Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 12 pol>eng dzieje się Kick-ass Events pro open no
- Aug 11 pol>eng wody spągowe floor water pro open no
- Aug 12 eng>pol ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) test immunoenzymatyczny lub immunoenzymosorpcyjny (ELISA) pro open no
- Aug 11 eng>pol Tenured professor profesor na posadzie z gwarancją zatrudnienia easy open no
- Aug 11 pol>eng jest ułożona zgodnie z obowiązującym planem studiów the courses follow the established plan of study pro open no
- Aug 11 pol>eng przedmiot może być wykazany w indeksie w innym semesterze niż w suplemencie the subject can appear in the student's transcript in a different semester than in the supplement pro open no
- Aug 10 eng>pol To make someone wrong ocenić kogoś ujemnie pro open no
- Aug 9 pol>eng drugostronne zobowiązanie członka spółdzielni coop member's reciprocal obligation pro open no
- Aug 9 rus>eng Здание решено в едином объёме The building was designed as a stand-alone unit. pro open no
- Aug 9 rus>eng Answer hidden by answerer pro open no
4 Aug 9 rus>eng фармацевтико-технологические показатели (лекарственных форм) pharmaceutical-technological indicators (dosage forms) pro closed no
- Aug 8 rus>eng СХЕМА ПОТОКОВ process diagram pro closed no
4 Aug 8 eng>pol to dead-end blokować pro closed ok
- Aug 7 eng>pol post combustion thermal oxidation plant with regenerative thermal recovery instalacje katalitycznego dopalacza odgazów z regeneracyjnym odzyskiem ciepła pro open no
- Aug 6 eng>pol pre-finished steel coil and sheet powlekane stalowe zwoje taśm i arkusze blaszane pro closed no
- Aug 6 eng>pol Agrément Certificate certyfikat zatwierdzenia pro closed ok
3 Aug 5 eng>pol Armoring filler zaprawa zbrojeniowa pro closed ok
- Aug 5 rus>eng приложите смету attach a quote pro closed no
4 Aug 5 pol>eng w części centralnej kanału kręgowego in the central part of the spinal canal pro closed ok
4 Aug 5 rus>eng КСПл-К1 Command Signal Field left -К1 pro closed ok
4 Aug 5 rus>eng БСУ-7М/БУС101-1 on-board control system БСУ-7М//on-board management system БУС101-1 pro closed ok
4 Aug 5 rus>eng БУРК digital standby loop control unit pro closed ok
- Aug 4 rus>eng совокупность которых which, in aggregate, (would...) pro open no
- Aug 3 eng>pol perimeter-less environments zabezpieczenie firmowego środowiska oparte na modelu zerowego zaufania. pro open no
- Aug 3 rus>eng знаки гостеприимства hospitality services pro closed no
- Aug 3 rus>eng в развалочку myopathic gait pro closed ok
- Aug 3 rus>eng материальные действия tangible actions pro closed no
- Aug 3 pol>eng elementy kostne kręgosłupa osseous structures of the spine pro open no
- Aug 2 eng>pol wedding period okres poślubny pro open no
- Aug 2 pol>eng sekwestrująca donogowo sequestering caudally pro open no
- Aug 1 eng>pol credit zaliczenie na konto pro open no
- Aug 2 rus>eng с переходом через разряд digit transfer between columns/column math/carrying/carry-over pro closed ok
- Aug 1 pol>eng satyra mieszczańska bourgeois satire pro closed ok
- Aug 1 rus>eng натурная демонстрация real-life demonstration/field demonstration pro open no
- Jul 31 pol>eng podejmuje (wypłatę) pays out the benefit pro closed no
- Jul 31 eng>pol Qualified Business Income Deduction odliczenie z tytułu kwalifikowanego przychodu z działalności gospodarczej pro open no
4 Jul 31 pol>eng Pajdocentryzm i pajdokracja pedocentrism, child-centered educational approach//rule by children, paedocracy pro closed ok
4 Jul 31 eng>pol Seller's Assignment Cesja Sprzedającego pro closed ok
- Jul 31 eng>pol Working at greater depth within the expected standard praca na wyższym poziomie w ramach oczekiwanego standardu pro open no
- Jul 31 rus>eng выиграть два этапа having won two races until then pro closed no
4 Jul 30 eng>pol site-saturation mutagenesis mutageneza nasycenia pro closed ok
4 Jul 30 eng>pol cultural glitch osobliwość kulturalna pro closed no
- Jul 30 pol>eng Próg Lelowski Lelów Ridge pro open no
- Jul 30 pol>eng Answer hidden by answerer pro open no
- Jul 30 pol>eng ludzie zabawy bon vivants pro closed ok
- Jul 29 eng>pol even as it becomes a Jewish husband to do zgodnie z praktyką żydowskich mężów pro closed no
- Jul 29 pol>eng murawa naskalna rock grassland pro open no
- Jul 29 pol>eng zespół pałacowo- parkowy the palace with the surrounding park pro open no
- Jul 29 pol>eng Zespół Szkół school complex pro open no
- Jul 29 eng>pol maintain presentation pokazać pracę//pokazać wyniki pośrednie pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last