Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
3 Jul 3 eng>pol naive pigs świnie wcześniej nieleczone pro closed ok
- Jan 18 pol>eng dolny kielich nerki lower calix pro closed ok
- Dec 29 '19 eng>pol rein-hitch wędzidło pro closed ok
4 Jun 23 '19 eng>pol quarter horse quarter horse (koń na ćwierć mili) pro closed ok
4 Jun 4 '19 eng>pol knee-halter pas uździenicowo-kolanowy do ograniczania ruchu konia pro closed ok
4 Jun 3 '19 eng>pol easy curb munsztuk łagodny pro closed ok
4 Apr 6 '19 eng>pol equine direct wszczepienie ospy bezpośrednio od konia pro closed ok
4 Apr 5 '19 eng>pol remove przeniesienie/pokolenie pro closed ok
- Apr 5 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Apr 4 '19 eng>pol unmodified nieosłabiony/żywy pro closed ok
4 Apr 4 '19 eng>pol continuance of the stock ciągle użycie (tego samego) materiału szczepionkowego pro closed ok
4 Mar 23 '19 pol>eng użytkownik powszechny general user pro closed ok
- Mar 23 '19 pol>eng Answer hidden by answerer pro just_closed no
2 Mar 7 '19 eng>pol not-in-pig sow locha błędnie uznana za prośną pro closed ok
- Nov 3 '18 pol>eng Lwiarnia lion den pro closed no
4 Sep 24 '18 pol>eng karma bytowa maintenance pet food pro closed ok
4 Aug 3 '18 pol>eng włóczęgi wierzchem roaming on horseback pro closed ok
4 Dec 18 '17 pol>eng zgryzowe food plot with deciduous trees and shrubs pro closed ok
4 Nov 19 '17 pol>eng lekarz weterynarii wolnej praktyki private practice veterinarian/vetarinary physician in private practice pro closed ok
- Nov 19 '17 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Nov 9 '17 pol>eng użytkowane przyżyciowo secondary use/for secondary use pro closed ok
- Oct 19 '17 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Oct 8 '17 pol>eng kość podramienia fore shank bones (the ulna and the radius) pro closed ok
4 Sep 26 '17 rus>eng фиксирующая клетка immobilization/fixation cage pro closed ok
4 Sep 10 '17 pol>eng przewodniczka stada matriarch mare of the herd pro closed ok
- Sep 10 '17 eng>pol seam uliczka między ramkami pro closed no
4 Sep 9 '17 eng>pol honey super korpus miodowy/nadstawka miodowa/ miodnia pro closed ok
4 Aug 1 '17 pol>eng uśmiercanie zwierząt euthanizing animals pro closed ok
- Jul 26 '17 eng>pol Prod wydajność życiowa pro closed no
4 Jul 19 '17 eng>pol relative krewny pro closed ok
4 Jun 27 '17 eng>pol Swing Clause klauzula proporcjonalności składek i uzyskanych świadczeń ubezpieczeniowych (ang. swing clause) pro closed ok
4 Jun 23 '17 eng>pol attached or attaching hereto. załączone lub odnoszące się do niniejszej umowy pro closed ok
4 Nov 25 '16 eng>pol density at starvation gęstość masy ryb poddanych głodowaniu pro closed ok
- Oct 28 '16 rus>eng падшие овцы sheep carrion pro open no
4 Oct 8 '16 eng>pol farrowing arcs kojec porodowy ze sklepieniem beczkowym pro closed ok
4 Oct 8 '16 eng>pol hog lots chlewnie przemysłowe pro closed ok
- Oct 8 '16 eng>pol hog lots fermy świń/trzody chlewnej pro closed ok
4 Jul 12 '16 pol>eng piękne pokrojowo conformationally beautiful/sound pro closed ok
4 Jun 15 '16 pol>eng domowa inkubacja home incubator or laboratory incubator pro closed ok
- Jun 15 '16 pol>eng mieszaniec hybrid pro closed ok
4 May 11 '16 pol>eng działanie inhalujące has beneficial effects on the respiratory system pro closed ok
- Apr 12 '16 pol>eng koń sportowy horse for competiton riding pro closed ok
4 Apr 12 '16 pol>eng koń rekreacyjny horse for recreational riding/ horse for pleasure riding pro closed ok
4 Feb 2 '16 eng>pol use the correct canter lead (za)galopować na prawidłową nogę pro closed ok
- Feb 1 '16 eng>pol champion dressage pony koń ujeżdżeniowy zwycięzca zawodów mistrzowskich/klasy mistrzowskiej pro open no
- Jan 18 '16 eng>pol attenuation/attenuated for precocity atenuacja oparta na selekcji szczepów w kierunku skróconego cyklu rozwojowego pro open no
4 Dec 5 '15 eng>pol solar hemorrhage krwiak podeszwy kopyta pro closed ok
- Oct 15 '15 pol>eng wygrabianie wojłoku raking out the thatch /dethatching pro closed ok
- Oct 9 '15 pol>eng żeberka trójkąty spare ribs pro closed ok
4 Oct 9 '15 pol>eng kości karkowe neck bones pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next