Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jul 3 eng>pol Life President prezydent na całe życie pro closed ok
4 Dec 2 '19 eng>pol citizen scientist naukowiec amator pro closed ok
4 Sep 5 '19 pol>eng renta kapitału społecznego the value-added/the added value of social capital///the value of social capital pro closed ok
4 May 10 '19 eng>pol value workstream vs. enabling workstream strumień pracy przynoszący wartość spółce vs. umożliwiający funkcjonowanie spółki pro closed ok
4 Jan 31 '19 eng>pol upside szanse rozwoju zawodowego/kariery pro closed ok
- Jan 23 '19 eng>pol staged bets stratega zarządzania ryzykiem przez zastosowaniu etapowego podejścia pro just_closed no
4 Jan 23 '19 eng>pol Innovation dashboard tablica wyników innowacyjności pro closed ok
4 Jan 22 '19 eng>pol selling motion przepływ / mapa procesu sprzedaży pro closed ok
4 Dec 12 '18 pol>eng obszar objęty umową (geographical) territory covered by the agreement pro closed ok
- Dec 10 '18 pol>eng Ewidencja enter pro closed no
2 Dec 10 '18 pol>eng Opiniodawca expert rater pro closed ok
- Dec 9 '18 pol>eng stawić się na zgromadzeniu The meeting participants included/The list of the meeting participants included pro closed no
- Oct 18 '18 eng>pol self-powering tool mechanizm samonapędowy pro closed no
- Oct 18 '18 eng>pol unfold challenges ujawnić/odkryć wyzwania pro closed no
4 Oct 18 '18 eng>pol Nurture wspierać rozwój pro closed ok
3 Sep 1 '18 eng>pol Conflict of Interest Certification przeprowadzenie procesu certyfikacji pracowników o niewystępowaniu konfliktu interesów pro closed ok
4 Aug 26 '18 eng>pol Group Management Team Zespół Zarządzający Grupy pro closed ok
4 Dec 16 '17 rus>eng понижающий тип КПЭ downgrading/reductive-type KPI (key performance indicator) pro closed ok
- Dec 9 '17 rus>eng взлета по карьерной лестнице meteoric climb up the career (corporate) ladder//meteoric rise up the organizational ladder pro closed no
- Sep 11 '17 pol>eng egzemplarz użytkowy circulating copy pro closed no
4 Feb 2 '17 eng>pol C-suite loża prezesów pro closed ok
- Nov 29 '16 eng>pol Head of Music Staff kierownik ds. kadr muzycznych pro closed ok
- Oct 18 '16 eng>pol instructional capital wkład kapitałowy w zasoby szkoleniowe pro closed ok
4 Oct 4 '16 pol>eng minimalne stany magazynowe minimum stock level/minimum level of inventory pro closed ok
- Sep 6 '16 pol>eng konto domykające complementing account pro closed no
4 Sep 6 '16 pol>eng obrót pozamagazynowy turnover of materials stored outside the warehouse pro closed ok
- Jul 6 '16 eng>pol single-site commissioning przekazanie do eksploatacji w jednej lokalizacji pro open no
4 Apr 8 '16 eng>pol to scale rozszerzyć skalę pro closed ok
4 Mar 19 '16 eng>pol Rolled Throughput Yield wskaźnika wydajności mierzonej w toku realizacji procesu pro closed no
- Mar 19 '16 eng>pol Rolled Throughput Yield prawdopodobieństwo wytworzenia jednostki produkcyjnej lub usługowej pozbawionej wad pro closed no
- Feb 25 '16 pol>eng Zakładowy zespół przeciwpowodziowy company flood-fighting unit/team pro closed no
- Feb 17 '16 eng>pol spill produkty niezgodne ze specyfikacją, które dostały się do łańcucha dostaw pro closed ok
- Feb 10 '16 eng>pol revenue cycle cykl przychodowy od świadczenia usługi do zapłaty za usługę pro closed ok
- Jan 11 '16 eng>pol Team Diagnostic Assessment™ narzędzie pomiaru zespołu jako systemu Team Diagnostic Assessment™ pro closed ok
- Oct 15 '15 pol>eng technologiczność producibility pro closed ok
4 Oct 6 '15 eng>pol input session sesja burzy mózgów pro closed ok
- Oct 4 '15 pol>eng menedżer zarządzający executive manager pro closed ok
4 Aug 18 '15 eng>pol deploy wprowadzać pro closed ok
4 Jul 9 '15 pol>eng efekty odpowiednio wyższe od nakładów yield results proportionately greater than the outlays pro closed ok
- Jul 9 '15 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Jun 5 '15 pol>eng Target sam się nie zrobi (=osiągnie) the target will not just happen by itself/will not walk through the door by itself pro closed ok
4 Feb 26 '15 pol>eng zadania odcinkowe serialized tasks pro closed ok
4 Feb 22 '15 pol>eng teoria prostej kolejki theory of a simple queue pro closed ok
- Feb 22 '15 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Dec 19 '14 eng>pol in-stream reviews przeglądy wykonane na bieżąco/w toku pro closed ok
- Dec 18 '14 eng>pol insights to grow rozwój dogłębnego zrozumienia pro closed no
- Dec 14 '14 eng>pol baselined process proces z ustalonymi podstawowymi parametrami pro closed ok
- Dec 10 '14 eng>pol face-to-face meeting spotkanie sam na sam/bez świadków /tête-à-tête /na osobnosci/we dwójkę /oko w oko/w cztery oczy pro closed ok
- Nov 3 '14 eng>pol joint employer relationship umówa o pracę z kilkoma pracodawcami pro closed no
- Jun 14 '14 pol>eng listy osób rezerwowych do wykonania danego zadania lists of reserve personnel for carrying out defined tasks/the task at hand/special projects pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next