Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 5 rus>eng приложите смету attach a quote pro open no
- Aug 3 rus>eng знаки гостеприимства hospitality services pro open no
- Aug 3 rus>eng материальные действия tangible actions pro open no
- Jul 29 eng>pol even as it becomes a Jewish husband to do zgodnie z praktyką żydowskich mężów pro closed no
- Jul 29 eng>pol purpose held out by... przeznaczenie przedstawione przez pro open no
- Jul 28 pol>eng ...udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej lub na swojej stronie internetowej make information available in the Public Information Bulletin on its individual unit page or website pro open no
- Jul 20 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Jul 20 pol>eng zwrócić tytuł wykonawczy return of the enforcement order with an appended writ of execution pro closed ok
4 Jul 20 pol>eng ...przy pierwszej czynności skierowanej do osoby... at the first instance of a processing activity concerning the data subject pro closed ok
4 Jul 12 pol>eng Zastrzeżenia Prawnie zobowiązujące a legally-binding condition pro closed ok
- Jul 12 pol>eng zastrzeżenie reservations pro closed no
- Jul 10 pol>eng zajmujący seizor/commandeerer pro open no
3 Jul 9 eng>pol by way of identification w celu identyfikacji pro closed ok
- Jul 8 rus>eng Руководитель по продвижению системных решений Director of Systems Engineering (Department) pro closed no
4 Jul 8 rus>eng С левой и правой стороны торцевой стороны имеются... on the far left- and right-hand sides there are pro closed ok
4 Jul 8 rus>eng в тумбе белого цвета в среднем отсеке обнаружен и изъят... a USB drive was found and removed from the middle compartment of the white filing cabinet pro closed ok
4 Jul 8 rus>eng в нижнем отсеке тумбочки lower compartment of the (small) filing cabinet pro closed ok
- Jul 6 rus>eng В портфеле ХХХ Group It has been affiliated with the XXX Group pro just_closed no
4 Jul 3 eng>pol voluntary bill of indictment akt oskarżenia w postępowaniu nadzwyczajnym (ang. voluntary bill of indictment) pro closed ok
- Jul 3 rus>eng Вам предъявляется копия... You are presented with a copy of ... pro closed no
4 Jul 2 eng>pol indicate uznany za uzasadniony zarzut pro closed ok
- Jun 29 pol>eng osoby z zewnątrz firmy persons unassociated (not associated) with the company//non-company employees pro closed no
- Jun 29 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed no
- Jun 28 pol>eng Status dopuszczenia do użytku towarów product use authorizations status pro open no
- Jun 24 eng>pol appearance bond obietnica stawiennictwa pro closed ok
- Jun 22 eng>pol phased hearing appointments naprzemienne terminy przesluchania pro open no
- Jun 22 rus>eng акт передачи квартиры Residential Lease Agreement pro just_closed no
- Jun 21 eng>pol trusts (w tym kontekście) fundusz powierniczy pro open no
- Jun 21 eng>pol absolute vesting bezzwłocznie prawo do masy spadkowej pro open no
- Jun 21 eng>pol fail or determine otherwise nie osiągną zamierzonego celu lub są rozwiązane z innych tytułów pro open no
- Jun 21 eng>pol take through all degrees wszystkie stopnie pokrewieństwa mają otrzymać (udziały) pro open no
- Jun 21 eng>pol Answer hidden by answerer pro open no
- Jun 19 rus>eng Договор залога прав по договору аренды the pledge of contract rights under the lease agreement pro closed no
4 Jun 18 rus>eng вещно-следовой обстановки documenting the physical and trace evidence at the accident scene pro closed ok
- Jun 16 rus>eng ....с разрывом во времени.... executed after an interval/a period of time/////after the passage of a certain interval of time pro closed ok
- Jun 14 pol>eng świadczenia i ciężary levies and burdens pro open no
- Jun 14 pol>eng Answer hidden by answerer pro open no
4 Jun 13 eng>pol a lesser vote or no vote głosowanie z mniejszą niż wymaganą liczbą udziałowców lub bez głosowania pro closed ok
- Jun 13 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Jun 13 pol>eng świadczenia rzeczowe na rzecz obrony provision of tangible assets/property in the interest of national defense pro closed no
- Jun 3 eng>pol conviction sheet zaświadczenie o niekaralności kandydata do pracy pro closed no
- Jun 3 eng>pol staged hours naprzemienne godziny pracy pro open no
4 May 29 eng>pol relegate his acts to history jego czyny należą już do przeszłości pro closed ok
- May 29 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 May 28 eng>pol Unconvicted Remand Offender osoba nieskazana tymczasowo aresztowana pro closed ok
- May 25 rus>eng формально-юридический метод legal theory method pro closed ok
- May 25 rus>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- May 21 eng>pol police by consent utrzymanie porządku/prawa za zgodą obywateli/społeczeństwa pro just_closed no
- May 21 eng>pol Answer hidden by answerer pro just_closed no
- May 21 eng>pol police by consent filozofia działania policji oparta na zasadzie, że policja to społeczeństwo, a społeczeństwo to pol pro just_closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last