Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jul 6 rus>eng Справки...об открытых счетах Information from the tax authorities regarding open accounts pro closed no
- Jun 12 rus>eng матрица условий specifications matrix pro closed ok
4 Jun 5 eng>pol the Group emitent i jego Grupa Kapitałowa (Spółek Kapitałowych) pro closed ok
4 May 21 eng>pol Spanish Society Law hiszpańskie prawo spółek kapitałowych pro closed ok
- May 21 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 May 14 pol>eng zaangażowanie wydatków budżetowych commitment of budgetary expenditures pro closed ok
2 May 12 pol>eng ryzyko złej daty annuities market risk//the risk of retiring during economic downturn pro closed ok
- Apr 21 rus>eng Межзарплатная выплата interim payroll payment pro open no
4 Apr 7 eng>pol activate for past periods VAT for nałożyć podatek VAT za okresy ubiegłe pro closed ok
- Mar 22 pol>eng jesteśmy na największym ekonomicznym zakręcie we find ourselves in the worst economic straits since.. pro closed ok
- Mar 22 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Mar 14 pol>eng pakiet osłonowy economic relief package pro closed ok
- Mar 11 rus>eng авансовый отчет advance payment report pro closed no
4 Mar 10 eng>pol matrimonial property regime living, known by person informacji o rozdzielności majątkowej znanej osobie pro closed ok
4 Mar 10 eng>pol cash pool header firma zarządzająca rachunkiem głównym w cash poolingu (konsolidacji rachunków bankowych) pro closed ok
4 Mar 10 eng>pol accommodation jako udogodnienie pro closed ok
4 Mar 6 pol>eng ręka wodzona guided hand/assisted hand pro closed ok
- Feb 10 pol>eng Obroty NWn / Obroty NMa debit/credit balances to date pro closed ok
4 Feb 5 eng>pol fund account strings ciąg liczbowy identyfikujący fundusz inwestycyjny pro closed ok
- Jan 28 eng>pol to repaper contracts wprowadzić zmiany do umów pro closed no
4 Jan 26 eng>pol tax saving plan zaświadczenie o zwolnieniu od podatków pro closed ok
4 Dec 27 '19 pol>eng Rozchód odchyleń issue variance pro closed ok
- Dec 26 '19 rus>eng Целевые/нецелевые поступления earmarked/non-earmarked receipts pro closed ok
- Dec 12 '19 eng>pol value-enabling type of work praca umożliwiająca działalności wartości dodanej pro closed no
4 Dec 12 '19 rus>eng в ином банке, согласованном с Кредитором и входящим в... or in another bank that is approved by the Creditor and belongs to ... pro closed ok
- Nov 23 '19 pol>eng budżet się nie domyka/ nie spina there is a budget shortfall pro closed ok
4 Nov 22 '19 eng>pol search fee on account zaliczka na konto opłaty za poszukiwania pro closed ok
4 Nov 19 '19 rus>eng Выданы денежные чеки cash cheques issued pro closed ok
4 Nov 18 '19 rus>eng в том же объеме, в котором такую информацию имеет право запрашивать insofar as the Pledger has the right/is entitled to request such information pro closed ok
4 Nov 14 '19 eng>pol Performance Checking Statement wyciąg z konta czekowego Performance Checking pro closed ok
- Nov 2 '19 eng>pol default triggered spowodowane niewykonaniem zobowiązania pro open no
- Nov 1 '19 pol>eng Rozwiązanie częściowe składnika aktywów partial release of an asset component pro closed ok
- Oct 31 '19 pol>eng FX pod dyspozycję przelewu initiate an FX transfer order pro open no
- Oct 28 '19 eng>pol Company pension and postretnement contributions renta firmowa i składki poemerytalne (po przejściu na emeryturę) pro closed ok
- Oct 27 '19 eng>pol patronage dividend income przychody z tytułu dywidendy dla członków spółdzielni pro open no
- Oct 27 '19 eng>pol estate masa majątkowa pro open no
4 Oct 23 '19 pol>eng osoba podstawiona front person/entity pro closed ok
4 Oct 22 '19 eng>pol Earnings Credit Longfall nadmiar stopy procentowej wkładek oszczędnościowych pro closed ok
4 Oct 22 '19 eng>pol observation actions zgłoszenie uwag pro closed ok
4 Oct 17 '19 eng>pol street name holders akcjonariusze posiadający akcje zarejestrowane w imieniu swojego brokera pro closed ok
4 Oct 15 '19 eng>pol pre-dispute arbitration agreement umowa arbitrażowa/polubowna zawarta przed wystąpieniem sporu pro closed ok
4 Oct 14 '19 eng>pol control securities kontrolne papiery wartościowe//papiery wartościowe podmiotu powiązanego (z emitentem) pro closed ok
- Oct 11 '19 eng>pol step-rate zmienna stopa procentowa/oprocentowanie zmienne pro open no
- Oct 7 '19 eng>pol determination of employment kryterium wielkości zatrudnienia pro closed ok
4 Oct 4 '19 eng>pol listed stapled property group grupa przedsiębiorstw notowana na giełdzie z zespolonymi akcjami pro closed ok
4 Oct 2 '19 eng>pol Interest service obsługa odsetek pro closed ok
4 Oct 2 '19 rus>eng передача денежных средств для целевого использования transfer of funds for targeted uses pro closed ok
4 Oct 1 '19 eng>pol Equitites/Global equities Global Equities pro closed ok
4 Sep 29 '19 eng>pol compound equivalent efektywna stopa procentowa pro closed ok
4 Sep 27 '19 eng>pol exchange tender offer oferta wymiany pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last