Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jun 8 pol>eng ale kosmos! Way Out in Space pro closed no
- Apr 18 eng>pol root-consonant stems tematy wyrazu ze spółgłoskową końcówką rdzenia pro open no
- Feb 2 eng>pol hedging ostrożność pro closed ok
4 Oct 17 '19 rus>eng Звук, как человек поднимается или тащит что-то тяжелое urgh pro closed ok
- Sep 12 '19 pol>eng wytworowe product-based approach pro closed no
- Aug 23 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
1 Jan 30 '19 eng>pol commission popełnienie błędu/błędne tłumaczenie pro closed ok
4 Sep 21 '18 pol>eng Język graficzny pictographic language pro closed ok
4 Aug 29 '18 pol>eng gosposia live-in nanny///amah pro closed ok
- Aug 29 '18 pol>eng gosposia an all-around household helper pro closed ok
4 Jul 8 '18 eng>pol flapping pojawianie się dźwięcznej spółgłoski uderzeniowej [ɾ] pro closed ok
4 Jun 11 '18 pol>eng znacznik zmian editing marks/copy-editing mark pro closed ok
4 Jun 11 '18 eng>pol creaky voice laryngalizacja/fonacja dźwięczna zgrzytliwa (ang. creaky voice) pro closed ok
- May 18 '18 pol>eng języki kongresowe conference languages pro closed ok
4 May 11 '18 pol>eng stylizować na patterned on/after pro closed ok
3 May 8 '18 eng>pol (phonemic) merger defonologizacja pro closed ok
- May 6 '18 eng>pol Answer hidden by answerer pro just_closed no
4 Apr 18 '18 pol>eng pod dyktando according to the government script////as dictated by/under the direction of the government pro closed ok
- Mar 5 '18 pol>eng Przedstawiono również problem związany z osiąganiem dobrej jakości powietrza The issue (problem) related to achieving good interior air quality was also presented/discussed pro closed ok
- Jan 31 '18 pol>eng profesjolekt professional jargon pro closed ok
4 Jan 29 '18 pol>eng nazywający język the occurrence of lexemes naming a language/with language names pro closed ok
4 Jan 29 '18 pol>eng kierowanie lekturą guiding the reading of the text pro closed ok
- Nov 5 '17 pol>eng związek wyrazowy phrasal expression pro closed ok
4 Nov 5 '17 pol>eng związek wyrazowy word association pro closed ok
- Nov 5 '17 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Oct 24 '17 pol>eng funkcja przedstawiająca descriptive function pro closed no
- Oct 6 '17 pol>eng zakompleksiony hung up/with plenty of hang ups/having plenty of hang ups/insecure pro closed no
4 Oct 2 '17 rus>eng слегка стилизован под styled slightly after Old English pro closed ok
- Apr 23 '17 eng>pol faffy uciążliwy//harówka/istna katorga/zapieprz pro closed ok
4 Apr 23 '17 eng>pol what`s the crack? Co nowego u ciebie? pro closed ok
- Feb 5 '17 pol>eng oznaczeni signify/denote/stand for pro closed no
- Feb 5 '17 pol>eng wyobrażenia społeczne collective/communal self-conception pro closed no
4 Feb 5 '17 pol>eng poddawać pod dyskusję zasadność discuss/examine the approprieteness/relevance pro closed ok
4 Feb 5 '17 pol>eng zagęszcza się because within them they condense///because they are a condensation pro closed ok
- Jan 6 '17 rus>eng Answer hidden by answerer pro closed no
4 Dec 28 '16 eng>pol to make allowance uwzględniać pro closed ok
4 Dec 15 '16 eng>pol call out as wymienić imiennie/wyszczególnić pro closed ok
- Nov 12 '16 eng>pol to get taken oszukany/wykantowany/wyszachrowany pro closed no
4 Nov 9 '16 eng>pol get the numbers Nieźle wygladam, co? Całkiem, całkiem, nie? Powiedziałabym, że szałowo! pro closed ok
- Sep 13 '16 eng>pol blanket rule zasada/reguła ogólna/uniwersalna/wszechobejmująca pro closed no
- Sep 7 '16 eng>pol a knee-jerk reaction "reakcja odruchowa"/bezmyślna reakcja pro closed ok
- Jul 29 '16 pol>eng seans literary soirée/literary lovefest/literary love-in (with/devoted to American literature) pro closed no
- Jul 28 '16 pol>eng opracowania autorskie compendium pro closed no
4 Jul 28 '16 pol>eng wartościowanie value judgment pro closed ok
4 Jun 21 '16 eng>pol signature pad tablet dla podpisów pro closed ok
4 Jun 20 '16 pol>eng drasniecie barely a brush pro closed ok
- Jun 19 '16 eng>pol keep your line free nie używaj telefonu/nie zajmuj linii pro closed ok
- Jun 19 '16 pol>eng kombinowac cos to plot something /to angle at something/to be up to something no good pro closed no
4 Jun 12 '16 eng>pol (on the ) landing na spoczniku schodowym pro closed ok
4 Jun 7 '16 eng>pol is she likely to ? czy jest prawdopodobne, że ona pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last