Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jul 6 rus>eng змейка snake formation pro open no
- Jul 6 rus>eng стайка small dispersed ("blob") group formation pro open no
- Jun 23 rus>eng дежурный (дневальный) officer on duty (orderly) pro closed no
- Jun 17 rus>eng строго по середине should point directly forward pro closed no
- Jun 17 rus>eng довести до автоматизма must be made routine/must become routine pro closed ok
- Jun 11 eng>pol Bulk Fuel Specialist specjalista do obsługi paliw i urządzeń paliwowych pro closed no
- May 26 rus>eng пятистенная пряжка five-point belt harness pro closed ok
- May 26 rus>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- May 25 rus>eng отработка вопроса addressing the issue pro closed no
- Apr 16 pol>eng środki pozoracji pola walki means of battlefield screening pro closed ok
- Apr 16 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Apr 16 pol>eng specjalny montaż karabinowy special rifle assemblies pro just_closed no
- Apr 6 eng>pol "War Office Fire Control" centrum kierowania ogniem pro closed no
- Apr 6 eng>pol "Northern Command Rocket Sites." Północne Dowództwo Wyrzutni Rakiet pro closed no
- Mar 31 rus>eng недолёт / перелёт short round/long round pro open no
- Feb 18 eng>pol Field Agent agent służb specjalnych pro closed ok
- Feb 13 rus>eng КВ МО ПВО space force pro closed ok
4 Jan 1 eng>pol Code book książka szyfrów/ książka kodowa pro closed ok
- Jan 1 eng>pol Commander oficer dowodzący pro closed no
- Dec 31 '19 eng>pol Snatch squads oddział do porywania bojowników pro closed no
- Dec 24 '19 eng>pol Call an air strike wezwać nalot z powietrza. pro closed ok
- Dec 19 '19 pol>eng podjęcie pododdziałów desantowych reception of paratrooper/paratroop subunits pro open no
- Dec 19 '19 eng>pol Spanish freedom brigade hiszpańska brygada walki o wolność //ochotników wolności pro closed ok
- Dec 10 '19 pol>eng patrol "kleszczy" "clingers" (pol. kleszczy) patrol pro open no
- Dec 18 '19 eng>pol Joe hole otwór do zrzucania agentów spadochronowych (ang. Joe hole) pro closed ok
4 Dec 17 '19 eng>pol Nursing auxiliary core pielęgniarski korpus pomocniczy pro closed ok
- Dec 17 '19 eng>pol Tank officer dowódca czołgu pro closed no
- Dec 17 '19 eng>pol PT kit ubranie do ćwiczeń fizycznych pro closed ok
- Dec 12 '19 eng>pol Safehouse zakonspirowany lokal pro closed ok
4 Dec 11 '19 eng>pol Go dark wstrzymać działalność i komunikację pro closed ok
4 Dec 11 '19 eng>pol Checkpoints posterunki kontrolne pro closed ok
- Dec 11 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Dec 5 '19 pol>eng rażenie ogniowe fire fight pro closed ok
4 Nov 18 '19 pol>eng ćwiczenie studyjne tabletop exercise pro closed ok
4 Nov 12 '19 pol>eng amunicja hukowa blank ammunition pro closed ok
4 Oct 9 '19 pol>eng zarządzenie bojowe vs rozkaz bojowy fragmentary order vs. operation order pro closed ok
4 Oct 8 '19 pol>eng zarządzenie przygotowawcze warning order pro closed ok
4 Oct 8 '19 pol>eng zwrot zaczepny counteroffensive pro closed ok
- Oct 8 '19 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Oct 2 '19 pol>eng linia ryglowa blocking line pro closed ok
- Oct 2 '19 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Oct 1 '19 pol>eng oddział zaporowy countermobility operations unit/combat engineering unit pro closed ok
4 Sep 30 '19 pol>eng pion wsparcia działań operations support command/operational support command pro closed ok
- Sep 30 '19 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Sep 27 '19 pol>eng rozkazodawczy command directive pro closed ok
- Sep 26 '19 pol>eng przekraczalność terenu all-terrain capabilities pro closed ok
- Sep 9 '19 pol>eng szeregowy elew private pro closed no
- Aug 9 '19 eng>pol military-grade TNT do celów wojskowych pro closed no
4 Jul 8 '19 eng>pol DT flight test lot testowy o obniżonej trajektorii pro closed ok
- Jul 8 '19 eng>pol diverterless inlet wlot powietrza odwracający kierunek strumienia warstwy granicznej od silnika (ang. DSI) pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last