Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 9 pol>eng drugostronne zobowiązanie członka spółdzielni coop member's reciprocal obligation pro open no
4 May 4 rus>eng Дом на лом house for salvage/deconstruction pro closed ok
4 Apr 23 eng>pol real estate technology/property technology technologie w branży nieruchomości pro closed ok
4 Aug 10 '19 eng>pol assembly occupancy miejsce spotkań zbiorowych pro closed ok
4 Jun 13 '19 eng>pol Multiple Matrix tabela matrycowa (w formie matrycy) dla (przedstawiająca) wielokrotności opłat transakcyjnych pro closed ok
- Apr 24 '19 pol>eng kwit mazalny mortgage release (document)/deed of release pro closed ok
- Apr 12 '19 pol>eng skład (w akademiku) dorm suite pro closed ok
4 Mar 6 '19 pol>eng skutek rzeczowy erga omnes consequence pro closed ok
- Mar 6 '19 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Jan 25 '19 eng>pol graduated rental najem z czynszem progresywnym pro closed ok
- Jan 24 '19 eng>pol local search analiza informacji dotyczących nieruchomości u władz lokalnych/w lokalnym urzędzie miejskim pro open no
- Nov 11 '18 eng>pol Mortgage Market Review zasady udzielania kredytów hipotecznych (ang. Mortgage Market Review) pro closed ok
4 Nov 11 '18 eng>pol loan-to-value deals transakcje o wysokim wskaźniku LTV/stosunku wysokości kredytu do wartości nieruchomości pro closed ok
1 May 25 '18 pol>eng opłata z tytułu udostępnienia miejsca na elewacji building facade advertisement space fee pro closed ok
2 May 22 '18 pol>eng rejestr lokali legal description of the premises pro closed ok
- May 22 '18 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Apr 28 '18 pol>eng ocena cechy evaluation of a real-estate value influencing factor pro closed ok
4 Apr 23 '18 pol>eng stan faktyczny na gruncie factual status on the ground pro closed ok
- Dec 11 '17 pol>eng kwalifikowany charakter aggravated character pro closed no
- Dec 3 '17 pol>eng ubytki w cegle missing pieces of brick pro closed no
- Dec 3 '17 pol>eng ubytki w cegle brick defects pro closed no
- Dec 3 '17 pol>eng prawo celowe land-use right for a specific purpose pro closed ok
- Dec 3 '17 pol>eng doprowadzić instalacje bring the media (water supply, etc.) from the neighboring propoerty pro closed no
4 Nov 30 '17 pol>eng termin zagospodarowania nieruchomości (extension of) the time limit for developing the real property pro closed ok
4 Aug 29 '17 pol>eng komunikacja hallways and stairs/connecting spaces pro closed ok
4 Aug 16 '17 pol>eng indeks zmiany change entry index/ change entry reference number/index of change entry pro closed ok
4 Aug 16 '17 pol>eng identyfikator budynku building identifier pro closed ok
- Jun 21 '17 eng>pol lot, block, tract działka ewidencyjna, kwartał zabudowy, obręb ewidencyjny pro closed ok
- Mar 21 '17 eng>pol per plat według obrębu ewidencyjnego pro closed ok
- Feb 28 '17 rus>eng Местность locality pro closed ok
- Jan 29 '17 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Jan 10 '17 pol>eng naruszenie granic nieruchomości encroaches/encroachment upon the property boundaries pro closed no
4 Dec 26 '16 eng>pol Excess e&o ubezpieczenie od błędów i zaniedbań zakładające wypłacanie odszkodowań tylko przy przekroczeniu okre pro closed ok
- Oct 27 '16 pol>eng REF recorder pro closed ok
- Oct 27 '16 pol>eng rekomercjalizacja re-leasing a commercial property/real estate/premises pro open no
4 Oct 10 '16 eng>pol reinstatement cost assessment ocena kosztów przywrócenia mienia do stanu pierwotnego pro closed ok
4 Sep 27 '16 eng>pol listing associate pośrednik w sprzedaży nieruchomości pro closed ok
4 Aug 17 '16 eng>pol Awarding a franchise udzielanie franczyzy pro closed ok
- Aug 10 '16 eng>pol Disclosure wymiana istotnych informacji pomiędzy franczyzodawcą i franczyzobiorcą przed zawarciem umowy franczy pro closed ok
- Aug 8 '16 eng>pol Pipeline Tool narzędzie Pipeline Tool do monitorowania przypływu kadr/pracowników pro open no
4 Jul 31 '16 eng>pol number of listings taken and sold liczba zawartych umów pośrednictwa i sprzedanych nieruchomości pro closed no
4 Jul 31 '16 eng>pol Listing umowa pośrednictwa na sprzedaż nieruchomości pro closed ok
- Jul 23 '16 eng>pol Rainmaker sprzedawca-czarodziej (ang. rainmaker, zaklinacz deszczu) pro closed no
4 Jul 22 '16 eng>pol technology training tools narzędzia do szkolenia w zakresie wykorzystywania technologii pro closed ok
4 Jul 23 '16 eng>pol split podział prowizji pro closed ok
4 Jul 22 '16 eng>pol overhead bez ryzyka związanego z kosztami ogólnymi pro closed ok
4 Jul 21 '16 eng>pol power lead generation wielokanałowe pozyskiwanie leadów/pozyskiwanie leadów za pomocą mediów cyfrowych pro closed ok
4 Jul 22 '16 eng>pol Syndication of listings usługi gromadzenie i udostępnianie ogloszeń rynku nieruchomości pro closed ok
4 Jul 22 '16 eng>pol lead conversion przekształcenie potencjalnego w aktualnego klienta pro closed ok
- Jul 21 '16 eng>pol vendor program program korzystania z usług zatwierdzonych sprzedawców pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last