Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Aug 5 rus>eng КСПл-К1 Command Signal Field left -К1 pro closed ok
4 Aug 5 rus>eng БСУ-7М/БУС101-1 on-board control system БСУ-7М//on-board management system БУС101-1 pro closed ok
4 Aug 5 rus>eng БУРК digital standby loop control unit pro closed ok
- Jul 21 pol>eng Udźwig haka hook's lifting capacity pro open no
- Jul 21 pol>eng Podwieszany zbiornik gaśniczy under-slung fire-fighting bucket pro open no
4 Jun 14 rus>eng отбортовать attach/affix the wiring/the wire harness to the sides pro closed ok
- Feb 18 pol>eng układ podwieszenia skoczka parachute harness system pro open no
- Feb 18 pol>eng układ podwieszenia skoczka parachute suspension system pro open no
- Feb 10 eng>pol pier hala odlotów pro closed ok
- Feb 10 eng>pol pier terminala pro closed ok
- Feb 2 pol>eng zastrzał wing strut pro closed no
4 Jan 31 pol>eng Oznaczenie normy standard's number pro closed ok
4 Jan 30 pol>eng wzmacniacz vertical stabilizer torque box//(hydraulic) amplifier pro closed ok
- Jan 30 pol>eng lot płaski a glide path pro closed no
- Jan 30 pol>eng siatka ATU arrester gear pro closed no
- Jan 29 pol>eng zabudowa silnika an engine retrofit/retrofitting with an engine pro closed no
- Jan 30 pol>eng moment wyrównania top of ascent/top of flight//cruise altitude (the flat portion of the flight) pro closed no
4 Jan 27 pol>eng tłumienie damping pro closed ok
4 Jan 26 pol>eng goleń strut pro closed ok
4 Jan 24 pol>eng zakonserwowano mothballed/placed into protective storage pro closed ok
4 Jan 23 pol>eng łopatka turbiny sprężarki turbostartera turbostarter compressor turbine blade pro closed ok
- Jan 23 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Dec 2 '19 eng>pol radio frequency relative bearing system radiokompas pro open no
- Jul 17 '19 pol>eng uprawnienia do szkolenia instruktorów pilotów certification for pilot instructor training pro closed ok
- Jul 7 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro open no
4 May 10 '19 eng>pol higher-level assembly zespół wyższego rzędu pro closed ok
4 May 4 '19 eng>pol Whifferdrill dokowanie dwóch statków kosmicznych na różnych płaszczyznach orbitalnych (ang. whifferdill) pro closed ok
4 May 3 '19 eng>pol yaw thruster silnik rakietowy służący do sterowania odchyleniem pro closed ok
4 Feb 24 '19 eng>pol ramming intake chwyt naporowy powietrza pro closed ok
- Feb 22 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Feb 22 '19 eng>pol detailed parts części indywidualnie zaprojektowane pro closed ok
4 Dec 21 '18 pol>eng punkt wiążący tie point pro closed ok
- Dec 20 '18 eng>pol Holding fuel zapas paliwa nad lotniskiem zapasowym, lub lotniskiem docelowym jeżeli zapasowe nie jest określone, pro closed no
- Dec 8 '18 eng>pol Pressure probe rakes grzebień rurek Pitota pro open no
- Dec 5 '18 eng>pol Answer hidden by answerer pro open no
4 Oct 31 '18 eng>pol behave erratically zachowywać się w sposób nieprzewidywalny pro closed ok
4 Sep 13 '18 eng>pol static vents dajniki ciśnienia statycznego pro closed ok
- Sep 11 '18 eng>pol heated belt taśma grzewcza pro closed ok
4 Sep 11 '18 eng>pol foil flaps klapy skrzydła//płata pro closed ok
- Aug 27 '18 eng>pol dispatched stock dostarczony poziom zapasów pro closed ok
- Aug 27 '18 eng>pol Answer hidden by answerer pro open no
- Aug 17 '18 eng>pol block time zablokowany czas latania pro closed ok
- Aug 14 '18 eng>pol decking platforma do obsługi samolotów//lotnicza platforma robocza pro closed no
- Aug 14 '18 eng>pol docking podnoszony pomost roboczy pro closed no
4 Jul 23 '18 eng>pol sister tooling drugi/dodatkowy zestaw narzędzi pro closed ok
4 Apr 16 '18 eng>pol Main Deck Interface Sprzęg z Pokładem Głównym pro closed ok
4 Apr 10 '18 pol>eng nit siłowy high-strength rivet pro closed ok
4 Apr 9 '18 eng>pol Cable Primaries żyły (wewnętrzne) kabla pro closed ok
4 Apr 8 '18 pol>eng zac. tightening torque pro closed ok
- Apr 8 '18 pol>eng strawić bleed off/bleed down the pressure pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last