Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jan 20 eng>pol Scottish Universities Environment Research Centre Centrum Badań Środowiskowych Szkockich Uniwersytetów (ang. SUERC) pro closed ok
- Nov 30 '19 eng>pol National Insurance Contributions and Employer Office NIC&EO (pol. Krajowy System Składek Pracowników i Pracodawców na Ubezpieczenia Społeczne) pro closed ok
4 Feb 4 '19 eng>pol IA Professor Profesor Zabezpieczenia Informacji pro closed ok
4 Aug 23 '18 eng>pol Housekeeping Oddział Gospodarczy pro closed ok
4 Apr 5 '18 eng>pol bronze restorer specjalista od renowacji i naprawy wyrobów z brązu pro closed ok
- Oct 18 '17 eng>pol Lord Levene of Portsoken Lord Levene z Portsokenu pro closed ok
4 Oct 14 '17 rus>pol ул. nazwa д. 7 стр. 8 ulica, dom (blok mieszkalny), budynek pro closed ok
4 Oct 8 '17 rus>pol Руководитель ГОС ОСБО kierownik Działu Wsparcia Operacji Bankowych Głównego Biura Usług Wsparcia pro closed ok
4 Sep 1 '17 rus>pol медицинское училище liceum medyczne pro closed ok
- Aug 30 '17 pol>eng Biuro spraw dekretowych Department of Decree-Based Claims pro closed ok
4 Aug 28 '17 pol>eng zakład higieny komunalnej vs. państwowy zakład higieny Department of Urban Hygiene/National Institute of Hygiene pro closed ok
- Oct 21 '16 pol>eng Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego Installation and Erection Agricultural Engineering Enterprise pro closed no
- Oct 8 '16 eng>pol park district rejon zarządu zieleni miejskiej pro closed no
- May 2 '16 pol>eng komisja ds. udziału Commission On Sociatal Participation In Executing The XYZ Directive pro closed no
4 Jun 9 '15 eng>pol affiliate professor profesor afiliowany /stowarzyszony pro closed ok
- Jun 9 '15 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Apr 20 '15 pol>eng ks dr Rev. Dr. pro closed ok
4 Jan 20 '15 eng>pol in the Netherlands Hyves w holenderskim serwisie społecznościowym Hyves pro closed ok
1 Dec 17 '14 eng>pol Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation Biuro Transportu Metropolii Tokijskiej pro closed ok
- Dec 17 '14 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Sep 25 '14 pol>eng Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Center for the Education and Job Placement for People With Disabilities pro closed ok
- Sep 25 '14 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Aug 25 '14 eng>pol Foundation for Global Human Rights. Fundacja do Obrony i Promocji Uniwersalnych Praw Człowieka pro closed ok
- Aug 25 '14 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Jul 31 '14 eng>pol MSHS STONE TOOL CLASS klasa pracy z narzędziami kamiennymi zorganizowana przez MSHS pro closed ok
- Jun 27 '14 eng>pol commercial cleaner sprzątacz obiektów przemysłowych. pro closed no
- Jun 27 '14 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
4 May 19 '14 pol>eng Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy Inspection and Evaluation Department pro closed ok
- Apr 23 '14 pol>eng korekta treści historycznej fact-checking historical content pro closed ok
4 Apr 23 '14 pol>eng konsultacja treści historycznej historical consultant pro closed ok
- Mar 24 '14 eng>pol Global Joint Review Globalny Wspólny Przegląd pro just_closed no
- Mar 24 '14 eng>pol Pesticide Control Division Oddział kontroli pestycydów pro closed no
Asked | Open questions | Answered