Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jun 10 pol>eng Minister doprowadził do zmian prawnych, z których korzystają... The minister has led the way in promoting changes in law, which have benefited pro closed no
- Mar 1 eng>pol certifiable lunatic wariat na żółtych papierach pro open no
- Feb 28 eng>pol Get someone in office mianować podwójnego agenta na prezydenta pro open no
- Feb 25 eng>pol snap dramatically and finally złamać się w sposób dramatyczny i ostateczny pro closed ok
- Feb 25 eng>pol our red line is naszą czerwoną linią nie do przekroczenia jest pro closed ok
4 Sep 26 '19 pol>eng instytucja celowa task-oriented institution pro closed ok
NP Sep 13 '19 eng>pol advocate promotor pro open no
- Jun 13 '19 eng>pol outreach and partnership awareness materiały promujące świadomość spisu ludności wśród społeczeństwa i organizacji partnerskich pro closed no
- Jun 13 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
4 May 20 '19 eng>pol to further the economic empowerment promować ekonomiczne usamodzielnienie pro closed ok
- Apr 13 '19 eng>pol more partisan swings częste zmiany partii przy władzy/rządzącej pro closed no
- Jan 8 '19 pol>eng w trybie pomocy prawnej requesting legal aid pro closed no
- Aug 30 '18 pol>eng trójzaborowa tri-partition pro closed no
- Aug 6 '18 eng>pol to deliver a press briefing przeprowadzić konferencję prasową pro closed ok
4 Jun 23 '18 pol>eng Spotkanie Organizacji Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego Meeting of the Organizations Representing the Self-Governing Bodies of Professions of Public Trust pro closed ok
4 May 3 '18 pol>eng najwyższa swoboda i wpływ . . . , jaka the highest degree of freedom and influence that are achievable pro closed ok
3 Apr 19 '18 eng>pol purposes of political representation w celu ustalenia podziału mandatów w Izbie Reprezentantów pro closed ok
4 Apr 4 '18 pol>eng program interwencyjny consumer rights investigation program pro closed ok
- Mar 26 '18 eng>pol bind and eliminate zobowiązuje do obietnicy niepodwyższania i likwidacji pro closed no
4 Feb 28 '18 pol>eng bolesne chwile naszych dziejow...mroczne czasy stanu wojennego... the traumatic events/times in our past and ... pro closed ok
- Jan 11 '18 eng>pol telecommunications carrier manager kierownik w firmie-dostawcy usług telekomunikacyjnych pro closed ok
4 Dec 17 '17 rus>eng "работать в режиме ручного антикризисного управления" adopt a hands-on approach to crisis management pro closed ok
- Nov 30 '17 pol>eng za rządów under the government of the ....Party/during the tenure of the .... Party pro closed ok
- Nov 21 '17 pol>eng odpowiedzialny parlamentarnie is subject to parliamentary accountability/is responsible or accountable to the parliament pro open no
4 Oct 25 '17 pol>eng przynależność państwowa state affiliation pro closed ok
- Oct 6 '17 pol>eng wniosek programowy platform proposal/platform plank proposal pro open no
4 Sep 27 '17 pol>eng afera gruntowa Land Affair pro closed ok
4 Sep 25 '17 eng>pol Chief's Council rada naczelnego lekarza prowinicji pro closed ok
- Sep 13 '17 rus>eng жеребьевки в бюллетене ballot list pro just_closed no
4 Sep 1 '17 pol>eng uchwała programowa politicial platform resolution/plank pro closed ok
4 Jul 25 '17 rus>eng бить по глазам strike the eye/catch the eye/stand out/grab the attention/ pro closed ok
4 Jul 1 '17 eng>pol impulse statement referat wprowadzający do dyskusji pro closed ok
- Jun 29 '17 pol>eng majątkowy cenzus wyborczy wealth-based franchise/wealth-based requirment for voting pro closed no
4 Jun 21 '17 pol>eng warsztat badawczy a set of research tools/a research tool kit pro closed ok
4 May 26 '17 pol>eng uchwała upamiętniająca memorializing resolution pro closed ok
4 May 21 '17 eng>pol ranking minority member najwyższy rangą członek partii mniejszościowej pro closed ok
- May 4 '17 pol>eng założenia ideowo-programowe the ideological and programmatic principles pro closed ok
4 May 1 '17 eng>pol executive privilege pzywilej władzy wykonawczej pro closed ok
- Mar 15 '17 rus>eng форма государственности ... endowed Crimean Tatars with a shell of statehood. pro closed no
- Feb 28 '17 rus>eng мировое обустройство global world order pro closed no
4 Jan 28 '17 eng>pol ransom turnaround time czas od otrzymania żądania okupu do przekazania okupu pro closed ok
4 Jan 21 '17 eng>pol Hostage Recovery Fusion Cell Komórka ds. Syntezy Działań w Celu Uwolnienia Zakładników pro closed ok
4 Jan 18 '17 eng>pol response consultant specjalista ds. działań przeciwterrorystycznych pro closed ok
4 Dec 2 '16 eng>pol Abstract abstrakt/streszczenie pro closed ok
- Dec 2 '16 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Nov 27 '16 eng>pol Deputy Assistant Administrator for the Middle East starszy zastępca asystenta administratora ds. pomocy dla Bliskiego Wschodu pro open no
4 Oct 5 '16 eng>pol European Executive Board Zarząd Wykonawczy ds. Europejskich pro closed ok
- Sep 25 '16 pol>eng wystąpienie generalne general presentation/speech pro open no
4 Aug 31 '16 eng>pol off the back na podstawie pro closed ok
- Aug 22 '16 eng>pol be assassinated powinna zostać skrytobójczo zamordowana pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last