Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jun 11 rus>eng повышение и отсутствие подъема сегмента ST increase and absence of ST segment elevation pro closed ok
- Apr 23 rus>eng частота хронизации chronicity rate pro closed ok
4 Apr 18 pol>eng odstęp PR PR interval pro closed ok
4 Jan 27 rus>pol син.валь-3,6 cm, zatoka Valsalvy 3,6 cm pro closed ok
4 Jan 20 rus>pol на прокладке szew na podkładce niechłonnej pro closed ok
4 Jan 14 rus>pol аллошунтирование pomostowanie z użyciem protezy z tworzywa syntetycznego pro closed ok
4 Jan 14 rus>pol Нестенозирующий атеросклероз niestenotyczna miażdżyca tętnic pro closed ok
4 Jan 10 rus>pol в верх бок отв. w górnym bocznym odprowadzeniu pro closed ok
4 Jan 10 rus>pol ЕМК, АМК maksymalna prędkość fali wczesnego napływu w rozkurczu, czyli fali E//maksymalna prędkość fali napły pro closed ok
4 Jan 10 rus>pol базально- апикально- basal, apical pro closed ok
4 Jan 8 rus>pol ПФК stenokardia napięcia I klasa funkcjonalna pro closed ok
4 Jan 8 rus>pol ПИМ (и.д.) ponownie przebyty zawał mięśnia sercowego pro closed ok
- Jan 8 rus>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 May 6 '19 eng>pol clip lock electrode elektroda z połączeniem na zatrzask (klips) pro closed ok
4 Dec 5 '18 eng>pol pacer pad elektroda do elektrostymulacji przezskórnej pro closed ok
4 Nov 21 '18 pol>eng ciągłość elektrody zachowana lead continuity preserved pro closed ok
4 Aug 16 '18 eng>pol a PAP-enabled clinic klinika z dostępem do systemu zarządzania czujnikiem ciśnienia w tętnicy płucnej pro closed ok
4 Oct 2 '17 pol>eng dach przedsionka roof of the right atrium pro closed ok
4 Sep 30 '17 eng>pol 1. max cordon 2. min cordon górny (nadciśnienie skurczowe)/dolny (nadciśnienie rozkurczowe) limit ostrzegawczy pro closed ok
4 Sep 12 '17 rus>eng Е АСС E wave acceleration time pro closed ok
- Jul 3 '17 rus>eng Тоны сердца звучные the heart has a regular rate and rhythm pro closed no
- Jun 24 '17 rus>eng Answer hidden by answerer pro closed no
4 Jun 14 '17 pol>eng TLK left ventricle posterior wall pro closed ok
- Apr 25 '17 eng>pol bystander disease choroba nie będąca przyczyną xxxx pro closed ok
- Jan 21 '17 rus>eng ЗНА posterior descending artery (PDA) pro closed no
4 Dec 17 '16 rus>eng полярная одышка polar dyspnea pro closed ok
- Dec 4 '16 pol>eng certyfikat samodzielnego diagnosty certificate for independent medical practice (in cardiology, for example) pro closed ok
4 Dec 1 '16 eng>pol juxta-cardiac pressure ciśnienie wewnątrz klatki piersiowej pro closed ok
4 Oct 3 '16 rus>eng внутренняя полость клетки intracellular compartment pro closed ok
4 Sep 26 '16 pol>eng niski woltaż załamków low voltage waves pro closed ok
4 Aug 3 '16 pol>eng pobudzenia własne użytkownika atrial pacing pro closed ok
- May 23 '16 eng>pol chopped siekany pro just_closed no
- May 3 '16 pol>eng impuls niedomiarowy undervoltage pulse pro just_closed no
4 May 3 '16 pol>eng Wypięcie disconnecting pro closed ok
4 Oct 26 '15 pol>eng dorzut tlenowy step-up in oxygen saturation in the right ventricle on pulmonary artery catheterisation pro closed ok
- Oct 26 '15 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Sep 23 '15 pol>eng prędkość opróżniania emptying flow velocity pro closed ok
4 Sep 22 '15 pol>eng nadkomorowe wędrowanie rozrusznika supraventricular wandering pacemaker pro closed ok
- Sep 17 '15 pol>eng na granicy wydolności at the limit of respiratory and circulatory function pro closed no
- Aug 18 '15 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Jul 12 '15 eng>pol on-screen caliper suwmiarka ekranowa pro closed ok
4 Mar 22 '15 eng>pol downstream exposure lokalne narażenie poza miejscem wprowadzenia cewnika pro closed ok
- Feb 24 '15 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Feb 9 '15 eng>pol with novel pacing vector z innowacyjnym wektorem stymulacji pro closed ok
4 Dec 2 '14 eng>pol clinician lekarz praktyk pro closed ok
- Nov 1 '14 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Aug 23 '14 eng>pol transfer function funkcja przejścia pro closed no
4 Aug 1 '14 eng>pol Endothelium-Derived Nitric Oxide tlenek azotu pochodzący ze śródbłonka pro closed ok
4 Jul 18 '14 eng>pol penetrating trauma uraz przenikający pro closed ok
4 Jul 18 '14 eng>pol venous bullet embolus/embolism zator żyłny spowodowany kulą pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next