Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- May 15 eng>pol break-out wyszczególnić/wyodrębnić pro open no
- Apr 3 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Mar 24 '19 eng>pol expression of the software oprogramowanie w postaci kodu (źródłowego) pro closed ok
4 May 16 '18 eng>pol PLC Konfiguracja/Ustawienie Licencji Produktu (ang. Product Licence Configuration) pro closed ok
- Dec 13 '17 rus>eng исправление объективных ошибок correction of runtime errors pro closed no
- Dec 13 '17 rus>eng Answer hidden by answerer pro closed no
4 Nov 30 '17 eng>pol Pick color for video message shadow wybrać kolor dla cieniowania tekstu w wiadomości wideo pro closed ok
4 Nov 22 '17 pol>eng dokumentacja użytkowa user documentation pro closed ok
4 Oct 24 '17 eng>pol non-screen reader czytnik nieekranowy pro closed ok
4 Aug 4 '17 pol>eng mają uzupełnione pole z tekstami z obrazka has the field filled in with text taken from the images pro closed ok
4 Jun 6 '17 rus>eng Настроить параметры слоя из кода adjust/configure layer parameters from/using the code pro closed ok
4 Jun 6 '17 rus>eng Привязать элемент по baseline anchor the element to the baseline pro closed ok
4 Nov 23 '16 eng>pol X values copyright in any form X przywiązuje wartość do praw autorskich w jakiejkolwiek formie pro closed ok
4 Nov 17 '16 eng>pol Reference View zestawienie z sekwencją refencyjną pro closed ok
4 Nov 17 '16 eng>pol Alignment View przedstawienie dopasowania sekwencji/uliniowienia sekwencji pro closed ok
4 Oct 4 '16 eng>pol pivoting zmienia kierunek (działań) pro closed ok
4 Jul 20 '16 pol>eng przełożony na język oprogramowania translated into computer language pro closed ok
4 Apr 15 '16 pol>eng słownik platformy platform dictionary pro closed ok
- Mar 29 '16 eng>pol blended wykonany w sposób ciągły pro just_closed no
4 Mar 22 '16 eng>pol portation portowanie/przenośność pro closed ok
- Mar 22 '16 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Dec 28 '15 eng>pol LTE Carrier Aggregation agregacja pasm częstotliwości w standardzie LTE pro closed ok
- Dec 28 '15 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Nov 26 '15 eng>pol Backreference referencja wsteczna pro closed no
3 Nov 14 '15 eng>pol Portfolio count liczba portfeli/zbiorów pro closed ok
4 Jul 26 '15 pol>eng osoba merytoryczna technical analyst pro closed ok
4 Jul 21 '15 pol>eng gumowy użytkownik elastic user pro closed ok
4 Jun 7 '15 eng>pol content delivery network sieć dostarczania zawartości pro closed ok
4 Apr 23 '15 eng>pol filled-in wedge controller regulator w kształcie wypełnionego klina pro closed ok
4 Apr 23 '15 eng>pol hollow wedge pusty/niewypełniony klin pro closed no
4 Feb 27 '15 eng>pol job-for-job basis na podstawie/zależnie od rodzaju pracy do wykonania pro closed ok
- Nov 19 '14 pol>eng zgrać dane na nośnik record/store/transfer data on portable medium pro closed no
- Oct 31 '14 eng>pol fly-over help dymek z pomocą /pomoc w dymku/pomoc która pro closed ok
4 Aug 17 '14 eng>pol HHG bezprzewodowa brama domowa (ang. HHG, home hotspot gateway) pro closed ok
- Aug 17 '14 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Aug 17 '14 eng>pol Tx GCD Rate szybkość największej wspólnej gęstości w trybie transmisji (ang. TX GCD rate) pro closed ok
- Aug 17 '14 eng>pol Good Channel ostatni kanał, do którego interfejs MoCA był dostrojony w stanie linkUP (ang. Good Channel) pro closed ok
4 Aug 17 '14 eng>pol circuit-ID numer portu (ang. circuit-ID) pro closed ok
- Aug 17 '14 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Aug 16 '14 eng>pol WDS peers urządzenia równorzędne WDS pro closed ok
4 Aug 13 '14 eng>pol airtime czas antenowy pro closed ok
- Aug 12 '14 eng>pol best effort najwyższej możliwej (niegwarantowanej) jakości pro closed no
4 May 19 '14 pol>eng oprogramowanie stacyjne station software pro closed ok
- Mar 24 '14 pol>eng SOW Szczegółowa Specyfikacja Rozwiązania Scope of Work, Detailed Technical Specification(s) pro just_closed no
- Mar 14 '14 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Jan 6 '14 eng>pol organisational adoption (zwiększyć ogólny) poziom akceptacji dla innowacji przez organizację pro closed ok
4 Dec 26 '13 eng>pol meeting in Spotkanie w miejscu pracy pro closed ok
- Dec 25 '13 eng>pol prospect called kontakt inicjowany przez potencjalnego klienta pro closed ok
4 Dec 25 '13 eng>pol call back oddzwonić/skontaktować się pro closed ok
- Dec 25 '13 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next