Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 8 rus>eng СХЕМА ПОТОКОВ process diagram pro open no
- Aug 1 eng>pol credit zaliczenie na konto pro open no
- Jul 24 rus>eng в технологическом процессе выполнения Работ during the technical phase of implementing the works pro open no
- Jul 23 rus>eng Объем работы объектов the manufacturing portfolio of the industrial complex pro open no
- Jul 23 rus>eng объект предпроектной проработки target of the pre-design study pro closed ok
- Jul 23 rus>eng объект проектирования project under design pro closed ok
- Jul 20 eng>pol nil claims paid roszczenia bez wypłaty przez ubezpieczyciela pro open no
4 Jul 17 eng>pol arbitrage pricing theory teoria arbitrażu cenowego pro closed no
4 Jul 7 rus>eng (в реестр внесена) запись о создании Х a record regarding the establishment of company XXX was entered into the Unified State Register pro closed ok
4 Jul 7 rus>eng получивших больше всех «кэша» the 10 highest-earning billionaires of 2016 pro closed ok
- Jul 6 rus>eng Справки...об открытых счетах Information from the tax authorities regarding open accounts pro closed no
- Jul 3 eng>pol Life President prezydent na całe życie pro closed ok
- Jul 3 pol>eng wynajmujący lease grantor pro closed no
- Jul 1 eng>pol BATNA najlepsza z alternatyw negocjowanego porozumienia pro closed no
4 Jun 29 rus>eng Дополнительное соглашение к договору аренды (UK) supplementary agreement to the lease pro closed ok
- Jun 28 eng>pol balancing invoice faktura końcowa pro closed ok
- Jun 23 pol>eng oferta nadania sending proposal pro closed no
- Jun 22 rus>eng акт передачи квартиры Residential Lease Agreement pro just_closed no
4 Jun 16 eng>pol subguard insurance ubezpieczenie od niewykonania zobowiązania przez Podwykonawcę pro closed ok
- Jun 16 eng>pol project pursuit przedsięwzięcie projektowe pro closed no
- Jun 12 rus>eng матрица условий specifications matrix pro closed ok
- Jun 10 eng>pol retailer detailer specjalista do szczegółowego informowania potencjalnych klientów o dostępnych produktach pro open no
- Jun 10 eng>pol check-in meetings (krótkie) spotkania na stojąco pro open no
- Jun 6 rus>eng РЦТ Regional Telecommunications Center pro closed no
4 Jun 3 rus>eng эксперт-аудитор, зарегистрировавший Х the expert auditor registering the declaration of conformity pro closed ok
4 May 30 eng>pol clearance of all non-certified funds rozliczenie wszystkich niepotwierdzonych środków pro closed ok
4 May 22 eng>pol HM Treasury's Resource Accounting Manual Podręcznik Księgowania Zasobów Ministerstwa Skarbu Zjednoczonego Królestwa pro closed ok
4 May 21 eng>pol Spanish Society Law hiszpańskie prawo spółek kapitałowych pro closed ok
- May 21 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 May 14 pol>eng zaangażowanie wydatków budżetowych commitment of budgetary expenditures pro closed ok
2 May 12 pol>eng ryzyko złej daty annuities market risk//the risk of retiring during economic downturn pro closed ok
- May 12 eng>pol sector in focus segment rynkowy pro open no
4 May 10 eng>pol suitability or fitness for any purpose stosowność lub przydatność do jakiegokolwiek celu pro closed ok
4 May 6 eng>pol with reasonable assurance z rozsądnym stopniem pewności pro closed ok
4 May 6 pol>eng czynność bankowa udzielenia kredytu banking operation of extending/granting credit pro closed ok
- May 5 eng>pol tu: fringes wydarzenia poboczne pro closed no
4 Apr 26 eng>pol EMEA Pandemic Management Team zespół ds. zarządzania kryzysowego w obliczu pandemii w rejonie EMEA pro closed ok
4 Apr 26 eng>pol Pandemic Management Guidelines wytyczne zarządzania kryzysem pandemii (koronawirusa) pro closed ok
4 Apr 25 eng>pol deemed liquidation event zdarzenie likwidacyjne (ang. deemed liquidation event) pro closed ok
- Apr 23 eng>pol Commercial Asset Manager kierownik ds. komercjalizacji aktywów wytwórczych pro open no
- Apr 21 rus>eng Межзарплатная выплата interim payroll payment pro open no
- Apr 21 pol>eng uszczelnienie podatku plugging tax leaks pro closed no
4 Apr 16 rus>eng Совместитель / совместительство dual or multiple jobholder//dual or multiple jobholding pro closed ok
- Apr 14 pol>eng przeklasyfikowania z prawa do aktywa reclassifications from the right to (use) an asset pro closed ok
- Apr 13 pol>eng odpisy na aktywa nabyte z utratą wartości write-offs for acquired impaired assets pro closed ok
- Apr 13 pol>eng odpisy na aktywa nabyte z utratą wartości write-offs for acquired impaired assets pro closed ok
4 Apr 7 eng>pol activate for past periods VAT for nałożyć podatek VAT za okresy ubiegłe pro closed ok
- Apr 6 eng>pol taxable costs wydatki podlegające opodatkowaniu pro closed no
4 Apr 6 rus>eng торговать с рук conduct face-to-face sales/personal sales pro closed ok
- Apr 5 eng>pol inclusive sourcing zaopatrzenie z wdrożeniem programu (polityki) różnorodności dostawców pro open no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last