Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 3 eng>pol perimeter-less environments zabezpieczenie firmowego środowiska oparte na modelu zerowego zaufania. pro open no
4 Jun 14 eng>pol BI Connector BI Connector pro closed ok
- Jun 10 eng>pol override user skasowanie ustawień użytkownika pro open no
4 Apr 24 eng>pol linkage attack atak oparty na identyfikacji wskutek łączenia danych pochodzących z różnych źródeł (ang. linkage att pro closed ok
- Apr 22 rus>eng запустить процесс до окончания let the process proceed continuously (automatically) to the end (end-to-end) pro closed ok
- Apr 20 eng>pol SUPL Secure User Plane Location bezpieczna lokalizacja płaszczyzny użytkownika pro open no
4 Apr 7 rus>eng Вход/выход в сервисный режим service mode activation/deactivation pro closed ok
- Apr 6 pol>eng przywracanie do działania systemów dotkniętych awarią reactivation of systems affected by failure pro closed ok
- Mar 23 eng>pol sweep station stanowisko do skanowania kodu kreskowego pro closed no
- Mar 6 eng>pol a bond rewers gwarancyjny pro closed no
4 Feb 18 rus>eng свистелки и перделки bells and whistles pro closed ok
- Feb 4 eng>pol cut-through switched przełączony w typie przetnij-przepuść pro closed no
- Jan 20 eng>pol end-to-end story kompleksowe rozwiązanie pro just_closed no
- Jan 20 eng>pol full stack management zarządzanie pełnym stosem pro just_closed no
4 Jan 16 eng>pol the real-time strategy genre gatunek strategicznych gier czasu rzeczywistego pro closed ok
4 Jan 7 eng>pol Taxonomy Views Integrator Moduł TVI (integrator widoków taksonomicznych) pro closed ok
- Dec 28 '19 eng>pol pinpoint ikona wskaźnika/wskaźnik pro closed no
4 Nov 27 '19 eng>pol on-the-fly data augmentation technique technika augmentacji danych na bieżaco pro closed ok
3 Nov 27 '19 eng>pol rectifier jednostronnie obcięta funkcja liniowa/ReLU pro closed ok
4 Nov 16 '19 eng>pol Senior Salesforce Technical Architect starszy architekt ds. technologii Salesforce pro closed ok
- Nov 15 '19 rus>eng В настоящем запросе добавлена колонка An additional column has been added to the present request pro closed no
- Nov 15 '19 rus>eng Для удобства поиска информации To ensure efficient access to information pro closed ok
4 Oct 10 '19 eng>pol FemtoClock®NG Universal Translator uniwersalny translator częstotliwości FemtoClock®NG pro closed ok
- Oct 10 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro just_closed no
4 Oct 10 '19 eng>pol Wide VIN szeroki zakres napięć wejściowych pro closed ok
- Oct 7 '19 pol>eng Wdrożenie w systemy informatyczne wykorzystywane przez firmę familiarization with the company's information technology systems pro open no
4 Sep 14 '19 pol>eng audyt oglądaności viewing activity audit pro closed ok
4 Sep 8 '19 eng>pol all-in feature set kompletny zestaw funkcji pro closed ok
4 Sep 7 '19 eng>pol queue depth głębokość kolejki pro closed ok
4 Sep 6 '19 eng>pol multi-die wielokostkowy pro closed ok
- Sep 6 '19 eng>pol silicon-embedded podsystem zabezpieczeń wbudowany w krzemowy układ scalony pro closed ok
4 Sep 4 '19 eng>pol workload obciążenie losowe odczytem/zapisem dysku pro closed ok
4 Sep 4 '19 eng>pol QoS metric of 99.99% availability wskaźnik QoS poziomu usługi równy 99.99% pro closed no
4 Aug 16 '19 eng>pol Business Acceleration Engine silnik do przyspieszenia procesów biznesowych (ang, Business Acceleration Engine) pro closed ok
4 Aug 15 '19 eng>pol Linear Tape-Open Storage taśmowa pamięć masowa IBM LTO pro closed ok
4 Aug 15 '19 eng>pol all flash storage system pamięć masowa all-flash pro closed ok
4 Aug 15 '19 eng>pol data reduction redukcja danych pro closed ok
- Aug 9 '19 eng>pol Spectrum Computing rozwiązanie IBM Spectrum™ Computing do optymalizacji użycia klastrów obliczeniowych pro closed no
- Aug 9 '19 eng>pol Pervasive Encryption zaawansowane rozwiązania kryptograficzne szyfrowania wszystkich danych) (ang. pervasive encryption) pro closed no
- Aug 9 '19 eng>pol [enterprise] blade server serwer typu blade/kasetowy dla przedsiębiorstw pro closed no
- Aug 7 '19 eng>pol web-scale IT rozwój zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania na szeroką skalę (ang. web scale IT) pro closed no
- Jul 21 '19 eng>pol agile development zwinne tworzenie/zwinna implementacja pro closed no
4 Jul 21 '19 eng>pol robotic automation zrobotyzowana automatyzacja procesów pro closed ok
- Jul 21 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
4 Jul 20 '19 eng>pol multicluster zarządzanie wieloma klastrami pro closed ok
- Jul 17 '19 eng>pol Storage Area Networks sieć pamięci masowych pro closed no
4 Jul 17 '19 eng>pol Tape Library Automation automatyzacja biblioteki taśmowej pro closed ok
- Jul 17 '19 eng>pol Transparent cloud-tiering technologia transparent cloud-tiering przechowywania w chmurze kopii danych, ich przewracania, odtwa pro closed no
4 Jul 9 '19 pol>eng należyta rękojmia rzetelnego postępowania satisfactory assurance of proper conduct pro closed no
- Jun 18 '19 eng>pol IT facilities instalacje informatyczne pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last