Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jul 30 pol>eng ludzie zabawy bon vivants pro closed ok
4 Jul 2 pol>eng oddział zewnętrzny satellite prison pro closed ok
- Jun 18 pol>eng odwołując się do that invokes//calls upon pro closed ok
4 Jun 18 pol>eng oddolny grassroots pro closed ok
- Jun 17 pol>eng pogodzić się make peace with the trauma of war pro closed no
4 Jun 17 pol>eng nie ominęła was also felt keenly pro closed ok
4 Apr 25 pol>eng setki do wielu tysięcy lat temu hundreds to many thousands years ago pro closed ok
- Apr 1 pol>eng klub taneczny nightclub pro closed no
- Mar 29 pol>eng historie life tales//real life tales//life experiences pro closed no
4 Mar 29 pol>eng nakazywać compel pro closed ok
- Mar 27 pol>eng samo się wydarzyło it happened by happenstance/chance/accident pro closed no
- Mar 27 pol>eng spod znaku inspired by Mickiewicz//in the footsteps of Mickiewicz pro closed no
- Mar 26 pol>eng w przystępny sposób using/writing in plain language, the author describes... pro closed no
- Feb 27 eng>pol You're too much jesteś uciążliwy//nieznośny// nie do wytrzymania//impertynencki pro closed no
- Jan 11 eng>pol anonymity threshold minimalna liczba uczestników ankiety dla zapewnienia ich anonimowości pro closed no
- Jan 11 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
4 Dec 10 '19 eng>pol ghosting zerwanie bez wyjaśnienia pro closed ok
- Nov 18 '19 eng>pol undermothering niedostateczna opieka macierzyńska//zaniedbanie macierzyńskie pro closed no
- Oct 28 '19 pol>eng funkcja wierszotwórcza rhyme serves to form verse /serves to form rhythmic units pro closed no
- Oct 28 '19 pol>eng zwyczajne powtarzanie ordinary repetition/reiteration pro closed no
- Oct 28 '19 pol>eng geneza powieści genesis of the novel pro closed ok
- Oct 27 '19 pol>eng zasada budowania principles of literary construction pro closed no
4 Oct 26 '19 pol>eng zabawa w literaturę playing around with literature//fiddling around with literature pro closed ok
- Oct 15 '19 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed no
4 Sep 14 '19 rus>eng с открытым лицом и статусом with their faces and status revealed/for all to see/out in the open pro closed ok
4 Sep 13 '19 pol>eng Człowiek-to brzmi dumnie. Man - How Proud it Sounds//Man-kind! This is exceptional! How proud that sounds! pro closed ok
- Aug 16 '19 pol>eng odczuwać skutki be impacted (by the adverse effects)/feel the impact (of the adverse effects) pro closed ok
- Jul 12 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
- Jul 12 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
- Apr 7 '19 eng>pol (official) reference day oficjalny dzień aktualnego stanu odpowiedzi pro closed ok
- Mar 15 '19 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed no
- Mar 15 '19 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed no
- Mar 14 '19 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Mar 13 '19 pol>eng laureat nagrody głównej lauréate of the main award pro closed ok
4 Feb 22 '19 eng>pol Families in Focus program Families in Focus (pol. Rodziny w Centrum Uwagi) wsparcia społecznego dla rodzin pro closed ok
- Feb 1 '19 pol>eng swój/obcy the Self vs. the Other//Us vs. Others pro open no
4 Jan 24 '19 pol>eng rys autorski the author's (individual) stylistic imprint pro closed ok
1 Jan 3 '19 pol>eng badania statutowe statutory research pro closed ok
4 Oct 23 '18 pol>eng żywotność teorii continued relevance of their scientific theories pro closed ok
- Oct 23 '18 pol>eng żywotność teorii vitality/viability of their scientifici theories pro closed ok
4 Oct 22 '18 eng>pol lpp liczba wierszy na stronie pro closed ok
4 Oct 21 '18 pol>eng środowiska publicystyczne journalistic community pro closed ok
- Oct 21 '18 pol>eng historyczne rozważania historical discussions pro closed no
- Oct 19 '18 pol>eng Jak będą wyglądały what will be the form of human relations (relationships) in the future/what will be the future form pro open no
- Oct 19 '18 pol>eng głośna publikacja controversial, provocative publication///impactful publication/ pro closed no
- Oct 19 '18 pol>eng vademecum wiedzy the Bible of banking information/the go-to book of banking knowledge pro closed no
- Sep 18 '18 pol>eng nie mniejszy not a lesser degree of health protection pro closed no
- Sep 14 '18 pol>eng organ terenowy regional outpost pro closed ok
- Sep 12 '18 pol>eng idzie do is dedicated to pro closed no
- Sep 6 '18 pol>eng rozpad dotychczasowych wzorców collapse of traditional cultural and moral norms/standards pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last