Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jun 27 pol>eng kierownik gospodarczy (szkoły) custodial staff manager//school custodian pro closed ok
4 Apr 16 rus>eng Совместитель / совместительство dual or multiple jobholder//dual or multiple jobholding pro closed ok
4 Apr 15 eng>pol blended communication komunikacja kompleksowa//zharmonizowana/zintegrowana pro closed ok
4 Mar 31 eng>pol Corporate Executive Leader kierownik/dyrektor wykonawczy pro closed ok
4 Jan 16 eng>pol Senior Art Manager starszy kierownik artystyczny pro closed ok
- Jan 16 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Jan 14 pol>eng osoba niepełnosprawna physically disabled/person with physical disability pro closed ok
4 Oct 22 '19 eng>pol BOLR Departament Zarządzców Budynków ds. Stosunków Pracy (ang. BOLR) pro closed ok
- Oct 22 '19 eng>pol pension accruals stopa kumulacji emerytury pro closed no
- Oct 22 '19 eng>pol call back pay dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych pro just_closed no
4 Sep 15 '19 pol>eng Odpowiedzialność porządkowa employee accountability (in the workplace) pro closed ok
4 Sep 14 '19 pol>eng niepracujący pracownicy non-working employees pro closed ok
4 Sep 14 '19 pol>eng stanowiska odpowiadające reporting positions pro closed ok
- Aug 20 '19 eng>pol to suspend an employee on full pay zawiesić pracownika z pełną płacą pro closed no
- Aug 19 '19 eng>pol value levers dźwignie wartości pro open no
- Jun 11 '19 eng>pol stretch project projekt rozszerzający umiejętności pracownika pro just_closed no
4 May 23 '19 pol>eng agencja pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych employment/recruitment agency for work with foreign employers abroad pro closed ok
4 Apr 19 '19 eng>pol Product Leadership competencies umiejętności/kompetencje w zakresie przywództwa produktowego pro closed ok
4 Apr 2 '19 eng>pol predisposal of assets czynności wstępne/przygotowawcze do rozporządzania aktywami finansowymi pro closed ok
4 Mar 27 '19 eng>pol functional directive ....funkcjonalnie podległych pro closed ok
4 Mar 27 '19 eng>pol disciplinary staff kadra w hierarchii podległości służbowej pro closed ok
4 Mar 27 '19 eng>pol organisational integration włączenie w strukturę organizacyjną pro closed ok
- Feb 11 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro just_closed no
4 Jan 28 '19 eng>pol employee exceptions nieprzestrzegania kodeksu etyki przez pracownika pro closed ok
4 Jan 16 '19 pol>eng plaszczyzna wyznaczająca relacje refers to all areas involving X-Y relations pro closed ok
3 Dec 15 '18 eng>pol Integrated manager kierownik zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi pro closed ok
4 Nov 27 '18 eng>pol load plan platforma załadunkowa pro closed ok
4 Nov 26 '18 eng>pol Global Grade globalne kategorie zaszeregowania stanowisk pracy według Global Grading System (GGS)TM pro closed ok
- Nov 24 '18 eng>pol Advantage [country] Team Drużyna Advantage Sekcji Obsług Dostaw w (Kraju) pro closed ok
4 Nov 24 '18 eng>pol own it weź sprawy w swoje ręce/zaangażuj się pro closed ok
- Nov 22 '18 eng>pol buying multiples zakup partii towarów pro closed ok
4 Nov 22 '18 eng>pol line fill rate wskaźnik stopnia realizacji wierszy zamówień pro closed ok
- Nov 19 '18 eng>pol head guard kierownik działu penitencjarnego pro closed no
- Nov 19 '18 eng>pol prisoner attendant strażnik więzienny pro just_closed no
4 Nov 1 '18 eng>pol Finance Delivery Lead kierownik oddziału ds. usług finansowych pro closed ok
- Oct 30 '18 eng>pol High Bar Capabilities / Values zdolności/wartości wyższego rzęduy pro just_closed no
- Oct 30 '18 eng>pol Answer hidden by answerer pro just_closed no
4 Oct 15 '18 eng>pol Market Access Generalist lobbysta z szerokim wachlarzem usług na rzecz przyjęcia produktów leczniczych przez krajowe instytyc pro closed ok
4 Oct 13 '18 eng>pol override for expenses zmiana kwoty przeznaczonej na wydatki pro closed ok
- Sep 25 '18 eng>pol roll out przedstawienie pro just_closed no
- Sep 1 '18 eng>pol people leader przywódca/lider zorientowany na ludzi pro closed ok
4 May 14 '18 eng>pol zawód główny/starszy specjalista do sporządzania mieszanek środków farmaceutycznych pro closed ok
- May 3 '18 eng>pol OC countries Kraje Nadzorowane (ang. Oversight Countries) pro open no
- May 2 '18 eng>pol Chief Creative Officer Główny Zwierzchnik Działu Kreatywnego, pro closed ok
4 Apr 3 '18 pol>eng central functions główne działy funkcjonalne pro closed ok
4 Feb 24 '18 pol>eng sposób pozorowany in a bogus manner pro closed ok
- Feb 24 '18 pol>eng sposób pozorowany deceptive/misleading/sham manner// in a manner giving the appearance of compliance pro closed ok
- Jan 29 '18 eng>pol PDF (line manager appraisal for PDF) formularz danych osobowych pro closed ok
4 Jan 24 '18 rus>eng коллективная доставка работников group shuttling/transportation of workers pro closed ok
4 Jan 12 '18 pol>eng dieta krajowa domestic per diem pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last