Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jun 9 pol>eng atrakcyjność żerowa forage attractiveness pro closed ok
4 Jun 22 '19 eng>pol clicker klikacz/licznik pro closed ok
- May 3 '19 eng>pol armyworm vs. caterpillar gąsienica ćmy rodzaju spodoptera frugiperda (armyworm) /gąsienica pro closed no
4 Apr 30 '18 eng>pol to play dad opos udaje martwego pro closed ok
- Feb 27 '18 pol>eng flora pożytkowa insect pollinator floral resources pro open no
- Feb 27 '18 pol>eng pożytek pszczeli nectar flow/honey flow pro open no
- Oct 5 '17 pol>eng kotnik breeding facility and nursery pro closed ok
4 Sep 12 '17 pol>eng cofanie od dosiadu backing up under saddle pro closed ok
4 Sep 12 '17 pol>eng obrót na łopatce z ziemi turn on the shoulder from the ground pro closed ok
4 Sep 12 '17 pol>eng obrót na zadzie z siodła turn on the haunches from the saddle/while ridden pro closed ok
- Sep 16 '16 eng>pol sucker mszyca pro open no
4 May 24 '16 pol>eng ponęc lśniący click beetle pro closed ok
4 Apr 23 '16 eng>pol Himalayan crestless porcupine jeżozwierz malajski pro closed ok
4 Feb 1 '16 pol>eng punkt przyłożenia (0,0). using the origin (0,0) as the point of registration/as the point of attachment. pro closed ok
4 Dec 22 '15 eng>pol pill-bug kulanka pro closed ok
- Jun 5 '15 eng>pol aquatic veterinary weterynaria zwierząt wodnych pro open no
- Jun 5 '15 eng>pol Answer hidden by answerer pro open no
- Apr 20 '15 pol>eng często niespotykane animals and plants rarely encountered anywhere else in the world pro closed ok
4 Jan 10 '15 pol>eng ptaki koczujące nomadic birds pro closed ok
4 Oct 20 '14 pol>eng tabakiera snout tip pro closed ok
4 Oct 20 '14 pol>eng gwizd snout pro closed ok
- Oct 20 '14 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Jul 21 '14 eng>pol slipstream cień aerodynamiczny pro closed no
- Jul 3 '14 pol>eng Małopolskie Centrum Biotechniki - Stacja Eksploatacji Knurów w Częstochowie Małopolskie Centre of Biotechnology-Boars Exploitation Station pro open no
4 Mar 25 '14 eng>pol sword-fly kuczman (biting midge) pro closed ok
4 Feb 24 '14 eng>pol Aquaculture koordynator ds. akwakultury pro closed ok
- Dec 8 '13 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Dec 7 '13 eng>pol sight hounds Charty goniące zwierzynę "na wzrok" pro closed ok
- Dec 6 '13 eng>pol caring science humanitarne traktowanie zwierząt używanych w badaniach naukowych/humanitarna opieka nad zwierzętami. pro closed no
3 Dec 3 '13 eng>pol low calorie conversion przetworzone na wersję o niskiej kaloryczności/wersja o niskiej kaloryczności pro closed ok
3 Dec 2 '13 eng>pol nutritional answer odpowiedź na żywnościowe potrzeby pro closed ok
4 Oct 24 '13 eng>pol the Teutonic wild ox tur pro closed ok
Asked | Open questions | Answered