Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jul 29 pol>eng murawa naskalna rock grassland pro open no
4 Mar 8 pol>eng powrotu poodkształceniowego elastic recovery pro closed ok
- Feb 16 pol>eng Metoda nano odcisków nanoindentation pro open no
4 Feb 13 pol>eng kąta odchylenia włókien slope of the grain pro closed ok
4 Feb 13 pol>eng o równoległym przebiegu włókien with the grain directions oriented/running parallel to each other pro closed ok
4 Feb 13 pol>eng wzdłuż włókien along/with the grain pro closed ok
- Feb 13 pol>eng przebiegu prostoliniowego rectilinear (grain) pattern pro open no
4 Jun 21 '19 eng>pol Bitter oak dąb wirginijski pro closed ok
- May 15 '19 pol>eng układ trzypowtórzeniowego doświadczenia porównawczego a system of triply-replicated comparison experiment pro open no
- May 15 '19 pol>eng Answer hidden by answerer pro open no
- Sep 27 '18 eng>pol IQF Sea-buckthorn out sort rokitnik zamrożony w technologii indywidualnego szybkiego zamrażania (IQF), odpady posortownicze pro closed ok
4 Sep 2 '18 pol>eng Bartnik tree-hive keeper/honey harvester/honey hunter/tree bee-keeper pro closed ok
- Feb 19 '18 rus>pol żyto populacyjne conventional rye pro open no
4 Sep 8 '17 eng>pol starburst naloty w kształcie promieniujących linii pro closed ok
- Jun 15 '17 rus>eng корень от 100 болезней a panax root/a root panacea/a root cure-all pro closed ok
4 May 2 '17 pol>eng podmoklisko wetland characterized by stagnant waters and gley processes pro closed ok
4 May 1 '17 pol>eng podkłady miodobrania expand the wax foundations for harvesting honey pro closed ok
4 Apr 29 '17 pol>eng węzły drutowe some kind of a wire-knotted structure pro closed ok
- Apr 29 '17 pol>eng na czerwiu behavior of a bee nursing the brood pro closed ok
4 Apr 29 '17 pol>eng na czerwiu bee in brood stage/bee in "larval stage" pro closed ok
4 Apr 29 '17 pol>eng rozrajanie dividing/division of honey bee colonies///splitting a beehive pro closed ok
4 Apr 29 '17 pol>eng zasklep cell cap pro closed ok
- Jan 17 '17 eng>pol Bluppy’s mekonops bukwicolistny/n iebieskimak pro just_closed no
4 Jun 29 '16 pol>eng drzewo "okazowe" specimen tree pro closed ok
4 Nov 6 '15 pol>eng Roszada seedling pro closed ok
4 Oct 19 '15 eng>pol greenback zielona piętka pro closed ok
- Oct 16 '15 pol>eng cięcia konserwacyjne pruning pro closed ok
- Oct 1 '15 eng>pol desert scrub zarośla pustynne pro closed no
4 Jul 5 '15 pol>eng siedliska bagienno – torfowe peat swamp habitat pro closed ok
4 May 27 '15 pol>eng zabudowa roślinna vegetation structure/planting pro closed ok
2 Apr 14 '15 pol>eng taksony wewnątrzgatunkowe infraspecific taxa pro closed ok
- Apr 14 '15 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Apr 14 '15 pol>eng nominatywny ... nominate subspecies pro closed ok
4 Apr 14 '15 pol>eng takson śródziemnomorsko-atlantycki Mediterranean-Atlantic taxon pro closed ok
4 Apr 14 '15 pol>eng pojedyncze prace [naukowe] and only isolated scientific studies pro closed ok
4 Apr 12 '15 pol>eng "element geograficzny/ element łącznikowy" within the system of geographic elements, it represents a linking element pro closed ok
4 Apr 12 '15 pol>eng wyraźne centrum występowania distinct/clearly-defined center of geographic distribution/distinct distribution center pro closed ok
2 Apr 12 '15 pol>eng zmienność morfologiczna// zróżnicowany morfologicznie morphological variability/morphologically differentatiated pro closed ok
4 Apr 12 '15 pol>eng zróżnicowanie międzypopulacyjne interpopulational differentiation pro closed ok
- Apr 12 '15 pol>eng bylina kłączowa rhizome-forming perennial pro just_closed no
4 Apr 11 '15 pol>eng listki okrywy koszyczka involucral bracts of the head structure/basket enclosing the flower pro closed ok
4 Apr 11 '15 pol>eng końcowa/ boczna łatka liścia end/lateral lobe of the leaf pro closed ok
4 Apr 11 '15 pol>eng kwiat rurkowy tubular floret/disc floret pro closed ok
4 Feb 15 '15 eng>pol phenotyping chamber komora do fenotypowania roślin pro closed ok
4 Jan 15 '15 pol>eng szuwary trawiaste grassy rushes (phalaridetum arundinaceae) pro closed ok
4 Jan 13 '15 pol>eng postać niechrobotkowa pine forest without lichens undergrowth pro closed ok
4 Dec 23 '14 eng>pol (hop) strig osadka szyszki chmielu pro closed ok
4 Oct 7 '14 eng>pol extruded locust beans wytłoczone nasiona chleba świętojańskiego pro closed ok
- Aug 13 '14 eng>pol low-pleached tree drzewo z przeplotem dolnych gałęzi pro open no
- Aug 13 '14 eng>pol Answer hidden by answerer pro open no
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next