Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jul 7 pol>eng wyczuwalna zapadka positive-engagement detent pro open no
- Jul 7 pol>eng manipulator joystick pro closed no
- Jun 23 pol>eng oferta nadania sending proposal pro closed no
- Jun 3 rus>eng Работа на кругах over the road (OTR) trucking job pro open no
- May 29 eng>pol upright walking state jazda niskiej prędkości z podniesionymi widłami pro open no
- May 27 eng>pol dockboard vs. bridge plate mostek przeładunkowy/pomost do przeładunku/most rampowy pro just_closed no
- Apr 6 pol>eng wagon gospodarczy tool (tram)car pro closed no
- Apr 5 pol>eng jednoczłonowy wóz silnikowy motor tramcar pro closed ok
- Apr 5 pol>eng Pojazd techniczny technical support vehicle pro closed no
4 Mar 18 pol>eng rezerwy magazynowe warehouse/storehouse reserves pro closed ok
- Mar 9 eng>pol orientation label wskaźnik orientacji pionowej/etykieta tą stroną do góry pro closed ok
4 Mar 6 eng>pol hard deposition unikać wstrząs mechaniczny podczas posadowienia pro closed ok
- Feb 27 rus>eng транспортная энергетика vehicle propulsion systems pro open no
- Feb 18 eng>pol freight yard plac załadunkowy pro open no
4 Jan 28 eng>pol ground operated truck samochód ciężarowy z zewnętrznym panelem sterowania (do obsługi załadunku i rozładunku) pro closed ok
- Jan 10 eng>pol Port Commerce zarząd i rozwój operacji portowych pro open no
- Dec 28 '19 eng>pol PAMP wzmacniacz PAMP (ang. Public Address Amplifier) pro closed ok
- Dec 28 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
3 Oct 16 '19 eng>pol bound solid bodies approach metoda zamkniętych/ograniczonych brył/ciał sztywnych pro closed ok
4 Oct 16 '19 eng>pol axle box suspension bogie wózek zwrotny z usprężynowaniem pomiędzy maźnicami i ramą wózka pro closed ok
- Oct 16 '19 eng>pol contrailer transportation kolejowy przewóz naczep drogowych/kontrajlerów pro closed no
2 Oct 15 '19 eng>pol export reference dokument wywozu pro closed ok
4 Oct 8 '19 pol>eng Podlew punktowy spot grouting pro closed ok
- Aug 31 '19 rus>eng азотный экран nitrogen shielding (layer) pro closed ok
4 Aug 27 '19 eng>pol mini-high platform podwyższona platforma peronowa pro closed ok
4 Aug 17 '19 eng>pol one- carper-train rule zasada jednego wagonu dostępnego dla osób niepełnosprawnych w każdym pociągu pro closed ok
- Aug 17 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Aug 16 '19 eng>pol bus stop pad autobusowa platforma przystankowa pro closed ok
4 Aug 12 '19 eng>pol equity kapitał własny pro closed ok
4 Aug 12 '19 eng>pol LIC. H.P. maksymalna moc netto silnika w dowodzie rejestracyjnym pro closed ok
4 Aug 5 '19 pol>eng plac kruszyw aggregate storage yard pro closed ok
4 Aug 1 '19 eng>pol route truck ciężarówka dla obsługi sieci sprzedażowej/dla handlu w terenie pro closed ok
4 Jul 7 '19 eng>pol pre-clearance entries odprawy celne przed przybyciem ładunku do kraju docelowego pro closed ok
4 Jul 1 '19 pol>eng Badanie doraźne eksploatacyjne occasional in-service test pro closed ok
4 Jun 18 '19 eng>pol branded title oznakowany tytuł własności/tytuł własności pojazdu powypadkowego pro closed ok
4 May 23 '19 eng>pol regeneration cancelled przekaz energii przez sieć trakcyjną do innych pojazdów anulowany pro closed ok
4 May 9 '19 eng>pol Highest HU najwyższa jednostka ładunkowa w hierarchii opakowań pro closed ok
- May 9 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Apr 23 '19 pol>eng cofnąć wpis change the entry 24 hours back pro closed ok
4 Mar 3 '19 eng>pol throughput agreement umowa składu pro closed ok
4 Feb 27 '19 pol>eng łączność stacyjno-ruchowa intrastation traffic communication pro closed ok
4 Feb 27 '19 pol>eng łączność strażnicowa train dispatcher-to-crossing guard communications pro closed ok
- Feb 28 '19 pol>eng nastawnica stacyjna ground frame pro closed no
- Feb 26 '19 pol>eng przejście dla pieszych kategorii E pedestrain crossing category E pro closed ok
4 Feb 2 '19 eng>pol inbound tower holownik materiałów przychodzących pro closed ok
- Feb 2 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Jan 21 '19 eng>pol Pad powierzchnia składowa pro just_closed no
4 Jan 15 '19 eng>pol RP płatność przez odbiorcę za pomocą kuponu pro closed ok
- Dec 5 '18 pol>eng rezygnacja z samochodu forego the use of cars in favor of public transportation pro closed ok
4 Nov 29 '18 eng>pol comb szafa/regał do sortowania (z przegrodami) pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last