Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Aug 5 pol>eng w części centralnej kanału kręgowego in the central part of the spinal canal pro closed ok
- Aug 3 rus>eng в развалочку myopathic gait pro closed ok
- Aug 3 pol>eng elementy kostne kręgosłupa osseous structures of the spine pro open no
- Aug 2 pol>eng sekwestrująca donogowo sequestering caudally pro open no
- Aug 1 rus>eng натурная демонстрация real-life demonstration/field demonstration pro open no
4 Jul 23 eng>pol interval w porównaniu z poprzednim badaniem pro closed ok
- Jul 23 eng>pol self-retaining device urządzenie samoutrzymujące lub cewnik samoutrzymujący pro open no
- Jul 23 eng>pol prominence uwypuklenie pro closed no
- Jul 22 eng>pol calciphylaxis kalcyfilaksja pro just_closed no
2 Jul 18 pol>eng na szczycie faldu on top of the fold pro closed ok
4 Jul 18 pol>eng chemomobilizacja chemomobilization pro closed ok
- Jul 16 eng>pol Torque Scaling skalowanie momentów pro closed no
- Jul 13 eng>pol long-hauler osoba chronicznie zakażona lub zainfekowana pro open no
4 Jul 9 eng>pol rewire the brain przeprogramować mózg pro closed ok
- Jul 9 eng>pol rewire the brain zmienić połączenia neuronowe w mózgu/ zmienić sposób myślenia pro closed ok
- Jul 9 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Jul 8 pol>eng sygnał dla kontroli wewnętrznej reakcji internal PCR control signal pro closed ok
- Jul 2 rus>eng паст-президент ex-president pro closed no
- Jun 29 eng>pol Radiolucent ankle guide radioprzezierny prowadnik (do wprowadzenie narzędzi mikrochirurgicznych) do stawu skokowego pro just_closed no
4 Jun 23 eng>pol retain oral medication nie zwymiotować/zwócić lek doustny pro closed ok
4 Jun 22 pol>eng ze zmniejszoną rezerwą objętościową with a reduced spatial reserve capacity pro closed ok
4 Jun 21 pol>eng z garbem grzbietu okolicy piersiowej excessive convex curvature of the spine/hunchback in the thoracic region pro closed ok
4 Jun 21 pol>eng RKP height of the thoracic kyphosis/thoracic kyphosis height pro closed ok
4 Jun 21 pol>eng głównie piętra dolnego mainly of the lower spinal level pro closed ok
4 Jun 21 pol>eng w nasadzie łuku trzonu at the pedicle of the arch of the sixth thoracic vertebra pro closed ok
- Jun 20 pol>eng hypotrofia mięśni grzbietu hypertrophy of dorsal muscles pro just_closed no
4 Jun 19 pol>eng część nośna kłykcia przyśrodkowego kości udowej the weight-bearing portion of the medial femoral condyle pro closed ok
4 Jun 19 rus>eng Структура печени неоднородна the liver structure is heterogeneous pro closed ok
- Jun 19 rus>eng транслобарный размер translobar size pro closed no
4 Jun 19 rus>eng импульсная последовательность жироподавления fat-suppression pulse sequence pro closed ok
- Jun 17 pol>eng protokół mrożenia lub przyjęcia komórek rozrodczych germ cell freezing or acceptance protocol pro open no
- Apr 14 eng>pol PHEIC (Public Health Emergency of International Concern) zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym pro open no
4 Jun 11 rus>eng условно-аналитический подход conditional analytic approach pro closed ok
- Jun 11 rus>eng пациент контактен the patient is alert pro closed no
- Jun 9 rus>eng актуальность relevance/topicality pro closed no
- Jun 5 eng>pol aEEG monitoring zintegrowana elektroencefalografia pro open no
- Jun 4 eng>pol MMR proficient zdolność komórki do naprawy własnego DNA pro closed no
4 Jun 4 pol>eng 1 op. 1 box pro closed ok
- Jun 3 eng>pol targetable ukierunkowane zmiany aktywujące kinazę pro just_closed no
- Jun 2 eng>pol scrubbed z wyszorowanymi rękami pro closed ok
4 May 31 eng>pol public health risk zagrożenie dla zdrowia publicznego pro closed no
- May 30 pol>eng płuczka flush pro open no
- May 30 eng>pol propensity score propensity score pro open no
4 May 29 eng>pol upper respiratory tract symptom objawy infekcji górnych dróg oddechowych. pro closed no
- May 25 eng>pol six-stage viable particle anderson sampler sześciostopniowy próbnik cząstek zanieczyszczeń mikrobiologicznych Andersena pro open no
- May 25 eng>pol valve timer sterownik czasowy do zaworów/wyłącznik czasowy do zaworów pro open no
- May 24 pol>eng mózgoczaszka neurocranium pro closed no
4 May 23 pol>eng przymózgowe przestrzenie płynowe subdural fluid spaces pro closed ok
4 May 23 pol>eng struktury tylnojamowe czaszki posterior (cranial) fossa pro closed ok
4 May 22 eng>pol stem/shaft angle kąt trzpienia/trzonu pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last