Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 28 '19 eng>pol digital stored-value products produkty płatnicze przedpłacone easy open no
4 Jun 29 '19 eng>pol Perpetual Prosperity Pumps Foundation PPPF (pol. fundacja w celu zapewnienia dobrobytu poprzez instalacje pomp do nawadniania) easy closed ok
- Dec 8 '17 eng>pol service date data zatrudnienia easy open no
- Nov 24 '18 eng>pol listless financial markets ospałe rynki finansowe easy open no
- Nov 17 '18 eng>pol e-procurement programs wdrażanie oprogramowania dla elektronicznych procesów zamówień i zaopatrzeń easy open no
- Nov 17 '18 eng>pol workplace solutions transformacja środowiska pracy//projektowanie przestrzeni pracy easy open no
- Oct 19 '18 eng>pol Answer hidden by answerer easy open no
- Sep 13 '18 eng>pol money ratchet sorter monet/bilonu easy open no
- Jul 11 '18 eng>pol accountable person / person in charge osoba z pełnym zakresem odpowiedzialności/osoba zarządzająca easy open no
4 Mar 6 '18 pol>eng Kurs zawrócił the exchange rate went back down/reverted to its former level easy closed ok
4 Jan 22 '16 eng>pol executary of the year award pracownik roku średniego szczebla kierowniczego easy closed ok
4 Sep 10 '15 eng>pol Cluster Sales Meeting spotkanie handlowego klastra/grona regionalnego easy closed ok
4 Mar 16 '15 pol>eng jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014/ oraz raport za I półrocze individual/standalone and consolidated annual report for 2014/report for the first half of the year easy closed ok
- Jan 10 '15 eng>pol sub-certification podrzędna certyfikacja easy closed ok
- Dec 18 '14 pol>eng Answer hidden by answerer easy closed no
- Jul 21 '14 eng>eng the Yes, you need "the." easy closed no
- Jul 2 '14 pol>eng Powszechność przedmiotowa i podmiotowa (podatku) the object and subject universality of taxation easy closed ok
4 Jul 1 '14 eng>pol volatility index wskaźnik zmienności easy closed ok
- Jun 3 '14 eng>pol ongoing w trybie ciaglym easy closed ok
4 May 15 '14 eng>pol Compliance tool narzędzie do kontroli/ustalania zgodności easy closed ok
4 May 15 '14 eng>pol competitive equilibrium równowaga konkurencyjna easy closed ok
- May 15 '14 eng>pol Answer hidden by answerer easy closed ok
- Mar 18 '14 pol>eng Znasz moją firmę dokładnie You are well acquainted with my company easy closed ok
- Jan 24 '14 eng>pol to sniff the political wind wąchać skąd wieje wiatr easy closed no
- Jan 24 '14 eng>pol Answer hidden by answerer easy closed no
- Dec 9 '13 eng>pol entry-level price Cena podstawowego produktu easy open no
4 Nov 30 '13 eng>pol would have spend Teraz my rozumiemy, ze musiałeś na to poświęcić tyle czasu easy closed ok
- Nov 30 '13 eng>pol Answer hidden by answerer easy closed ok
4 Nov 17 '13 eng>pol supplier code kod (identyfikacji) dostawcy easy closed ok
- Oct 15 '13 eng>pol PLN Dodaj zł , zamiast pln.(?) easy open no
- Oct 12 '13 eng>pol the original or extended expiry date Oryginalny lub przedłużony termin ważności easy open no
Asked | Open questions | Answered