Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jun 11 pol>eng stal nierdzewna uszlachetniona i nieuszlachetniona high-grade/low-grade stainless steel pro closed ok
- Apr 8 eng>pol gas wiping nóż gazowy/powietrzny //kontrola grubości i równomierności powłoki cynkowej za pomocą noża gazowego pro closed no
- Feb 9 rus>eng без пеньков without blades pro closed ok
- Feb 7 rus>eng widely sized имеющий большую ширину pro closed no
4 Feb 7 rus>eng inside the air wiping nozzle внутри насадки для продувки сжатым воздухом pro closed ok
4 Jan 25 eng>pol lighthouse przeciwforma o lżejszej konstrukcji pro closed ok
- Jan 24 pol>eng napawanie laserowe laser cladding pro open no
4 Sep 30 '19 pol>eng połączenie kołkowe dowel pin couplings/joints pro closed no
- Sep 30 '19 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed no
4 Sep 30 '19 pol>eng metoda równań różniczkowych równowagi equilibrium differential equations method pro closed ok
4 Sep 28 '19 pol>eng złom plastyczny ductile fracture pro closed ok
4 Sep 28 '19 pol>eng metoda ocen granicznych upper-bound elemental technique pro closed ok
- Sep 28 '19 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Sep 26 '19 pol>eng rodzielenia odkształcanego metalu fracture/separation of a deformed metal//deformed metal fracture/separation pro closed ok
4 Sep 19 '19 pol>eng odlewy o strukturze kierunkowej directionally solidified casting pro closed ok
4 Sep 19 '19 pol>eng obróbka pozapiecowa secondary metallurgy pro closed ok
4 Sep 14 '19 pol>eng wytapianie smelting pro closed ok
- Aug 5 '19 pol>eng Szyba pakietowa sealed-glass unit pro closed no
4 Aug 5 '19 pol>eng kątowniki gorącowalcowane hot-rolled angle sections pro closed ok
4 Aug 5 '19 pol>eng kątowniki i kształtowniki zimno gięte angle bars and cold-formed steel sections pro closed ok
- Aug 5 '19 pol>eng Profil zamknięty stalowy prostokątny welded rectangular structural steel tubing pro closed no
- Apr 6 '19 pol>eng szeroko pojęta obróbka metalu comprehensive metal processing services pro closed no
- Apr 6 '19 pol>eng Postarzamy elementy element/parts aging pro closed no
- Apr 6 '19 pol>eng Kowalstwo artystyczne artistic ironworking pro closed no
4 Feb 17 '19 eng>pol shaving dies głowice do łuszczenia drutów pro closed ok
- Jan 22 '19 eng>pol volume-weighted moment mean ważona objętością średnia wartość średnicy pro closed no
4 Jan 21 '19 eng>pol first- in-first-out flow przepływ na zasadzie pierwsze weszło - pierwsze wyszło (FIFO) pro closed ok
- Jan 19 '19 eng>pol Effective Head (EH) efektywna wysokość zasypu (materiału sypkiego w silosie) pro closed ok
4 Jan 19 '19 eng>pol arching łukowanie lub mostkowanie//powstawanie mostków (sklepień, łuków) pro closed ok
4 Jan 19 '19 eng>pol funnel flow bin zbiornik z przepływem lejkowym/rdzeniowym pro closed ok
4 Jan 19 '19 eng>pol shear cell aparat bezpośredniego ścinania pro closed ok
- Jan 19 '19 eng>pol rathole wytworzenie się kanału przepływu i pojawienie się stref martwych w strefie przyściennej pro closed ok
- Jan 19 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Jan 17 '19 eng>pol fluidized bed copper concentrate roaster instalacja do prażenia koncentratu miedzi złoża fluidalnego pro closed ok
4 Jan 14 '19 eng>pol bed overflow przelew (rura przelewowa) materiału złoża fluidalnego pro closed ok
4 Jan 13 '19 eng>pol clean-out jako otwór wyczystkowy pro closed ok
4 Jan 10 '19 eng>pol Calcine solids kalcynowane cząstki stałe pro closed ok
4 Dec 6 '18 eng>pol Low-stressed deposit powłoka niklowa o niskim naprężeniu własnym (szczątkowym) pro closed ok
4 Dec 6 '18 eng>pol Snap tempering przejściowa niskotemperaturowa obróbka odprężająca pro closed ok
4 Oct 8 '18 pol>eng Odbijanie punching away/hammering away pro closed ok
4 Oct 8 '18 pol>eng Szaber welding spatter scraper pro closed ok
4 Oct 8 '18 pol>eng Spoina bez fazy square butt weld//square groove weld pro closed ok
4 Oct 7 '18 pol>eng Odtworzyć fazę recreate/redo the chamfer pro closed ok
4 Oct 6 '18 pol>eng Rozpoczęcie spoiny start of a weld vs. end of a weld pro closed ok
4 Sep 16 '18 pol>eng PRODUKT NIEZGODNY non-conforming product pro closed ok
- Jul 24 '18 eng>pol insert moulding metodą otryskiwania wstawek wewnętrznych pro open no
4 Jun 25 '18 pol>eng wykrawanie punching pro closed ok
- Jun 25 '18 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Jun 12 '18 eng>pol screw dip końcówka śruby (ang. screw tip) pro closed ok
4 Jun 7 '18 eng>pol Footprint Committee komitet ds. zasobów produkcyjnych/zdolności produkcyjnej pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last