Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jun 20 pol>eng wyliczony wariantowo calculated in an alternative manner easy open no
- Jan 14 eng>pol has been produced to the Medical Referee for this Authority był przedstawiony do komisji lekarskiej dla danej jurysdykcji easy open no
- Oct 1 '19 eng>pol Volume of the Marriage Register Book of the City księga miejskiego rejestru aktów małżeństwa easy closed ok
4 Sep 30 '19 eng>pol Special Licence specjalne zezwolenie (Arcybiskupa Canterbury) na zawarcie małżeństwa (w jakimkolwiek kościele) easy closed ok
4 Sep 18 '19 eng>pol Dept dział easy closed ok
4 Jul 25 '19 eng>pol travel ban zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych easy closed ok
4 Jun 24 '19 eng>pol judge's bench ława sędziowska easy closed ok
4 Jun 21 '19 eng>pol Social worker pracownik socjalny easy closed ok
- Dec 6 '18 eng>pol comment and response procedura konsultacji publicznych (komentarzy i odpowiedzi) w ramach przeglądu regulacyjnego easy open no
- Nov 9 '18 eng>pol Title tytuł easy open no
4 Jul 18 '18 pol>eng tytułem wynagrodzenia na podstawie§13 w sprawie maksymalnych stawek taksy notari as remuneration based on §13 regarding maximum notary fees easy closed ok
- Jun 19 '18 pol>eng prokuratura regionalna regional prosecutor's office easy closed ok
4 Jun 4 '18 pol>eng powierzyć przetwarzanie danych osobowych entrust the task of processing personal data easy closed ok
4 Apr 11 '18 pol>eng indywidualny rachunek jednostek uczestnictwa individual share account easy closed ok
4 Feb 27 '18 eng>pol Full and Final Release pełne i ostateczne zwolnienie easy closed ok
4 Nov 24 '17 eng>pol The 8 Year Starting Point minimalny wyrok 8 lat pozbawienia wolności easy closed ok
- Aug 1 '17 eng>pol historical request wniosek o udzielenie informacji o usługach otrzymanych w dzieciństwie easy just_closed no
- May 29 '17 eng>pol remainder company dystrybutor książek nadmiarowych easy open no
- Sep 23 '15 eng>pol moral and material direction of the family moralny i materialny byt rodziny easy open no
4 Mar 2 '15 eng>pol to be under arrest jesteś aresztowany easy closed ok
4 Jan 8 '15 eng>pol representative questionnaire kwestionariusz dla podmiotów reprezentujących easy closed ok
4 Dec 26 '14 rus>eng Занятость: полная занятость Employment Type: Full Time easy closed ok
- Aug 19 '14 eng>pol case worker pracownik socjalny easy closed ok
- Aug 5 '14 eng>pol pension provider dostawca świadczeń emerytalnych easy closed no
- Aug 3 '14 eng>pol legal change zmiana zgodnie z obowiązującym prawem easy closed no
- Aug 3 '14 eng>pol Answer hidden by answerer easy closed no
- May 19 '14 eng>pol welfare office biuro pomocy społecznej easy closed ok
- May 17 '14 pol>eng szczególne udręczenie special cruelty easy closed no
2 May 12 '14 eng>pol imposing maximum duty odpowiedzialność easy closed ok
4 Mar 17 '14 pol>eng Odebrać przysięgę Swear in the witness easy closed ok
- Feb 18 '14 eng>pol leverage wykorzystujmy/użyjmy... jako dźwignię easy just_closed no
- Feb 18 '14 eng>pol Answer hidden by answerer easy just_closed no
- Jan 27 '14 pol>eng niniejszym ustanawiam swoim pełnomocnikiem pana Hereby I grant power of attorney to Mr.X easy closed ok
4 Jan 26 '14 eng>pol all other cut of pocket expenses shall be borne by the purchaser . wszelkie inne wydatki z własnej kieszeni obciążają nabywcę easy closed ok
4 Jan 26 '14 eng>pol on this .....day of........2000, between A son of .....resident of ..... w dniu (dzień) (miesiąca) 2000 r., pomiędzy A, synem (rodzice A) zamieszkującym w (mieście A)...a easy closed ok
- Jan 26 '14 eng>pol Answer hidden by answerer easy closed ok
- Jan 26 '14 eng>pol Answer hidden by answerer easy closed ok
- Jan 25 '14 eng>pol this agreement of the sale made at niniejsza umowa sprzedaży została zawarta w ... easy closed ok
- Dec 14 '13 pol>eng POWRÓT DO PRZESTEPSTWA habitual criminal/criminality//repeat offender easy open no
4 Dec 14 '13 pol>eng pozytywnie favorably easy closed ok
- Nov 14 '13 pol>eng osoby zbiegły z aresztu lub z więzienia persons have escaped from arrest or prison easy open no
- Nov 14 '13 pol>eng osoby zbiegły z aresztu lub z więzienia runaways from arrest or prison easy open no
- Nov 14 '13 pol>eng Answer hidden by answerer easy open no
Asked | Open questions | Answered