Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Mar 27 eng>pol hand swing przegub uchwytu/mechanizm przegubowy uchwytu pro open no
- Mar 27 eng>pol Answer hidden by answerer pro open no
1 Dec 21 '19 eng>pol Player urządzenie pro closed ok
4 Sep 17 '19 pol>eng wywołanie cyklu cycle call pro closed ok
4 Sep 9 '19 pol>eng symulacja bezpośrednia bilansująca direct balancing simulation pro closed ok
- Nov 11 '18 pol>eng Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych theory and practice of mechatronic system and device operations pro closed no
4 Oct 30 '18 eng>pol robotics factory fabryka robotów przymysłowych pro closed ok
4 Aug 9 '18 eng>pol combined rate limiting łączne ograniczenie szybkości pro closed ok
4 Aug 9 '18 eng>pol live bird handling praca z żywym drobiem//obróbka żywego drobiu pro closed ok
- Jul 29 '18 pol>eng metoda zagniatania crimping method pro closed no
4 Feb 19 '18 eng>pol formation ustanowienie wartości granicznej na poziomie interfejsu pro closed ok
4 Jan 19 '18 eng>pol switch limit damper wyłącznik krańcowy dla przepustnicy (regulującej przepływ powietrza) pro closed ok
4 Nov 5 '17 eng>pol space pillars słupki dystansowe pro closed ok
- Aug 19 '17 rus>eng блок разгона chute pro closed ok
4 Jul 24 '17 eng>pol Amperage Rating prąd znamionowy/maksymalne natężenie prądu pro closed ok
4 Jul 24 '17 eng>pol Interrupting Rating zdolność wyłączania/wyłączalność pro closed ok
4 Jul 24 '17 eng>pol Short Circuit Current Rating RMS Sym. wartość znamionowa prądu zwarciowego w rms amperach prądu symetrycznego pro closed ok
4 Jan 23 '17 eng>pol building overrides kasowania ustawień budynkowych pro closed ok
4 Jan 22 '17 eng>pol Real and astronomic timed events konfigurowane i astronomiczne punkty czasowe (załączeń i wyłączeń) pro closed ok
4 Oct 4 '16 pol>eng przekaźnik nadprądowo zwłoczny niezależny RIT independent time-delay overcurrent relay RIT pro closed ok
- Oct 4 '16 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Oct 4 '16 pol>eng przekaźnik nadprądowy bezzwłoczny instantaneous overcurrent relay pro closed ok
4 Oct 4 '16 pol>eng zbaezpieczenia nadprądowe zwłoczne time-delay overcurrent protection elements pro closed ok
4 Oct 2 '16 pol>eng przekażnik nadmiarowo-prądowy overcurrent relay pro closed ok
4 Oct 2 '16 pol>eng automatyka zabezpieczeniowa automated protection systems pro closed ok
4 Oct 2 '16 pol>eng kołysanie mocy power surges/oscillations pro closed ok
- Oct 2 '16 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 May 28 '16 eng>pol cogging force siła zaczepowa pro closed ok
- Apr 23 '16 eng>pol Logic solver (Safety PLC) układ logiczny (sterownikiem bezpieczeństwa PLC) pro closed no
4 Mar 5 '16 eng>pol valve island vs valve terminal wyspa zaworowa/terminal zaworowy pro closed ok
3 Aug 3 '15 eng>pol three-way valve flow through branch kanał kątowy zaworu trójdrogowego pro closed ok
4 Aug 3 '15 eng>pol three-way valve flow through run kanał przelotowy/prosty zaworu trójdrogowego pro closed ok
- Aug 3 '15 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Apr 20 '15 eng>pol equality constraint ograniczenie przemieszczenia do określonej wartości pro closed no
4 Feb 16 '15 eng>pol take reference ustalić punkt referencyjny pro closed ok
- Feb 9 '15 rus>eng ждут именно Тебя! Have you name written on them! pro closed ok
4 Feb 9 '15 eng>pol marginal tuning marginalna/nieznaczna zdolność strojenia pro closed ok
4 Nov 20 '14 eng>pol Siemens remote I/O ET200S moduł interfejsowy zdalnego we/wy Siemensa ET200S pro closed ok
- Nov 19 '14 eng>pol Answer hidden by answerer pro open no
- Oct 12 '14 eng>pol high rack densities wielkie zagęszczenie części na stojakach pro just_closed no
- Oct 12 '14 eng>pol Answer hidden by answerer pro just_closed no
- Oct 11 '14 eng>pol bulk coating masowe powlekanie części pro closed ok
- Oct 9 '14 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Jul 8 '14 pol>eng współczynnik jednoczesności przebywania ludzi human occupancy simultaneity coefficient/factor pro closed no
- May 26 '14 pol>eng wystawiać sygnał/stan the signal//state is displayed pro closed ok
- May 26 '14 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Apr 14 '14 eng>pol retain/coldretain retain/coldretain (zachować/zachować do zimnego startu) pro closed ok
- Mar 25 '14 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Dec 29 '13 pol>eng centrala domowa home control center pro closed ok
Asked | Open questions | Answered