Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 11 eng>pol Tenured professor profesor na posadzie z gwarancją zatrudnienia easy open no
- May 1 eng>pol Children panel kolegium sądowe ds. osób niepełnoletnich easy closed no
4 Jul 27 '19 eng>pol Language immersion student uczeń w programie immersji językowej (zanurzenia w języku) easy closed ok
- Jun 24 '19 eng>pol Last period ostatnia klasa dnia easy closed no
4 May 18 '19 eng>pol push-in instruction instrukcja w środowisku włączającym easy closed ok
4 Oct 7 '18 eng>pol Advisory Teacher nauczyciel konsultant ds. doradztwa pedagogicznego easy closed ok
- Jun 24 '18 eng>pol strings II klasa orkiestry smyczkowej II (drugi semester lub rok) easy open no
- May 7 '16 pol>eng urealistycznić make the learning process more practical (by the use of real-life objects and examples) easy just_closed no
- Aug 6 '15 rus>eng Изобразительное искусство fine arts easy closed ok
4 Mar 29 '15 eng>pol A-mazing friends wyszukani przyjaciele/labirynt przyjaciół/przyjaciele z labiryntu easy closed no
- Mar 18 '15 eng>pol launch player Uruchomienie Odtwarzacza easy just_closed no
- Mar 18 '15 eng>pol Organization Sales oddział sprzedaży do organizacji easy just_closed no
- Mar 18 '15 eng>pol short for klawisz skrótu do easy just_closed no
- Mar 18 '15 eng>pol launch page strona szybkiego uruchamiania easy just_closed no
- Jan 22 '15 eng>pol EXECUTIVE SEARCH poszukiwanie kandydatów na stanowiska kierownicze easy closed ok
- Oct 9 '14 eng>pol Community School lokalna szkoła podstawowa easy closed no
- Oct 8 '14 eng>pol Bunch Kids Club Klub Dzieci "Gromadka" easy closed no
- Oct 26 '13 rus>eng лица с высшим непедагогическим образованием persons with higher nonpedegogical education easy closed ok
Asked | Open questions | Answered