Aug 6 eng>pol Agrément Certificate certyfikat zatwierdzenia pro open no
- Aug 5 eng>pol Armoring filler zaprawa zbrojeniowa pro open no
- Aug 3 eng>pol perimeter-less environments zabezpieczenie firmowego środowiska oparte na modelu zerowego zaufania. pro open no
- Aug 2 eng>pol wedding period okres poślubny pro open no
- Aug 1 eng>pol credit zaliczenie na konto pro open no
- Jul 31 eng>pol Qualified Business Income Deduction odliczenie z tytułu kwalifikowanego przychodu z działalności gospodarczej pro open no
4 Jul 31 eng>pol Seller's Assignment Cesja Sprzedającego pro closed ok
- Jul 31 eng>pol Working at greater depth within the expected standard praca na wyższym poziomie w ramach oczekiwanego standardu pro open no
4 Jul 30 eng>pol site-saturation mutagenesis mutageneza nasycenia pro closed ok
- Jul 30 eng>pol cultural glitch osobliwość kulturalna pro open no
- Jul 29 eng>pol even as it becomes a Jewish husband to do zgodnie z praktyką żydowskich mężów pro closed no
- Jul 29 eng>pol maintain presentation pokazać pracę//pokazać wyniki pośrednie pro closed no
- Jul 29 eng>pol unfussy niewybredny pro closed no
- Jul 29 eng>pol laid-back hostel schronisko o swobodnej atmosferze pro closed no
- Jul 29 eng>pol purpose held out by... przeznaczenie przedstawione przez pro open no
- Jul 29 eng>pol hedonic treadmill hedoniczna bieżnia pro open no
3 Jul 27 eng>pol overcharge or catch-up capacities zdolność do przeładowania i doładowania (wsadu) pro closed ok
- Jul 28 eng>pol not adjusted to control for multiplicity wartości P nie są korygowane w przypadku wielokrotnego testowania pro open no
4 Jul 27 eng>pol duly executed transfer należycie wykonany dokument przeniesienia (własności na kupująceg) pro closed ok
- Jul 26 eng>pol to coordinate events of this kind koordynować działania podobnego typu pro open no
4 Jul 26 eng>pol domestic contract, which prevails over the same matters umowa rodzinna/między domownikami, które ma zdecydujące znaczenie w tych samych sprawach pro closed ok
- Jul 26 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Jul 26 eng>pol ready, able and willing to complete będąca gotowa, skora i zdolna do realizacji pro open no
4 Jul 26 eng>pol plumbing-up pionowanie/dokładne ustawienie w pionie pro closed ok
- Jul 24 eng>pol simmer discharge prąd postojowy pro just_closed no
- Jul 24 eng>pol squatter settlement scheme plan przesiedlenia dzikich lokatorów pro open no
- Jul 24 eng>pol no adverse claim on the Property brak roszczeń przeciwko nieruchomości pro closed no
4 Jul 23 eng>pol beacons znaki graniczne/graniczniki pro closed ok
4 Jul 23 eng>pol interval w porównaniu z poprzednim badaniem pro closed ok
- Jul 23 eng>pol self-retaining device urządzenie samoutrzymujące lub cewnik samoutrzymujący pro open no
- Jul 23 eng>pol metal pan landing spocznik w kształcie miski metalowej/blaszanej pro just_closed no
- Jul 23 eng>pol prominence uwypuklenie pro closed no
- Jul 22 eng>pol calciphylaxis kalcyfilaksja pro just_closed no
- Jul 21 eng>pol efforts zadania/projekty pro closed no
- Jul 20 eng>pol nil claims paid roszczenia bez wypłaty przez ubezpieczyciela pro open no
2 Jul 20 eng>pol Ex-vaxxer były proponent masowych szczepień pro closed ok
4 Jul 17 eng>pol torque-angular velocity of the motor iloczyn momentu obrotowego i prędkości kątowej silnika pro closed ok
4 Jul 17 eng>pol input zmienne wejściowe pro closed ok
- Jul 17 eng>pol feedback system układ sprzężenia zwrotnego pro just_closed no
4 Jul 17 eng>pol arbitrage pricing theory teoria arbitrażu cenowego pro closed no
- Jul 16 eng>pol Torque Scaling skalowanie momentów pro closed no
- Jul 15 eng>pol non-captive dual-band WLAN antenna niewbudowana dwuzakresowa antena WLAN pro closed no
4 Jul 15 eng>pol sliding screed podkład podłogowy na warstwie poślizgowej/jastrych ułożony na warstwie rozdzielającej pro closed ok
- Jul 15 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Jul 15 eng>pol Hexa Triethanolamine Oleate heksa oleinian trietanoloaminy pro closed ok
4 Jul 14 eng>pol air bustle kanał dopływu powietrza pro closed ok
4 Jul 14 eng>pol economizer banks zespoły ekonomizerów pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last