Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
NP Aug 15 '18 pol>eng brak zasilania zewnętrznego, urządzenie działa na baterii unconnected to external power source, device operating on battery power easy closed ok
4 Jun 5 '18 eng>pol optional cold option opcja obniżonej dolnej temperatury roboczej easy closed ok
4 Jun 5 '18 eng>pol mechanical connection device mechaniczne urządzenie łączące easy closed ok
4 Sep 12 '17 pol>eng bez obciazenia under no load condition/at no load easy closed ok
- Sep 10 '17 pol>eng serwis service center easy open no
4 Nov 12 '15 pol>eng pomiary ochronne do 1kv up to 1 kV (kilovolt) easy closed ok
4 Jan 26 '15 eng>pol lag filter filtr całkująco-różniczkujący (ang. lead-lag filter) easy closed ok
4 Jan 21 '15 eng>pol washout filtr górnoprzepustowy tłumiąca składową stałą prądu (ang. washout filter) easy closed ok
- Jan 21 '15 eng>pol Answer hidden by answerer easy closed ok
4 Jan 20 '15 eng>pol Voltage biasing unit układ regulacji przedpięcia easy closed ok
4 Jan 20 '15 eng>pol non zero comparator komparator niezerowej wartości napięcia/prądu easy closed ok
- Jan 20 '15 eng>pol Answer hidden by answerer easy closed ok
4 Jan 19 '15 eng>pol check phaser / check synchronizer fazer/synchronizator kontrolny easy closed ok
4 Jan 19 '15 eng>pol Time Ramps funkcje czasowe liniowego narastania/opadania//funkcje czasowe liniowych zmian easy closed ok
4 Jan 18 '15 eng>pol Torsional filter filtr mechaniczny działający na zasadzie sprzężenia energi elektrycznej z drganiami skrętnymi prętów easy closed ok
4 Jan 14 '15 eng>pol field loss protection zabezpieczenie od zaniku wzbudzenia easy closed ok
- Jul 3 '14 eng>pol Bottom out dochodzić do najniższego poziomu/osiągnąć najniższy poziom easy open no
Asked | Open questions | Answered