Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Mar 15 eng>pol count liczba podana w fakturze pro just_closed no
4 Dec 22 '19 rus>eng Один из основополагающих выводов заключения состоит в том, что One of the principal consequences of the conclusion is that pro closed no
4 Dec 22 '19 rus>eng претендующего на статус общеизвестного знака which aspires to the designation of a well-known trademark in Russia pro closed ok
- Dec 22 '19 rus>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Dec 21 '19 rus>eng авторитетные специалисты в области интеллектуальной собственности leading authorities in the field of intellectual property pro closed ok
- Dec 21 '19 rus>eng бессмысленность требования доказательств известности заявителя...среди shows the absurdity of having to prove familiarity of the Applicant...among the relevant consumer pro closed ok
4 Nov 10 '19 pol>eng rzecz użytkowa utilitarian object pro closed ok
4 Nov 8 '19 pol>eng twórczość równoległa independent creation pro closed ok
- Aug 29 '19 eng>pol CDR/CDIR rozporządzenie o wzorach wspólnotowych (ang. CDR)/rozporządzenie wykonawcze o wzorach wspólnotowych pro closed ok
4 Jun 27 '19 pol>eng zagrozić (obowiązkiem zapłaty) to warn the defendant about the duty to pay pro closed ok
- Jun 16 '19 pol>eng rozliczana do wyczerpania wysokości applied towards X until the full sum is exhausted pro closed no
4 May 22 '19 eng>pol second serial rights prawo przedruku pro closed ok
- May 22 '19 eng>pol second serial rights prawo do drugiej w kolejności publikacji pro closed ok
4 Feb 14 '19 pol>eng uprawniony z prawa ochronnego holder/owner of the right of protection pro closed ok
4 Feb 14 '19 pol>eng o udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono the date of announcement for granting the right of protection pro closed ok
4 Nov 2 '18 eng>pol patent of importation vs patent of confirmation patent importowy pro closed ok
4 Oct 28 '18 eng>pol as such w związku z czym pro closed ok
4 Aug 14 '18 eng>pol Notified body transfers zmiany jednostki notyfikowanej pro closed ok
4 Jun 22 '18 pol>eng legitymacja w odniesieniu do praw legitimacy of specific claims pro closed ok
4 Jun 22 '18 pol>eng tytuł do praw claim to the same rights pro closed ok
4 Jun 16 '18 pol>eng unaided question pytanie niewspomagane (otwarte) pro closed ok
4 Jun 6 '18 eng>pol holder pojemnik pro closed ok
4 May 29 '18 eng>pol regulating elastic element sprężyna regulująca/element sprężysty regulujący pro closed ok
- May 29 '18 eng>pol fluidly connected hydraulicznie połączone pro closed ok
4 Jan 30 '18 rus>eng на условиях отчуждения on terms of complete assignment pro closed ok
4 Jan 22 '18 pol>eng wprowadzić przepisy prawne introduce legal provisions pro closed ok
4 Oct 31 '17 eng>pol supplementary protection certificate dodatkowe prawo ochronne pro closed ok
4 Oct 31 '17 eng>pol extension przedłużenie okresu ochrony patentowej pro closed ok
- Oct 31 '17 eng>pol divisionals, extensions, improvement patents, supplementary protection certifica zgłoszenie patentowe wydzielone pro just_closed no
4 May 23 '17 eng>pol article of manufacture artykuł przemysłowy pro closed ok
- Apr 22 '17 eng>pol trade identity rynkowa tożsamość przedsiębiorstwa pro closed ok
- Apr 22 '17 eng>pol contemplated features planowane właściwości pro just_closed no
4 Mar 31 '17 pol>eng opatrzyć podpisem affix/attach a signature pro closed ok
4 Mar 15 '17 pol>eng orzecznik adjudicator pro closed ok
4 Jan 2 '17 eng>pol venue is proper in this district niniejszy okręg sądowy jest miejscowo właściwy pro closed ok
4 Jan 2 '17 eng>pol the same mobile business development space w tym samym obszarze rozwoju rynku komunikacji mobilnej pro closed ok
4 Nov 20 '16 pol>eng prawa autorskie majątkowe the author's economic rights pro closed ok
- Nov 20 '16 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
3 Nov 9 '16 pol>eng cechy przeciwstawne characterisitics of counter-solutions/opposing solutions pro closed ok
- Sep 17 '16 pol>eng zgłoszenie wynalazku filing an invention disclosure pro closed ok
- Aug 8 '16 pol>eng posiadać poziom wynalazczy reaches the level of an invention pro closed ok
4 Jul 4 '16 eng>pol registered adv data ogłoszenia rejestracji pro closed ok
4 May 11 '16 eng>pol full copy kompletna kopia pro closed ok
4 Apr 29 '16 pol>eng pierwszeństwo konwencyjne convention priority pro closed ok
4 Apr 28 '16 pol>eng publiczne prawo podmiotowe public rights pro closed ok
- Mar 23 '16 eng>pol should be w celu pro closed ok
- Feb 27 '16 eng>pol fluidly connected płynnie połączone pro closed no
4 Nov 26 '15 eng>pol inartful expression niezręczne/niedyplomatyczne wyrażenie pro closed ok
4 Nov 22 '15 eng>pol ancilliaries usługi dodatkowe pro closed ok
4 Sep 21 '15 eng>pol set livery barwy firmowe stoiska pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next