Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Feb 9 eng>pol discharge ink atrament do druku wywabowego pro closed no
4 Dec 9 '19 pol>eng składka w klocku a folded sheet in a block of pages pro closed ok
3 Dec 8 '19 eng>pol stripping usuwanie odpadów wykrawania matrycowego pro closed ok
4 May 31 '19 pol>eng matches zestawienia pro closed ok
4 May 5 '19 pol>eng resources zasoby pro closed ok
4 Jan 18 '19 eng>pol Belt gearbox ratio przełożenie przekładni pasowej pro closed ok
2 Jan 16 '19 eng>pol Suction between bars ssanie między głowicami drukującymi pro closed ok
4 Jan 3 '19 eng>pol lift norma dźwigania (arkuszy papieru) pro closed ok
4 Jan 3 '19 eng>pol splice table stolik do łączenia materiału pro closed ok
4 Nov 25 '18 pol>eng obsługa redakcyjna editorial services pro closed ok
4 Nov 25 '18 pol>eng makieta numeru issue layout pro closed ok
- Oct 15 '18 eng>pol Evaporation boats tygiel do odparowania materiałów pro closed no
4 Oct 12 '18 eng>pol Splittable flying splices łączenie wstęgi w biegu za pomocą taśmy klejącej rozdzielającej się na dwie taśmy powlekane pro closed ok
4 Oct 12 '18 eng>pol zero-speed splices sklejanie wstęgi papieru podawanego z roli (ang. zero-speed splices) pro closed ok
- Oct 12 '18 eng>pol wear components części/elementy odporne na ścieranie pro closed no
4 Aug 7 '18 eng>pol non binding nieobowiązkowy dla/wymaganie nie dotyczy pro closed ok
4 Aug 7 '18 eng>pol Fouling zanieczyszczenie/wady punktowe pro closed ok
4 Aug 7 '18 eng>pol up/down-standing border area brzegi/obrzeża taśmy zawinięte do góry/w dół pro closed ok
4 Jul 24 '18 pol>eng redaktor naukowy scientific editor/science editor pro closed ok
4 Jul 24 '18 pol>eng publikacja zbiorowa joint publication//multi-author publication pro closed ok
- Jul 23 '18 pol>eng stale czuwać nad przestrzeganiem zasad remain ever vigilant to observe/comply with the principles of publishing ethics pro closed no
4 Jul 23 '18 pol>eng pierwszy dodruk second printing of the first edition pro closed ok
4 May 20 '18 eng>pol paper hitting set wykrojnik/zestaw noży introligatorskich pro closed ok
4 May 19 '18 eng>pol up and down flat board wykrojnik płaski poruszający się w kierunku góra-dół pro closed ok
- May 19 '18 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 May 19 '18 eng>pol withdrawing odprowadzanie (produktu) pro closed ok
4 Apr 13 '18 eng>pol UV-LED pinning utrwalanie wstępne (za pomocą diod UV LED) pro closed ok
3 Dec 18 '17 eng>pol brushed organic texture faktura imituje naturalny wygląd (świeżo) pomalowanego podłoża pro closed ok
4 Oct 8 '17 eng>pol pre-press plate making wytwarzanie prepress płyt /klisz drukarskich pro closed ok
4 Oct 8 '17 eng>pol evidence of paper, ink co najmniej dowód/świadectwo badań papieru, tuszu, pro closed ok
4 Jun 19 '17 rus>eng Дям-дям, хочу пиченьку-пимпеньку! Мам, дай вкусняку! Yummy, yummy, a cookie-wookie for my tummy! A teeny-weeny taste (bite), please, mommy! pro closed ok
4 Jun 13 '17 rus>eng Цеплять взгляд does not attract attention/does not catch the eye pro closed ok
- Jun 13 '17 rus>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Jun 7 '17 rus>eng дружить против to be in cahoots with X against Y/has banded with X against Y/to ally yourself with X against Y pro closed no
- May 4 '17 rus>eng Впихнуть невпихуемое (It is like) trying to squeeze an elephant into the trunk of a Volkswagen Beetle pro closed ok
4 Apr 21 '17 rus>eng Готов подписаться под каждый словом I stand behind every word/I stand ready to defend every word/I believe in every word pro closed ok
4 Dec 29 '16 eng>pol vacuum tooling agregat próżniowy/podciśnieniowy pro closed ok
- Dec 29 '16 eng>pol flood stroke przesuw rakla nagarniającego pro open no
- Dec 29 '16 eng>pol print stroke przesuw rakla drukującego pro open no
4 Dec 5 '16 pol>eng aparat naukowy back matter pro closed ok
- Nov 21 '16 pol>eng kartowicz card user pro just_closed no
- Nov 19 '16 pol>eng nadział prasy print run allocation/apportionment pro closed ok
4 Sep 8 '16 eng>pol movement consensus mechanizm synchronizujący pro closed ok
4 Aug 30 '16 eng>pol shadow creasing zmarszczenie niewidoczne gołym okiem pro closed ok
4 Sep 4 '16 eng>pol prime zasilać/doładować atramentem pro closed ok
4 Aug 29 '16 eng>pol smoother gładziarka pro closed ok
2 Aug 28 '16 eng>pol boot air odstęp/prześwit nad uchwytem górnym podajnika pro closed ok
4 Aug 28 '16 eng>pol bring down the table przesuwać/przemieścić (arkusz) wzdłuż/ w głąb (platformy podajnika) pro closed ok
4 Aug 27 '16 eng>pol draw gate wejście/otwór podajnika//mechanizmu wciągającego//wciągarki pro closed ok
4 Aug 26 '16 eng>pol to web zakładać wstęgę pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next