Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jun 10 '19 pol>eng przekroczyć minimalny stan zapasów minimum stock level (threshold) has been crossed pro closed ok
4 Feb 16 '18 eng>pol Revenue-adjusted skorygowany przychód z pracy w toku pro closed ok
- Jan 31 '18 eng>pol unvalued goods receipt potwierdzenie przyjęcia towaru księgowanego ilościowo pro closed no
- Jan 31 '18 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
4 Oct 26 '17 eng>pol roll-up of GL accounts podsumowanie kont księgi głównej/w księdze głównej pro closed ok
4 Oct 22 '15 eng>pol coil menu menu zwojów pro closed ok
4 Oct 22 '15 eng>pol Skelp wstęga na rury pro closed ok
4 Oct 22 '15 eng>pol batch managed material towar zarządzany partiami pro closed ok
4 Oct 21 '15 eng>pol PGI'd zaksięgowane wydanie towarów pro closed ok
4 Oct 21 '15 eng>pol batch managed zarządzany partiami pro closed ok
- Oct 21 '15 eng>pol unpicking odwołanie wyboru pro closed ok
4 Oct 21 '15 eng>pol tube functions funkcje dostępne na ekranie pro closed ok
4 Oct 21 '15 eng>pol lookup bundle Przegląd Pakietu pro closed ok
4 Oct 21 '15 eng>pol Makeup bundle pakiet uzupełniający pro closed ok
- Oct 21 '15 eng>pol warm reboot ciepły reset/reset cieply pro closed no
- Jun 3 '15 eng>pol net identifier identyfikator sieci pro closed ok
4 Jun 3 '15 eng>pol material specific property cecha specyficzna dla materiału pro closed ok
- Jun 1 '15 eng>pol setup costs koszty związane z nastawianiem maszyn/narzędzi/oprzyrządowania pro closed ok
- Jun 1 '15 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
Asked | Open questions | Answered