Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Nov 5 '19 pol>eng skok izobat isobath spacing pro closed ok
4 Sep 21 '19 pol>eng gwóźdź geodezyjny surveying stake pro closed ok
- Jun 28 '19 eng>pol roof sztuczny horyzont pro closed no
4 Jun 28 '19 pol>eng oddechowy sprzęt przewodowy surface-supplied equipment //airline diving equipment pro closed ok
4 Feb 6 '19 pol>eng powierzchnia geodezyjna geodetic area pro closed ok
4 Feb 5 '19 eng>pol ramble rumowisko/gruz pro closed ok
- Jul 11 '18 pol>eng klasoużytek the land use class pro open no
2 Apr 10 '18 eng>pol Cultural Sentiment Trending nastawienie do kultury korporacyjnej pro closed ok
4 Oct 5 '17 eng>pol barge topping próbkowanie poniżej odsłoniętej powierzchni ładunku węgla (barki węglowej) pro closed ok
4 Jul 6 '17 eng>pol longitudinal sample próba badanych w badaniu podłużnym/ próba longitudinalna pro closed ok
- Jul 4 '17 eng>pol comparator data zestaw danych dla grup o podobnej rozpiętości kierowania pro just_closed no
- May 2 '17 rus>eng исполнительная геодезическая схема as-built survey map pro just_closed no
- Mar 18 '17 eng>pol integrative core dataset integracyjny zbiór danych rdzeniowych pro open no
3 Jun 6 '16 pol>eng osnowa pomiarowa geodetic measurement matrix/measurement control network pro closed ok
4 Mar 23 '16 pol>eng osnowa podstawowa, szczegółowa basic/base///detailed/high precision control network pro closed ok
4 Feb 1 '16 pol>eng sędzia kompetentny expert judge pro closed ok
4 Dec 19 '15 pol>eng Uzupełnienie osnowy establishing and complementing the geodetic control/reference network pro closed ok
4 Sep 30 '15 eng>pol relevant stosowny/idealny//skierowany na moje potrzeby pro closed ok
4 Jun 2 '15 eng>pol mentions detail szczegóły wzmianek/wzmianki pro closed ok
4 Jun 2 '15 eng>pol waves fale badawcze pro closed ok
- Jun 2 '15 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- May 21 '15 eng>pol reviewed study praca naukowa poddana ocenie recenzentów pro open no
4 Apr 5 '15 pol>eng przebieg funkcji behavior of the function pro closed ok
4 Apr 4 '15 pol>eng wzajemne przemieszczenie relative displacement pro closed ok
4 Apr 3 '15 pol>eng zmienna obserwacji odstającej the distance between the outlier variable yzeta from another outlier pro closed ok
2 Apr 2 '15 pol>eng krzyżowa macierz wag error/confusion matrix of weights pro closed ok
4 Apr 2 '15 pol>eng dążące do rozwiązania that approach/tend toward the solution of the equations pro closed ok
4 Apr 1 '15 pol>eng zmienna nieakceptowana rejected variable pro closed ok
4 Mar 30 '15 pol>eng występować appear pro closed ok
4 Mar 30 '15 pol>eng rozpisać write out/express the function in the form pro closed ok
4 Mar 29 '15 pol>eng modele (w R-estymacji) rank (tests) and models pro closed ok
4 Mar 30 '15 pol>eng wielkość estymatora estimator value pro closed ok
4 Mar 29 '15 pol>eng uodporniony robust pro closed ok
4 Mar 29 '15 pol>eng eksces excess/kurtosis pro closed ok
- Mar 29 '15 pol>eng tłumić attenuate pro closed ok
4 Mar 28 '15 pol>eng wielkości rozwiązujące układ równań M-estimators solve the system of equations constructed using influence functions. pro closed ok
- Mar 28 '15 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
2 Mar 27 '15 pol>eng rozpoznawalny na tym samym poziomie distinguishable pro closed ok
- Feb 20 '15 pol>eng marka X the mystery brand pro closed ok
- Dec 10 '14 pol>eng kompleksy użytkowania terenu commercial and industrial land-use complexes pro closed ok
- Dec 9 '14 pol>eng fotopunkt photo-identification point pro closed ok
- Dec 6 '14 pol>eng znajomość spontaniczna i wspomagana spontaneous awareness/prompted awareness. pro closed no
4 Dec 1 '14 pol>eng Kafeteria odpowiedzi multiple-choice answers pro closed ok
4 Oct 25 '14 pol>eng dopasować się adjust to/fit against/fit to pro closed ok
4 Oct 13 '14 pol>eng sygnalizacja celu fiber-optic target signaling pro closed ok
3 Oct 10 '14 pol>eng realizować the measurement points/the data gathered/collected by a single optical fiber pro closed ok
4 Oct 10 '14 pol>eng światłowód punktowy single - point optical fiber pro closed ok
4 Oct 12 '14 pol>eng pełzanie cięgien cable/tension member creep pro closed ok
4 Oct 11 '14 pol>eng rozwarcie szczelin fissure opening pro closed ok
4 Oct 11 '14 pol>eng w 3 cm bazach in 3-cm intervals/division units pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last