Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jun 27 eng>pol Go down the rabbit hole podążać w głąb króliczej nory easy closed ok
4 Jun 9 eng>pol bovine reservoir bydlęcy rezerwuar zarazków easy closed ok
4 May 18 eng>pol First off inspection kontrola pierwszej sztuki easy closed ok
4 May 16 eng>pol cullar and chucking face tuleja zaciskowa i powierzchnia uchwytowa easy closed ok
- May 9 eng>pol Rocker chwiejak easy open no
- May 9 eng>pol gold ground fondo oro (złote tło) easy open no
- May 9 eng>pol Gesturalism/Gestural Painting malarstwo gestu//ekspresja gesturalna, abstrakcja gesturalna//malarstwo akcji easy open no
- May 8 eng>pol Ebony pencil ołówek grafitowy easy open no
- May 8 eng>pol Ebauche ébauche easy open no
- May 1 eng>pol Children panel kolegium sądowe ds. osób niepełnoletnich easy closed no
4 Apr 24 eng>pol value jasność (barwy) easy closed ok
4 Apr 21 eng>pol bruskwork faktura easy closed ok
3 Apr 21 eng>pol networker networker easy closed ok
- Apr 19 eng>pol palette knife nóż paletowy easy open no
- Apr 19 eng>pol all-over painting all over painting („wszystko pokrywające malarstwo") easy open no
- Apr 19 eng>pol all-over painting all-over painting (zrównoważone pokrycie płaszczyzny obrazu abstrakcyjnymi plamami pozbawionymi jaki easy open no
- Apr 18 eng>pol Stem formative słowotwórczy/formatywny temat wyrazu easy closed ok
- Apr 18 eng>pol medial unstressed syllables sylaby wewnątrzwyrazowe nieakcentowane easy open no
- Apr 17 eng>pol Insular art sztuka insularna, wysypkowa// hiberno-saksońska easy closed ok
- Apr 17 eng>pol Answer hidden by answerer easy closed ok
- Apr 16 eng>pol soft squidginess delikatna elastyczność lub sprężystość easy open no
- Apr 2 eng>pol deprecating grimace z grymasem wyrażającym łagodną naganę easy open no
- Apr 2 eng>pol ready for love otwarta na miłość easy open no
- Mar 28 eng>pol Resiliency Institute in Edible Wild Plants and Bioregional Herbalism. instytut dla rozwoju samowystarczalnych społeczeństw poprzez użytkowanie easy open no
- Mar 19 eng>pol Shortcut ingredient składnik zastępczy easy closed no
- Mar 19 eng>pol fuss over the stove zająć się garnkami/uwijać się nad garnkami easy closed no
- Feb 27 eng>pol bank kiosk hol wejściowy banku/westybul banku easy closed ok
- Feb 21 eng>pol prescription benefit card karta lekowa//karta ubezpieczenia lekowego (do leków na receptę) easy open no
4 Feb 19 eng>pol Battle scars blizny po walkach easy closed ok
- Jan 14 eng>pol has been produced to the Medical Referee for this Authority był przedstawiony do komisji lekarskiej dla danej jurysdykcji easy open no
4 Jan 11 eng>pol activated patient zaangażowany pacjent easy closed ok
4 Jan 10 eng>pol paper decks zasobniki na papier easy closed ok
- Jan 2 eng>pol Farmhouse dom wiejski easy closed no
- Jan 1 eng>pol Mid-level low shoes buty na niskim obcasie o średniej cenie/w średnim przedziale cenowym easy closed no
- Dec 31 '19 eng>pol Spotted mirror cętkowane lustro easy closed no
- Dec 27 '19 eng>pol The tide is turning sytuacja przyjmuje nowy obrót easy just_closed no
- Dec 27 '19 eng>pol Top of her stocking góra pończochy easy closed no
4 Dec 27 '19 eng>pol Full-length mirror lustro pełnowymiarowe easy closed ok
2 Dec 26 '19 eng>pol The fires were backed very high płomienie wzbijały się bardzo wysoko/prawie do nieba easy closed ok
4 Dec 26 '19 eng>pol door to the loft of the hay barn drzwi do poddasza stodoły do magazynowania siana easy closed ok
- Dec 26 '19 eng>pol Unbolt the latch odryglować zasuwę easy closed no
4 Dec 24 '19 eng>pol Upper edge of the field północna granica pola easy closed ok
4 Dec 24 '19 eng>pol Pastoral care opieka duchowa/podtrzymywanie ludzi na duchu easy closed ok
4 Dec 20 '19 eng>pol To rock against someone przycisnąć kogoś swoim ciałem//oprzeć się o kogoś easy closed ok
- Dec 19 '19 eng>pol Care package pakiet produktów dla opieki osobistej easy closed no
- Dec 18 '19 eng>pol Release mechanism mechanizm wyzwalający easy closed ok
- Dec 13 '19 eng>pol V for Victory, Elizabeth Arden szminka V dla zwycięstwa (ang. victory), zaprojektowaną przez Elizabeth Arden easy closed ok
4 Dec 10 '19 eng>pol Muscles began to cramp zaczęły łapać ją skurcze easy closed ok
4 Dec 10 '19 eng>pol To read Russian and German at Cambridge studiować rosyjski i niemiecki na Uniwersytecie w Cambridge easy closed ok
- Dec 10 '19 eng>pol Answer hidden by answerer easy closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last