Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jul 29 pol>eng Chirurgia krótkoterminowa w trybie jednego dnia ambulatory surgery easy open no
- Jul 29 pol>eng Chirurgia krótkoterminowa w trybie jednego dnia short-term one-day surgery easy open no
4 Jun 9 eng>pol bovine reservoir bydlęcy rezerwuar zarazków easy closed ok
- Mar 28 eng>pol Resiliency Institute in Edible Wild Plants and Bioregional Herbalism. instytut dla rozwoju samowystarczalnych społeczeństw poprzez użytkowanie easy open no
- Feb 21 eng>pol prescription benefit card karta lekowa//karta ubezpieczenia lekowego (do leków na receptę) easy open no
4 Feb 19 eng>pol Battle scars blizny po walkach easy closed ok
4 Jan 11 eng>pol activated patient zaangażowany pacjent easy closed ok
- Dec 13 '19 eng>pol V for Victory, Elizabeth Arden szminka V dla zwycięstwa (ang. victory), zaprojektowaną przez Elizabeth Arden easy closed ok
4 Dec 10 '19 eng>pol Muscles began to cramp zaczęły łapać ją skurcze easy closed ok
3 Nov 24 '19 pol>eng wydzielniczo czynne functioning within normal limits easy closed ok
4 Sep 18 '19 eng>pol Instructing Party Ref numer referencyjny strony zlecającej/zlecającego easy closed ok
4 Aug 28 '19 eng>pol take things from there następnie zdecydować, co zrobić dalej//o dalszym trybie postępowania easy closed ok
- Jun 19 '19 eng>pol per standard of care przy standardowym leczeniu easy open no
4 May 14 '19 eng>pol crude level w zasadzie easy closed ok
NP Mar 13 '19 eng>pol fatal pressure on neck ucisk na szyję ze skutkiem śmiertelnym easy open no
4 Nov 17 '18 eng>pol libidinal needs potrzeby libidalne easy closed ok
4 Oct 25 '18 eng>pol low inventory niskie wymogi odnośnie poziomu zapasów easy closed ok
4 Oct 25 '18 eng>pol ASSURED TESTING gwarantowany test (szczelności) dopasowania (do twarzy użytkownika) easy closed ok
4 Oct 25 '18 eng>pol centralised cleaning options wybory/opcje scentralizowanego układu oczyszania easy closed ok
4 Oct 25 '18 eng>pol wipe down wycieranie easy closed ok
4 Oct 24 '18 eng>pol disposable costs koszty usuwania zużytego sprzętu easy closed ok
- Sep 28 '18 pol>eng Answer hidden by answerer easy closed no
4 Jun 8 '18 pol>eng wycinanie bolca kostnego bone dowel harvesting easy closed ok
4 May 11 '18 eng>pol Prime the line wstępnie napełnić przewód płynem/ zalać przewód płynem easy closed ok
4 Jan 25 '17 pol>eng dootworowa protruzja intraforaminal disc protrusion easy closed ok
- Oct 26 '16 pol>eng olejek melisy indyjskiej Indian melissa oil easy closed ok
4 Dec 30 '15 eng>pol defamation in the thigh bone deformacja w kości udowej easy closed ok
4 Sep 2 '15 pol>eng oznaczanie mutation assessment easy closed ok
- Sep 2 '15 pol>eng Answer hidden by answerer easy closed ok
4 Mar 14 '15 eng>pol communication temptations „pokusy” komunikacyjne easy closed ok
4 Feb 21 '15 eng>pol hard boney surface twarda kostna powierzchnia easy closed ok
- Aug 4 '14 eng>pol glasses test badanie na okulary easy closed ok
4 Aug 4 '14 eng>pol Endometrial ablation ablacja endometrium /endometrialna easy closed ok
- Aug 4 '14 eng>pol Answer hidden by answerer easy closed ok
4 Aug 2 '14 eng>pol out of hours doctor lekarz pracujący w ramach pomocy pozagodzinowej easy closed ok
4 Jul 30 '14 eng>pol Are you on suicide watch? monitorowanie/obserwacja pacjenta pod kątem myśli i tendencji samobójczych easy closed ok
4 Jul 6 '14 eng>pol Charley horse skurcz mięśni easy closed ok
- Jul 6 '14 eng>pol Answer hidden by answerer easy closed ok
4 Jul 5 '14 eng>pol Precipitate delivery poród przyśpieszony easy closed ok
- Jul 5 '14 eng>pol Answer hidden by answerer easy closed no
4 Jul 5 '14 eng>pol False labor poród rzekomy/fałszywy easy closed ok
4 Mar 27 '14 pol>eng Pracownia Serologii Transfuzjologicznej Transfusion Medicine Serological Laboratory easy closed ok
- Jan 25 '14 eng>pol pore sudoripare pora potowa easy closed ok
4 Jan 23 '14 eng>pol subpapillary network układ naczyń włosowatych w głębszych warstwach skóry easy closed ok
4 Jan 20 '14 pol>eng czynność odnerwienna denervation easy closed ok
Asked | Open questions | Answered