Asked | Open questions | Answered
Date Pair Term Level Status Answers (undeclined) Gloss
Nov 29 '16 alb>eng payment default risk pro closed 2 ok
Nov 7 '16 alb>eng kolimvithra e shenjtë pro just_closed 2 no
Nov 7 '16 alb>eng nun ortodoks pro closed 2 ok
Oct 5 '16 alb>eng neni 6. al. 2. të Ligjit pro closed 1 ok
Jun 16 '16 alb>eng në varësi të / i varur nga pro closed 1 ok
May 6 '16 alb>eng në natyrë pro closed 1 no
May 6 '16 alb>eng kuota pro closed 4 ok
Mar 27 '16 eng>alb Dry-bulb/wet-bulb temperature pro closed 1 ok
Jan 7 '16 alb>eng rezervë e detyruar pro closed 1 ok
Nov 10 '15 eng>alb callback pro closed 2 no
Nov 1 '15 alb>eng amenity pro open 1 no
Nov 1 '15 eng>alb Overdrawn account pro open 2 no
Oct 27 '15 alb>eng Në kuptimin e këtij vendimi: pro closed 3 no
Oct 27 '15 alb>eng ngarkohen pro closed 4 ok
Mar 12 '14 eng>alb security clearance easy closed 3 ok
Asked | Open questions | Answered