Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jul 3 eng>pol hypnagogic hipnogogiczny pro closed no
4 Jun 30 eng>pol First-Order Factor Model model czynników(składników) pierwszego rzędu pro closed ok
- Apr 28 eng>pol composite złożony/kompleksowy pro open no
- Apr 28 eng>pol z-score wynik z pro open no
- Apr 27 eng>pol token motor pomiar umiejętności motorycznych poprzez umieszczania par żetonów w słoiku (ang. token motor) pro open no
4 Apr 1 eng>pol "bush soul" leśna dusza pro closed ok
4 Mar 13 eng>pol community agency counseling poradnictwo społeczne w ramach agencji socjalnych pro closed ok
4 Feb 2 eng>pol out-of-order death (nagła) niespodziewana śmierć//nieoczekiwany (nagły) zgon pro closed ok
4 Dec 17 '19 eng>pol remunerations wyliczenia pro closed ok
- Dec 10 '19 eng>pol elicit wyrażać//werbalizować pro closed ok
4 Dec 10 '19 eng>pol delusional ideation myśli urojeniowe pro closed ok
4 Oct 23 '19 eng>pol basal rule zasada bazowa pro closed ok
4 Aug 20 '19 eng>pol novelty mechanism mechanizm nakierowany na poszukiwanie nowości//skłonność do poszukiwania nowości pro closed ok
4 Aug 16 '19 eng>pol self-inhibition zahamowanie emocjonalne/tłumienie emocji pro closed ok
4 Jun 30 '19 eng>pol Crazy making manipulacja typu gaslighting/zakwestionowanie własnego zdrowia psychicznego pro closed ok
- May 13 '19 eng>pol compassion (vs pity, sympathy and empathy) miłosierdzie pro closed no
4 Feb 4 '19 eng>pol pre-understandings przedrozumienia pro closed ok
4 Jan 23 '19 eng>pol self-report measures miary samooceny pro closed ok
4 Jan 22 '19 eng>pol good citizenship prawidłowe spełnianie obowiązków obywatelskich/obywatela pro closed ok
4 Jan 22 '19 eng>pol support for asserted relationships poparcie dla twierdzonych relacji/związków pro closed ok
- Jan 21 '19 eng>pol intrinsic rewards nagrody wewnętrzne pro closed ok
4 Aug 7 '18 eng>pol mediating questions pytania zachęcające (osobę pytaną) do głębszej refleksji///pośredniczące (w procesie myślowym) pro closed ok
- Jun 30 '18 pol>eng przeżywać [kogoś w psychoterapii] (emotionally) identified with pro closed ok
- May 6 '18 eng>pol self-report is valid kwestionariusz samoopisowy jest ważny pro closed no
4 May 2 '18 eng>pol restraint ograniczenie swobody/skrępowanie swobody ruchów pro closed ok
- May 2 '18 eng>pol restraint powstrzymywanie się od działania pro closed ok
- May 2 '18 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 May 2 '18 eng>pol restrained ograniczeni (swobody działania) pro closed ok
4 Apr 30 '18 eng>pol circuit obwód neuronalny pro closed ok
- Apr 27 '18 eng>pol learning agility umiejętność uczenia się z doświadczeń- pro closed ok
4 Apr 12 '18 pol>eng kodowanie rzeczowe substantive coding pro closed ok
4 Mar 25 '18 eng>pol phylogenetically-ordered uszeregowane filogenetycznie pro closed ok
- Mar 25 '18 eng>pol shutdown behaviors zastyganie w bezruchu (lub omdlenie) pro closed no
4 Feb 25 '18 eng>pol connecting way poprzez komunikację interpersonalną pro closed ok
- Feb 25 '18 pol>eng w wypowiedziach liczne urojenia prześladowcze in verbal statements frequently expressed persecutory delusions pro closed ok
4 Feb 25 '18 eng>pol survival oppression wyłaczenie układu przywspółczulnego (czyli zastyganie w bezruchu lub omdlenie) pro closed ok
4 Feb 24 '18 pol>eng urojenia odsłonięcia thought broadcasting delusion pro closed ok
- Feb 22 '18 rus>eng Answer hidden by answerer pro just_closed ok
4 Feb 14 '18 pol>eng MS suicidal ideation/thoughts pro closed ok
- Feb 14 '18 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Feb 14 '18 pol>eng TS suicidal tendencies pro closed ok
- Jan 25 '18 eng>pol sloppily nierozważnie/nieplanowanie/na chybił trafił/na ślepo/przypadkowo pro open no
4 Jan 23 '18 pol>eng pełnowartościowa osoba a complete person pro closed ok
4 Jan 13 '18 eng>pol peripheral detection task (PDT) badanie sprawności wykrywania obiektów peryferyjnych pro closed ok
4 Dec 5 '17 pol>eng rzeczywista wielkość obiektów the physical size of objects pro closed ok
- Dec 4 '17 rus>eng уход на улицу life on the streets/living on the streets pro closed ok
- Oct 24 '17 eng>pol self-remembering przypominanie rdzenia swojej tożsamości/przypominanie (swojej) samotożsamości pro closed ok
4 Oct 14 '17 eng>pol teetering challenge sprostać wyzwaniu zachowania balansu pro closed ok
4 Oct 9 '17 eng>pol environmental proclivity skłonność do depresji związana z czynnikami środowiskowymi pro closed ok
- Sep 29 '17 rus>eng понимающая психология interpretive psychology pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last