Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jul 31 pol>eng Pajdocentryzm i pajdokracja pedocentrism, child-centered educational approach//rule by children, paedocracy pro closed ok
- Jul 31 eng>pol Working at greater depth within the expected standard praca na wyższym poziomie w ramach oczekiwanego standardu pro open no
- Jul 29 pol>eng Zespół Szkół school complex pro open no
- Jul 9 rus>eng с курсом ПО with residency pro closed no
- Jul 9 rus>eng Answer hidden by answerer pro closed no
4 Jul 5 eng>pol physical care routines podstawowe zasady higieny osobistej dla dzieci pro closed ok
- Jun 22 pol>eng termin zaliczenia number of terms for passing a course pro closed ok
- Jun 21 eng>pol school-based programme szkolny program szczepień//w ramach szkolnego programu szczepień pro closed no
- Jun 21 pol>eng jednostka prowadząca Ph. D.-granting unit/program//department//institution///doctoral (degree-granting) program etc. pro closed ok
4 May 30 eng>pol supported with an electronic Higher Education Achievement Report poświadczone elektroniczną wersja Raportu Osiągnięć Szkolnictwa Wyższego (ang. HEAR) pro closed ok
4 May 18 rus>eng социальное проектирование в воспитании social design in education pro closed ok
4 May 15 eng>pol special honours z (specjalnym) wyróżnieniem pro closed ok
4 May 15 eng>pol Associate in Science for Transfer (AST degree) stopień przedlicencjata w naukach ścisłych dla przenoszących się studentów (ang. AST) pro closed ok
4 May 14 eng>pol national development service narodowy system zapewnienia jakości kształcenia pro closed ok
4 May 14 eng>pol stand-alone Units kursy niepowiązane/niepowiązane ze studiami kończącymi się otrzymaniem dyplomu pro closed ok
4 May 13 eng>pol National Group Awards dyplom uzyskania tytułu zawodowego (ang. GNA) pro closed ok
4 May 12 eng>pol Higher National Units kursy na dyplom technika (HNC) i na dyplom ukończenia studiów technicznych (HND) pro closed ok
- Mar 23 pol>eng kształtowanie channeling pro open no
4 Mar 7 rus>eng пропорционально приводится normalized proportionately/brought proportionately pro closed ok
4 Feb 23 eng>pol award for progression nagroda za postęp do dalszych studiów i szkoleń zawodowych pro closed ok
- Feb 20 eng>pol Progressors specjalista ds. przepływu/przebiegu procesu sprzedaży (pojazdów) pro open no
- Feb 20 eng>pol live brief projekt z mentorem przemysłowym pro open no
- Feb 19 eng>pol Tutoring udzielanie pomocy w nauce pro closed ok
4 Feb 18 eng>pol Resident assistant opiekun mieszkańców w akademiku//opiekun i przedstawiciel studentów w kontaktach z administracją ucz pro closed no
- Feb 14 eng>pol Workshop in a box warsztat kompleksowy pro closed no
4 Feb 13 pol>eng Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przemysłu Spożywczego im. Bronisława Hagera w Zabrzu Bronisław Hager Basic Vocational School of Food Industry in Zabrze pro closed ok
- Feb 9 pol>eng prace z serwisem agencyjnym jobs with a news service website pro closed no
- Feb 9 pol>eng przedsiębiorczość personalistyczna person-centered entrepreneurship pro closed no
- Jan 28 rus>eng Учебная; производственная практика in-class training//on-the-job training pro closed ok
- Jan 14 pol>eng Nie wchodzę innym w paradę I like to/prefer to stay in my own lane. pro closed no
- Dec 20 '19 rus>eng практикум по культуре речевого общения (English) Communication Perspectives/A Practical Course in the Culture of Verbal Communication pro open no
- Dec 17 '19 pol>eng wartość dźwięku sound loudness pro closed ok
- Dec 17 '19 pol>eng wartość dźwięku pitch pro closed ok
- Dec 13 '19 rus>eng Общая трудоемкость образовательной программы total student-hours of the study/instructional program pro closed no
4 Nov 27 '19 pol>eng przeliczać elementy zbioru count elements of a set pro closed ok
4 Nov 19 '19 pol>eng studia jednoobszarowe single-area studies pro closed ok
- Nov 18 '19 rus>eng плотность урока lesson density/density of a lesson pro closed ok
4 Nov 12 '19 eng>pol adjunct faculty asystent/pracownik nieetatowy pro closed ok
- Nov 6 '19 pol>eng rodzic na 6 An A+ Parent Distinction/Award//An Excellence in Parenting Award pro closed no
- Oct 29 '19 pol>eng Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii Higher Officer School of Rocket and Artillery Forces pro closed ok
- Oct 29 '19 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Oct 18 '19 pol>eng klasówka class test/exam pro closed ok
- Oct 16 '19 eng>pol literature znajomość literatury dziecięcej pro closed no
- Oct 9 '19 pol>eng stopniowanie wymagań adjustment of expectations (to the child's developmental level) pro closed no
4 Oct 3 '19 pol>eng Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Higher Education For the Economy and Development, Measure 3.1 pro closed ok
4 Oct 3 '19 pol>eng laureaci olimpiad wyłonieni w drodze konkursu olympiad winners/laureates discovered through competition pro closed ok
4 Oct 2 '19 eng>pol assigned promowany decyzją Rady Pedagogicznej z zastrzeżeniem/promowany z zastrzeżeniem pro closed no
4 Sep 29 '19 pol>eng opracowywanie depesz writing news reports pro closed ok
4 Sep 26 '19 pol>eng przekręcenia wyrazów misspellings pro closed ok
- Sep 22 '19 pol>eng rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku regulation on requirements for a curriculum in a given field of study pro open no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last