Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Mar 8 eng>pol compliance-free correction korekcja niewymagająca współpracy pacjenta pro closed ok
- Nov 3 '19 pol>eng mikroproteza micro prosthesis pro closed no
4 Oct 28 '19 pol>eng proteza szkieletowa acetalowa removable acetal denture pro closed ok
- Oct 25 '19 pol>eng obszar przyległy contiguous area/structures/parts/ pro closed no
- May 26 '19 eng>pol Habit breaking appliances aparaty ortodontyczne do wyeliminowanie złych nawyków pro closed ok
4 May 24 '19 pol>eng mięsień skrzydłowy przyśrodkowy/boczny medial pterygoid muscle/lateral pterygoid muscle pro closed ok
4 May 24 '19 pol>eng szyny odciążające mouth guard pro closed ok
4 May 24 '19 pol>eng gra stawowa joint play pro closed ok
4 May 23 '19 eng>pol record occlusal dimensions zanotować pomiary ortodontyczne zgryzu pro closed ok
4 May 22 '19 eng>pol load the impression tray dozować masę wyciskowę do tacki wyciskowej pro closed ok
- May 22 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 May 17 '19 pol>eng wał przedni skośny palatal plate with a sloped anterior alveolar ridge pro closed ok
4 May 17 '19 pol>eng wał prosty przedni palatal plate with a straight anterior alveolar ridge pro closed ok
4 May 17 '19 pol>eng przekwitaniowe zapalenie dziąseł. menopause-associated gingivitis/menopausal gingivitis pro closed ok
- May 5 '19 eng>pol microwave treatment unit urządzenie do zabiegów wykorzystujące promieniowanie mikrofalowe pro just_closed no
4 May 5 '19 eng>pol subsupine position pozycja Trendelenburga pro closed ok
4 Apr 23 '19 eng>pol dental abutment filar pro closed ok
4 Mar 20 '19 eng>pol veneering of alloys licowanie stopów dentystycznych pro closed ok
4 Jan 19 '19 eng>pol dentures vs dental prosthesis protezy stomatologiczne ruchome vs. stałe pro closed ok
4 Oct 21 '18 eng>pol pinhole surgical technique leczenia recesji dziąseł metodą Pinhole Surgical Technique pro closed ok
4 Oct 20 '18 eng>pol tooth bonding odbudowa zębów kompozytem//bonding zębów pro closed ok
4 Oct 2 '18 pol>eng zestaw do zarabiania materiałów stomatologicznych a set for mixing dental materials pro closed ok
4 Jun 10 '18 pol>eng zdjęcie rtg w zwarciu bitewing x-ray pro closed ok
4 May 17 '17 eng>pol implant cases zabieg implantacji/implantologiczny pro closed ok
4 Apr 15 '17 rus>eng базисный материал base material pro closed ok
4 Feb 28 '17 eng>pol stacked porcelain porcelanowa licówka warstwowa pro closed ok
4 Feb 11 '17 eng>pol stamp cusp guzek zęba wchodzący w bruzdę między guzkową pro closed ok
4 Nov 10 '16 pol>eng wkładki dokomorowe pulp chamber bleaching agent pro closed ok
4 Oct 18 '16 pol>eng preparaty preparations pro closed ok
- Oct 12 '16 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Oct 11 '16 pol>eng poszerzenie strefy dziąsła związanego widening the region of attached gingiva pro open no
4 Oct 11 '16 pol>eng za punkt per tooth pro closed ok
4 Oct 11 '16 pol>eng wkład koronowo-korzeniowy root crown insert pro closed ok
- Oct 11 '16 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Jun 14 '16 eng>pol rough edge wyszczerbiona krawędź zęba pro closed ok
4 May 4 '16 pol>eng pole protetyczne prosthetic area pro closed ok
4 Feb 2 '16 eng>pol attachment system systemy mocowania protez zębowych pro closed ok
4 Feb 1 '16 eng>pol indirect composites kompozyty pośrednie pro closed ok
4 Dec 7 '15 eng>pol model gelly head model głowy z miekkiego plastiku pro closed ok
4 Dec 6 '15 eng>pol water venturi zwężka Venturiego zasilana wodą pro closed ok
4 Dec 4 '15 eng>pol whip arm pulpit stomatologiczny z ramieniem wychylnym pro closed ok
4 Dec 2 '15 pol>eng (Proteza częściowa) osiadająca partial denture, (tooth and) gum supported pro closed ok
4 Dec 2 '15 pol>eng aparaty grubołukowe wide-arch braces pro closed ok
- Aug 10 '15 pol>eng implant temporary crown pro open no
- Jun 17 '15 pol>eng szlifowanie zębów tooth reshaping pro closed no
2 Mar 7 '15 pol>eng układ zębowo-zębowy maxillary and mandibular teeth pro closed ok
- Mar 2 '15 eng>pol flat-trim szczoteczka do zębów płaska/zwykla pro closed no
4 Feb 14 '15 eng>pol root pin wkład/sztyft korzeniowy pro closed ok
- Jan 30 '15 pol>eng zeby jej wychodza She is teething. pro closed ok
4 Jan 10 '15 eng>pol Restorative Dentistry stomatologia odtwórcza pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next